Logg inn:

Forfattere
Inger Raahauge
styrer i en norsk barnehage
Les Inger Raahauges kommentar til de to frustrerte foreldrene som slett ikke var fornøyd med sin barnehage.
ARTIKLER
Til Jesper Juul: Tanker om ”barneparkering”
Les Inger Raahauges kommentar til de to frustrerte foreldrene som slett ikke var fornøyd med sin barnehage.