Logg inn:

Forfattere
Kjell Simonsen
Redaktør, Barnehageforum
Bruk forsommeren til å gå igjennom barnehagens rutiner for solbeskyttelse
Barnehagene tar i mot mengder med nye barn og foreldre i disse dager. Hvordan har vi forberedt foreldrene på barnehagestarten?
I denne artikkelserien presenteres et timeprogram for skiaktivitet som kan gjennomføres i barnehagen
Å samles rundt bålet med god mat er motivasjon for ukas tur
Hvis du ikke vurderer viktigheten av møter kan du risikere å kaste bort mye verdifull tid
En anbefaling bør bestå av fakta, beskrivelser av oppgaver, jobbkrav, kvaliteter og en samlet anbefaling
De beste lederne vet hva de skal gjøre riktig for å motivere sine medarbeidere. Hva er det de gjør?
Har du lyst på en ny utfordring, eller kjenner du noen som absolutt burde søke på denne jobben?
I Børnehuset Baunevangen har pedagogene utdannet seg i relasjons- og ressursorientert tenking. Det har gitt et større fokus på måten de er sammen med barna på.
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Det er ikke alltid utstyret som teller når du skal ta gode bilder. Det handler mye om motivene du velger.
Har barnehagelærerne metodefrihet i den nye rammeplanen?
Kommunikasjon handler også i stor grad om å lytte
Kommunikasjon er selve kjernen i relasjonsbasert ledelse, og dette heftet tar for seg åtte samspilltemaer for god kommunikasjon
Som leder har du et ansvar for å bidra til at mobbing ikke skjer på din arbeidsplass
Venn-diagrammet er svært enkelt å ta i bruk, og det er lett å lære også for de eldste barna.
Noen tips til hvordan du kan utforme bedre beskjeder til foreldrene.
Dårlig luft kan gi hodepine og bidra til at det kan bli vanskelig å konsentrere seg.
Barns bilder gir ny kunnskap om hverdagen.
Pedagoger fra fem nabobarnehager i Vejle i Danmark har prøvd hverandres jobb i en uke. Det har økt samarbeidet og gitt deltagerne masse selvtillit.
Har du et bevisst forhold til bruk av digitale medier i barnehagen?
Ellebæk barnehage i Danmark har opprettet en «bank» med besteforeldre som både barn, personale og besteforeldre har glede av.
Erting blant barn er et problem i barnehager, viser en dansk undersøkelse.
Barns trivsel - vårt ansvar.
Lag enkle hus og lek med tall og tallverdier
Gjennom denne leken får barna trent styrke, smidighet, koordinasjon og kondisjon
En undersøkelse fra Nederland viser tydelig hva som skjer når det blir for få pedagoger
Med litt veiledning kan den ville leken eller tumleleken være en god aktivitet
Den gang det ikke var uvanlig at personalet i barnehagen tente seg en røyk på avdelingen.
Anerkjenn dine medarbeidere, men gjør det med troverdighet
Er det en sak du brenner for og du kunne tenke deg å dele med andre?
Når vi er på tur er det hyggelig med bål, enten det er for å koke mat eller bare for kosens skyld
Krav om prestasjoner og det å lære seg bestemte kunnskaper har ingenting i barnehagen å gjøre
Hvordan kommuniserer du nedskjæringer til dine medarbeidere?
Prosjektet skoleparat har ført til mer skoleklare barn
Hvilke type konflikt er mest vanlig på din arbeidsplass?
Fra kaos til konstruktiv utvikling
Frykt og angst er normale reaksjoner hos barn, men når barn opplever problemer i hverdagen blir det et problem.
På Martha Hjemmet ser de på måltidet som en pedagogisk gullgruve
Dion Sommer har gjennomført nærstudier av forskning på tidlig innsats
Vi kommuniserer mer og oftere på e-post. Dette er en kilde til mer misforståelser enn direkte kommunikasjon.
En studie om naturens effekt på barnas språk, viser at det gror bedre i naturen
Hva er det som skaper de beste øyeblikkene på din arbeidsplass?
Innflytelse, meningssfullt arbeid, forutsigbarhet, sosial støtte og rettferdig belønning og krav er viktige ingredienser for et godt arbeidsliv
La barna få oppleve gleden av å være aktører - ikke bare forbrukere.
Mye stress og dårlig utnyttelse av de gode ressursene i personalgruppen?
19.05.2014
Rom og læring
Hvordan påvirker rommet barns utvikling og læring?
Medietilsynet har lagt frem Barn og medier-undersøkelsene for 2014
I samarbeid med Førstehjelperen tilbyr vi førstehjelpskurs til barnehager.
Den nødvendige omsorgen
Alle fugler flyr
Våraktiviteter for barnehagen
Våraktiviteter for barnehagen
I disse tider er fuglene på vei tilbake fra varmere strøk og er på utkikk etter bolig.
God kvalitet forutsetter tid til barna
Effekten er dokumentert gjennom denne undersøkelsen
God ledelse handler ikke bare om å ta i bruk smarte metoder
Flere mener at dette er feil fokus fra barnehagens side
Alt for mange barn trives ikke i barnehagen
Jakten på barnehagelærerne er i gang
Lær tegn til tale på en effektiv måte
Bli bedre i stand til å møte omsorgssvikt når du ser det.
Ingen sammenheng mellom tidlig skolestartalder og gode resultater på Pisa-rankingen
"Du må si til mamma at det ikke er lov til å ha med Pizza i matboksen"
Den viktigste kvalitetsindikatoren er mangelvare
Bloggen "Nye cherrox" med sitt første innlegg
Kan ansatte ta med seg barn hjem hvis de ikke blir hentet?
Finanstidsskriftet Forbes har identifisert hva som kjennetegner ledere som lykkes i sitt lederskap
En bevisst bruk av farger kan gi et mer oversiktlig miljø
Involver barna i planene for hvordan dere skal få til en god overgang mellom barnehage og skole
Vår ansvarlige redaktør skal ut i foreldrepermisjon, og i den forbindelse søker vi en redaktør for Barnehagefolk og Verktøykassa
Bildet "vinterglede" fotografert av Mari Hageengen stakk av med seieren i vår fotokonkurranse. Vi gratulerer!
Hvordan kan du med enkler grep ta bedre bilder i barnehagen?
Har nettbrettet sin naturlige plass i barnehagen, eller bør det overlates til foreldrene å introdusere dette for barna?
Tradisjonelle småbarnsavdelinger synes å være best for de yngste barna
Masseproduksjon av halvfabrikater til jul og andre høytider har ingen ting med kreativitet å gjøre
Masseproduksjon av halvfabrikater til jul og andre høytider har ingen ting med kreativitet å gjøre
Er du en av de som får hjertebank når du skal snakke i en forsamling?
Kvaliteten på barnehagetilbudet er avgjørende for effekten
Det er ingen selvfølge at du lykkes med å ansette den rette personen i en rekrutteringsprosess
Har du hatt lyst til å skrive, men ikke kommet i gang?
Ledere som har tatt i bruk positiv psykologi opplever lavere sykefravær og mindre utskifting av personalet.
En stor amerikansk undersøkelse har identifisert de mest vanlige karaktertrekk hos dårlige ledere
Når vi får en ide eller er kreative, hva er det egentlig som skjer?
En medarbeidersamtale kan være gull verdt hvis du som leder gjør dette riktig
Det finnes nesten ikke noe verre enn å være på møter som ikke fører noen vei
Ros gitt på riktig måte kan gi større arbeidsglede og mindre sykefravær
Barn i naturbarnehager har ikke opparbeidet bedre naturforståelse enn andre barn
At det innimellom er for høyt lydnivå i barnehagen er en kjent problemstilling, men at det har resultert i ødelagt trommehinne hører vel til sjeldenhetene?
At det innimellom er for høyt lydnivå i barnehagen er en kjent problemstilling, men at det har resultert i ødelagt trommehinne hører vel til sjeldenhetene?
Appen gir god hukommelestrening og stimulerer til logisk tenking
Det finnes mange finer apper som bidrar til kreativ stimulering og utfoldelse
Evnen til å arbeide lekende og tenke kreativt er egenskaper som vil bli etterspurt i framtidens arbeidsliv
Denne gangen ser vi på apper som bidrar til å stimulere den kognitive utviklingen
En app som bidrar til å stimulerer kreativiteten og samarbeidsevnene
Barns gråt har stor betydning for hvordan de blir ivaretatt
Tambarbøkene som apper kan fort bli en hit i din barnehage
En samling av Skotterudløkka barnehages beste oppskrfter for matlaging ute
Denne gangen tar vi for oss apper som kan bidra til språkutviklingen og ordforrådet
Stillesittende barn er avhengig av gode pedagoger som legger til rette for aktivitet
Det finnes mange app'er som kan fungere godt som et supplement til andre pedagogiske hjelpemidler i barnehagen
Økt profesjonalitet og mer fornøyde barn og voksne er resultatet av arbeidet med LP- metoden
Har du opplevd flow, så vet du hva det er. En god tilstand som får deg til føle at du behersker det du driver med
06.08.2012
Anbefalt app
Spennende og fargerike vrimletegninger ført i pennen av Kari Grosmann
Det er viktig å ha tenkt gjennom en del problemstillinger når du vurderer å søke jobb som styrer
Her lukter det bæsj, hvem har bæsja?
Det er ikke greit å slå eller stikke de andre, og dette veit du
Holdningene til gutten vises i måten de håndterer han på
Gutter blir oftere hjulpet med påkledning, og de får oftere kjeft
Nå lønner det seg enda mer å være medlem i Barnehageforum.
Utforming av barnehagens rom må ha pedagogiske hensikter
Med et tastetrykk eller to kan også du delta i vår fotokonkurranse.
Første ikke danske person som får Ernaprisen
De ansatte setter mindre pris på guttenes adferd i barnehagen
Barn utvikler seg når de utfordrer sine fysiske grenser i lekemiljøer uten unødige restriksjoner
Å ha personalets barn i barnehagen skaper så mange problemer at mange sier nei
Lek og læring skal gå hånd i hånd sier Ivy Schousboe
Kvitt dere med "Grandiosakulturen" og skaff barnehagen en matkultur
Hva skal være terskelen for at barnevernet skal ta over omsorgen for et barn?
Øie-utvalget har levert sin utredning om barnehageloven
I en likestilt barnehage vil alle barn bli møtt på en likeverdig og respektfull måte
Mindre tid til direkte arbeid med barna bekymrer de ansatte i Alna bydel i Oslo
I denne artikkelserien presenteres et program for skiaktivitet som kan gjennomføres i barnehagen
I denne artikkelserien presenteres et program for skiaktivitet som kan gjennomføres i barnehagen
I denne artikkelserien presenteres et timeprogram for skiaktivitet som kan gjennomføres i barnehagen
¨I denne artikkelserien presenteres et timeprogram for skiaktivitet som kan gjennomføres i barnehagen
I denne artikkelserien presenteres et timeprogram for skiaktivitet som kan gjennomføres i barnehagen
I denne artikkelserien presenteres et timeprogram for skiaktivitet som kan gjennomføres i barnehagen
Vokt barnas integritet på samme måte som du vil ha voktet din egen når du tar bilder i barnehagen
Overraskende mange barn sier at de ikke har det så bra i barnehagen
Alt vi gjør skal bidra til å skape den gode hverdagen for barna i barnehagen
I en artikkel i Dagbladet 21.10.2011 stiller Jesper Juul spørsmål om dagens barnehager er gode nok for barna?
Regjeringen foreslår forbud mot røyking i arbeidstiden.
Understrek ditt budskap ved å være stille noen sekunder!
Kari ønsker seg en husøkonom til å ivareta en del viktige oppgaver i barnehagen
Ingen klare kjønnsforskjeller på psykiske vansker hos små barn
Har ansatte lov til å ta med barna i barnehagen hjem til egen bolig, for eksempel om det oppstår særlige situasjoner i barnehagetiden eller foreldre ikke henter barna sine?
Bevar roen og lytt til det medarbeideren har å si om hva som utløser sinne
Vi må utvikle oss hele tiden for å være attraktive for morgendagens brukere
Jeg begynte å arbeide som styrer fordi jeg har en visjon som jeg tror sterkt på
I Mariknotten barnehage kan ikke personale og foreldre være venner på facebook
Nina drømmer om å ta med hele personalgruppen på en studietur til Reggio Emilia
Barnehageforum er på jakt etter gode historier fra hverdagen i barnehagen
Har din barnehage et bevisst forhold til måltidet og hva som serveres?
Hva får dere igjen for å sende personalet på kurs?
Sunne rolige og harmoniske barn uten sukker?
Barnehagekonferansen 2. og 3. mai 2011 er nå tilgjengelig for påmelding
KrF Byråd Filip Rygh vil innføre makstid for barn i barnehager
Er det mulig å være både en god pedagog og leder?
Styrerens ustrukturert måte å arbeide på er i ferd med å knekke henne
En trenger kanskje ikke bekymre seg for at barna tyr til en liten løgn innimellom?
Likestillingsarbeidet i barnehagene i Kvinesdal viser at det er stor forskjell på hvordan personalet i barnehagen møter gutter og jenter – og mødre og fedre.
Å være ny er noe vi alle opplever i mange forskjellige situasjoner. Hvordan oppleves det i barnehagen?
Fjelltur, skitur, Appelsin, kvikk lunsj, krim, påskelabyrinten og mange andre ting er for mange av oss synonymt med Påske
Barnehageforum + Pedagogisk forum = sant stod det å lese i Verktøykassa nummer 4/2005.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Alt for få bekymringer blir meldt til barnevernet av barnehager og skoler
Det blir flere og flere stellebord i Danske barnehager.
I Barnehageforum jobber vi hele tiden for å kunne tilby dere brukere så godt innhold som mulig.
Maurtua barnehage - om hvordan barns rett til medvirkning påvirker arbeidet i barnehagen
Det er mangel på kunnskap og kompetane om integrering blant de som jobber i barnehage
Denne studien gir håp for et virkningsfullt behandlingsopplegg for barn med selektiv mutisme
Skal vi språkteste våre treåringer?
Den mest spennende jobben i barnehagefeltet på mange år, blir nå ledig
Ny kunnskap til hele sektoren om forsknings- og danningsproblematikk
Er det fordi likestilling er et vanskelig tema at det jobbes så lite med dette i barnehagen?
Skitne barn med irriterende foreldre får mindre omsorg og mer kjeft en andre
Danske barnehager bruker blå, grønn, rød eller sorte prikker for å kategorisere hvilken relasjon de har til det enkelte barn.
Barnehager gjennomfører brukerundersøkelser for å måle kvaliteten i barnehagen, men de gir ikke noe godt svar.
Peterson barnehage i Moss har utviklet noen strategier for å berike og ivareta leken i barnehagen
Er alle trafikkforhold i og omkring barnehagen trafikksikkert for alle som ferdes der?
Bruk dine erfaringer fra din praksis i barnehagen når du skal holde et innlegg eller foredrag
Hva kan du selv gjøre for å skape din egen drømmejobb?
Forskere ved universitetet i Umeå i Sverige har gjennom intervju med ledere og kollegaer kommet fram til typiske trekk ved personer som har tegn på utbrenthet.
Det er viktig å tenke nøye gjennom hva du ønsker å formidle om arbeidstakeren som slutter hos deg
Å slurve med innhenting av referanser kan koste barnehagen mye frustrasjon og penger.
Som leder vil du oppleve situasjoner som gjør at du må ta samtaler med dine ansatte som omhandler vanskelige og ubehagelige saker
Har det hendt at du ikke har trodd på arbeidstakeren når hun har levert inn sykemelding?
En unik mulighet til å lære mer om hvordan du kan arbeide med planprosessen i barnehagen
Pedagogisk forum og Barnehageforum går sammen om en storsatsing på kurs og konferanser til barnehager.
Utstrakt bruk av resultatmåling er ikke i tråd med rammeplanens forståelse av dokumentasjon
Mange barnehager benytter anledningen rundt 17. mai til å lære barna om flagget og dets betydning. Her er noen fakta som er bra å vite
Hvordan forberedes og markeres 17. mai rundt om i barnehagene?
Denne brevmalen er hentet fra kommunal standard og omhandler varsel om avskjed.
I kommunen har de ansatte anledning til å benytte tre egenmeldinger innenfor en 12 måneders periode. Dersom de benytter fire skal man innkalles til en samtale.
Denne undersøkelsen måler foreldrenes grad av tilfredsstillelse på en del generelle områder.
26.03.2007
Sirkus
Sirkus er et spennende temaarbeid som kan foregå over lengre tid. Det stimulerer til lek, forming og rollespill. Og det er morsomt for barn og voksne!
Følg debatten om boka "Førskolelæreren" og synet på menn i barnehagen her. Kjell Simonsen er ikke enig i Asklands kritikk av boka.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har hatt forslaget til ny forskrift ute på høring siden oktober.
28.02.2007
Målarbok
Vi har lagt ut et par illustrasjoner fra Målarboken slik at du får et lite innblikk i hvordan tegningene er.
Dette er resultatet av arbeidet i sykefraværsutvalget, som ble nedsatt etter at arbeidsgiverne protesterte på Regjeringens planer om finansiering av langtidsfravær
28.01.2007
Mandelas
Her presenterer vi eksempler fra Mandelas. Mandelas er en anerledes malerbok for barn
Har du feriedager til gode, så finnes det muligheter til å overføre disse til neste fereieår
Vi har vært på besøk i en annerledes barnehage, hvor barns medbestemmelse står i fokus
Digitale verktøy til irritasjon eller inspirasjon, supplement eller overflødig?
Alle pedagoger i Arendal kommune får egen bærbar PC, samtidig som de får tilbud om opplæring i bruk av ulike digitale verktøy
En artig tegnefortelling som viser hvor enkelt det kan være å tegne en gris
30.10.2006
Erteposen
En ertepose kan brukes til mange forskjellige aktiviteter. Her presenteres flere morsomme øvelser som bidrar til å øve opp mororikken
Her får du et lite tips på hvordan språkstimulering i hverdagen kan forsterkes med enkle virkemidler.
Barnehageforum har vært i Kobenhavn, blant annet for å se på fenomenet idrettsbarnehager. Vi ble sånn passe imponert.
Torgeir Alvestad uttalte til VG at norske barnehager ikke passer for barn. Vi kontaktet Alvestad for en utdypning.
Tilvenning er en avgjørende periode for alle parter. God og betryggende informasjon til foreldrene om hvordan tilvenningen foregår kan være til stor nytte.
Å jobbe med verdispørsmål er å jobbe med det som er kjernen i barnehagen. Her følger gode tips om hvor og hvordan dette kan foregå.
Endringsarbeide kan være spennende og gi nytt liv til jobben. Det kan også være forstyrrende og slitsomt å gå gjennom endringsprosesser.
For å foreta god vurdering av arbeidet i barnehagen, trenger man å samle inn informasjon. Her er noen generelle betraktninger rundt brukerundersøkelser.
Virksomhetsplanen for barnehagen strekker seg over flere år. Hensikten er blant annet å øke deltakelse omkring virksomheten.
Å jobbe mot visjonen om Den Gode Barnehagen er som å være på en livslang reise til havs. Da må man planlegg etappevis.
TKL ble utviklet av amerikanske ledelsesforskere i etterkrigstidens Japan. Det omfattende kvalitetssystemet har hatt stor sukess.
I jakten på barneperspektivet er det fort gjort å gå seg bort. Hvordan får man egentlig tak i hva barna ønsker å få ut av barnehagedagen?
Skjemaet med området "Den kompetente voksne" er et eksempel på hvordan man kan strukturere utviklingsarbeidet i barnehagen.
Samiske foreldre har en røffere og mer indirekte form når de oppdrar sine barn
Her finner du de mest vanlige spørsmål innen arbeidstakers rettigheter. Spørsmålene er delt inn i kategorier og lett å finne frem til.
18.10.2006
Personalsaker
Arbeidsmiljøloven har en rekke bestemmelser som er knyttet til opphør av arbeidsforholdet. Bestemmelsene blir gjerne omtalt som arbeidstakers stillingsvern - vern mot usaklig oppsigelse eller avskjed.
For å unngå energikrevende lite nyttige konflikter, kan det være smart å lage seg en plan for hvordan dere skal takle konflikter i din barnehage.
Slik kunne altså arbeidsreglementet se ut på 1800 tallet. Legg merke til den respekten den arbeids-taker med den høyeste tjenestealder hadde på den tiden.
Det er mye som skal gjennomgås i en medarbeidersamtale. Her finner du mange gode ideer til punkter.
Å strukturere vurderingsarbeidet er viktig. Hva skal vurderes, når og av hvem?
På en idedugnad skaper man ideer, ikke resultater. Alle ideer er gode. Ingen må forkastes under dugnaden. Ryddearbeidet kommer etterpå.
Å bruke case som utgangspunkt for samtaler i ledergruppen kan være nyttig. Man blir både mer samskjørt og bedre forberedt.
Dersom du vurderer å søke på en styrerstilling kan det være greit å besvare spørsmålene i denne artikkelen.
Her presenteres syv situasjoner som utgangspunkt for diskusjon. Disse kan være utgangspunkt for et personalmøte.
Det er vakkert og morsomt å dekorere vinduene med julemotiver i desember. Like morsomt er det ikke å fjerne det i januar. Her er et godt tips som gjør fjerning enkelt.
Dette er en morsomt førjulsaktivitet og krever ikke så mye. Med litt hjelp fra de voksne kan dette være en fin aktivitet for 3-4 åringer.
Å studere fugler i barnehagens nærmiljø kan være en flott aktivitet som kan bidra til å lære barna å iaktta og undre seg over dyrelivet omkring seg
Denne artikkelen er en kort beskrivelse av noe av det Erik Sigsgaards siste bok formidler, og notater fra foredrag av forfatteren.
Howard Gardner er hjerneforsker og gjennomførte sammen med flere kollegaer forskning omkring separate intelligenser i den menneskelige hjerne.
Virksomhetsplanelgging av barnehagen handler om å planlegge alle prosesser. Det pedagogiske arbeidet blir bare en del av dette.
Her følger en komplett mal for forberedelse og gjennomføring av medarbeidersamtaler. Med dette verktøyet kan du sikre en solid oppfølging av den enkelte i personalgruppa.
For å fungere godt som styrer må man mestre delegering og ansvarsfordeling. Her finner du et godt hjelpemiddel i prosessen.
10.08.2006
Lag en meny
Det gir flere fordeler å presentere en meny for hva som skal serveres av mat i barnehagen
Hva har den nye rammeplanen å by oss i forhold til det viktige foreldresamarbeidet? Er det noen vesentlige endringer i forhold til den gamle, vi bør merke oss?
Det er mulig å forutse hvilke leseferdigheter treåringer kommer til å få opp til de er 15 år. Dette viser forskning som er utført på Bornholm i Danmark.
Det nærmer seg ferietid, og det kan være greit å gå gjennom reglementet omkring ferieavvikling.
Friskvern er en ny trende i arbeidslivet, som gir oppsiktsvekkende resultater
Skal du ha en 16. maifest i barnehagen? Da kan du finne noen gode ideer til arrangement her.
Hvis du ønsker et raskt overblikk over endringene i den reviderte rammeplanen, kan dette sammendraget være nyttig.
For over 20 år siden skrev Sven Taiet og Torgunn Allgot flere artikler i Debattserien for barnehagefolk, om kjefting i barnehagen.
Her vil du få svar på de mest vanlige spørsmål som mange lurer på når det gjelder hvilke rettigheter du har med hensyn til avvikling av ferie
En enkel og ikke minst spennende aktivitet både før påske og ikke minst i påsken. Barna vil nok trenge hjelp til å blåse ut innholdet.
Simonsen mener for mange av oss konstant er tilkoblet en autopilot. Vi handler som vi gjør av gammel vane. Er dette fordi vi ved tidligere gjentagelser av samme handling har følt mestring i situasjonen?
Vi vil i framtiden få en foreldregruppe som er mye mer bevisst, og krevende i forhold til hva barne-hagen har å tilby deres barn. De barnehagene som forbereder seg godt, vil profitere på det.
Det er en kjensgjerning at det er mye lyd i en barnehage. Det skal være mye lyd, fra barn i lek, barn som ler, gråter og gir uttrykk for følelser på andre måter.
Undersøkelser viser at småbarna har fått dårligere tannhelse. Årsakene er blant annet for lite tannpuss, mange mellommåltid og mye sukker.
Mange barnehageansatte gir uttrykk for at lydnivået til tider kan være slitsomt i barnehagen
Kortmetoden kan være et nyttig verktøy for en gjennomgang av trivselene blant personalet
Kjell Simonsen misliker ferdigmattrenden og slår et slag for det nybakte brødet.
Kjell Simonsen har kastet seg over en formidabel oppgave, å beskrive verdens beste førskolelærer. Han inviterer også deg til å dele dine meninger.
ARTIKLER
Danske barn blir ”prikkbelastet” i barnehager
Danske barnehager bruker blå, grønn, rød eller sorte prikker for å kategorisere hvilken relasjon de har til det enkelte barn.
   
Skitne barn blir oversett i barnehagen
Skitne barn med irriterende foreldre får mindre omsorg og mer kjeft en andre
   
Lite fokus på likestilling i barnehager
Er det fordi likestilling er et vanskelig tema at det jobbes så lite med dette i barnehagen?
   
Det forskes på barnehagene i Bergen
Ny kunnskap til hele sektoren om forsknings- og danningsproblematikk
   
Lovende behandlingsopplegg for barn som ikke snakker i barnehagen
Denne studien gir håp for et virkningsfullt behandlingsopplegg for barn med selektiv mutisme
   
Feilslått likhetstankegang i barnehager
Det er mangel på kunnskap og kompetane om integrering blant de som jobber i barnehage
   
Nyheter på BarnehageForum 2010
I Barnehageforum jobber vi hele tiden for å kunne tilby dere brukere så godt innhold som mulig.
   
Verdier og etiske dilemmaer i barnehagen
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
   
Flere barn bruker bleier lenger enn tidligere
Det blir flere og flere stellebord i Danske barnehager.
   
Barnehager og skoler svikter barna
Alt for få bekymringer blir meldt til barnevernet av barnehager og skoler
   
Språktesting av treåringer avskaffes i Danmark!
Skal vi språkteste våre treåringer?
   
Ledig stilling som redaktør
Den mest spennende jobben i barnehagefeltet på mange år, blir nå ledig
   
Barns medvirkning forutsetter gode relasjoner
Maurtua barnehage - om hvordan barns rett til medvirkning påvirker arbeidet i barnehagen
   
Fortell, fortell!
Barnehageforum er på jakt etter gode historier fra hverdagen i barnehagen
   
Nekter personalet å ha foreldre som facebook-venner
I Mariknotten barnehage kan ikke personale og foreldre være venner på facebook
   
Lederen har ordet!
Nina drømmer om å ta med hele personalgruppen på en studietur til Reggio Emilia
   
Barnehagens matpolitikk
Har din barnehage et bevisst forhold til måltidet og hva som serveres?
   
Oppfølging av kursdeltagere
Hva får dere igjen for å sende personalet på kurs?
   
Juridiske spørsmål til Barnehageforum
Har ansatte lov til å ta med barna i barnehagen hjem til egen bolig, for eksempel om det oppstår særlige situasjoner i barnehagetiden eller foreldre ikke henter barna sine?
   
Fra Pedagogisk leder til styrer
Det er viktig å ha tenkt gjennom en del problemstillinger når du vurderer å søke jobb som styrer
   
Sukkerfrie barnehager
Sunne rolige og harmoniske barn uten sukker?
   
Enkel og god bålmat
Å samles rundt bålet med god mat er motivasjon for ukas tur
   
Styrerens hverdag bryter henne ned
Styrerens ustrukturert måte å arbeide på er i ferd med å knekke henne
   
Lederskap kan læres
Er det mulig å være både en god pedagog og leder?
   
Nordiske Impulser 2011
Barnehagekonferansen 2. og 3. mai 2011 er nå tilgjengelig for påmelding
   
Barnehagefolk nr. 2 2010
Å være ny er noe vi alle opplever i mange forskjellige situasjoner. Hvordan oppleves det i barnehagen?
   
Barn som lyver klarer seg bedre
En trenger kanskje ikke bekymre seg for at barna tyr til en liten løgn innimellom?
   
God påske til alle våre brukere!
Fjelltur, skitur, Appelsin, kvikk lunsj, krim, påskelabyrinten og mange andre ting er for mange av oss synonymt med Påske
   
Personalet i barnehagen snakker mest med gutter
Likestillingsarbeidet i barnehagene i Kvinesdal viser at det er stor forskjell på hvordan personalet i barnehagen møter gutter og jenter – og mødre og fedre.
   
Personalbarn ingen adgang
Å ha personalets barn i barnehagen skaper så mange problemer at mange sier nei
   
Gi den risikofylte leken en sjanse
Barn utvikler seg når de utfordrer sine fysiske grenser i lekemiljøer uten unødige restriksjoner
   
Lek og læring ingen motsetning
Lek og læring skal gå hånd i hånd sier Ivy Schousboe
   
Rekruttering og ansettelser
Det er ingen selvfølge at du lykkes med å ansette den rette personen i en rekrutteringsprosess
   
Barnehagens matpolitikk
Kvitt dere med "Grandiosakulturen" og skaff barnehagen en matkultur
   
Foreslår et nytt prinsipp i barnevernet
Hva skal være terskelen for at barnevernet skal ta over omsorgen for et barn?
   
Erklæring om bruk av foto av ditt barn
Vokt barnas integritet på samme måte som du vil ha voktet din egen når du tar bilder i barnehagen
   
Skiaktiviteter i barnehagen - del 4
I denne artikkelserien presenteres et timeprogram for skiaktivitet som kan gjennomføres i barnehagen
   
Skiaktiviteter i barnehagen - del 5
I denne artikkelserien presenteres et program for skiaktivitet som kan gjennomføres i barnehagen
   
Skiaktiviteter i barnehagen - del 6
I denne artikkelserien presenteres et program for skiaktivitet som kan gjennomføres i barnehagen
   
Enkle grep for bedre bilder i barnehagen
Det er ikke alltid utstyret som teller når du skal ta gode bilder. Det handler mye om motivene du velger.
   
En likestilt barnehage
I en likestilt barnehage vil alle barn bli møtt på en likeverdig og respektfull måte
   
Tidstyver i barnehagen
Mindre tid til direkte arbeid med barna bekymrer de ansatte i Alna bydel i Oslo
   
Utredning om barnehagenloven
Øie-utvalget har levert sin utredning om barnehageloven
   
Barnehagens rom former leken
Utforming av barnehagens rom må ha pedagogiske hensikter
   
Forebygg mobbing på arbeidsplassen
Som leder har du et ansvar for å bidra til at mobbing ikke skjer på din arbeidsplass
   
Han går oss på nervene!
Holdningene til gutten vises i måten de håndterer han på
   
Nå kan du sitte ved siden av meg resten av dagen!
Det er ikke greit å slå eller stikke de andre, og dette veit du
   
Hvem har bæsja?
Her lukter det bæsj, hvem har bæsja?
   
Ulik gråt har ulik verdi
Barns gråt har stor betydning for hvordan de blir ivaretatt
   
Gutter og jenter blir forskjellsbehandlet
Gutter blir oftere hjulpet med påkledning, og de får oftere kjeft
   
Stor rabattkampanje i hele juni
Nå lønner det seg enda mer å være medlem i Barnehageforum.
   
Dansk Pedagogisk pris til Berit Bae
Første ikke danske person som får Ernaprisen
   
Bli med i fotokonkurransen du også!
Med et tastetrykk eller to kan også du delta i vår fotokonkurranse.
   
Pedagoger må endre adferd- ikke guttene
De ansatte setter mindre pris på guttenes adferd i barnehagen
   
Hvordan skape flow på arbeidsplassen?
Har du opplevd flow, så vet du hva det er. En god tilstand som får deg til føle at du behersker det du driver med
   
LP-modellen har gitt barnehagen et løft!
Økt profesjonalitet og mer fornøyde barn og voksne er resultatet av arbeidet med LP- metoden
   
App'er som pedagogisk hjelpemiddel- del 1
Det finnes mange app'er som kan fungere godt som et supplement til andre pedagogiske hjelpemidler i barnehagen
   
Aktivitet på lekeplassen er ikke nok
Stillesittende barn er avhengig av gode pedagoger som legger til rette for aktivitet
   
App’er som pedagogiske hjelpemiddel-del 2
Denne gangen tar vi for oss apper som kan bidra til språkutviklingen og ordforrådet
   
Anbefalt app
Spennende og fargerike vrimletegninger ført i pennen av Kari Grosmann
   
Kokebok – en samling av de beste oppskriftene
En samling av Skotterudløkka barnehages beste oppskrfter for matlaging ute
   
Slik håndterer du hissige medarbeidere
Bevar roen og lytt til det medarbeideren har å si om hva som utløser sinne
   
Lederen har ordet!
Jeg begynte å arbeide som styrer fordi jeg har en visjon som jeg tror sterkt på
   
Lederen har ordet!
Vi må utvikle oss hele tiden for å være attraktive for morgendagens brukere
   
Ta bedre bilder
Hvordan kan du med enkler grep ta bedre bilder i barnehagen?
   
Skiaktiviteter i barnehagen - del 1
I denne artikkelserien presenteres et timeprogram for skiaktivitet som kan gjennomføres i barnehagen
   
Skiaktiviteter i barnehagen - del 2
I denne artikkelserien presenteres et timeprogram for skiaktivitet som kan gjennomføres i barnehagen
   
Skiaktiviteter i barnehagen - del 3
¨I denne artikkelserien presenteres et timeprogram for skiaktivitet som kan gjennomføres i barnehagen
   
Ikke alle barn trives i barnehagen
Overraskende mange barn sier at de ikke har det så bra i barnehagen
   
Lederen har ordet!
Alt vi gjør skal bidra til å skape den gode hverdagen for barna i barnehagen
   
Tvangsinstitusjonalisering av barn
I en artikkel i Dagbladet 21.10.2011 stiller Jesper Juul spørsmål om dagens barnehager er gode nok for barna?
   
En røykfri arbeidstid?
Regjeringen foreslår forbud mot røyking i arbeidstiden.
   
6 gullkorn om arbeidsmiljøet
Innflytelse, meningssfullt arbeid, forutsigbarhet, sosial støtte og rettferdig belønning og krav er viktige ingredienser for et godt arbeidsliv
   
Ta pauser når du snakker til en forsamling
Understrek ditt budskap ved å være stille noen sekunder!
   
Mange småbarn får psykiske lidelser
Ingen klare kjønnsforskjeller på psykiske vansker hos små barn
   
Lederen har ordet!
Kari ønsker seg en husøkonom til å ivareta en del viktige oppgaver i barnehagen
   
Morfars gris – en tegnefortelling
En artig tegnefortelling som viser hvor enkelt det kan være å tegne en gris
   
Språk- og begrepsutvikling gjennom hverdagsaktiviteter
Her får du et lite tips på hvordan språkstimulering i hverdagen kan forsterkes med enkle virkemidler.
   
Hokus Pokus – en gavepakke til barn!
Vi har vært på besøk i en annerledes barnehage, hvor barns medbestemmelse står i fokus
   
Ansvarsfordeling
For å fungere godt som styrer må man mestre delegering og ansvarsfordeling. Her finner du et godt hjelpemiddel i prosessen.
   
Digitale verktøy i barnehagen – et supplement
Digitale verktøy til irritasjon eller inspirasjon, supplement eller overflødig?
   
Gigantsatsing på IKT i Arendal kommune
Alle pedagoger i Arendal kommune får egen bærbar PC, samtidig som de får tilbud om opplæring i bruk av ulike digitale verktøy
   
Fugler i nærmiljøet om høsten og vinteren
Å studere fugler i barnehagens nærmiljø kan være en flott aktivitet som kan bidra til å lære barna å iaktta og undre seg over dyrelivet omkring seg
   
Kjefting - like skadelig som å slå barn
Denne artikkelen er en kort beskrivelse av noe av det Erik Sigsgaards siste bok formidler, og notater fra foredrag av forfatteren.
   
Lag en meny
Det gir flere fordeler å presentere en meny for hva som skal serveres av mat i barnehagen
   
Noen momenter om foreldresamarbeid i rammeplan for barnehagen
Hva har den nye rammeplanen å by oss i forhold til det viktige foreldresamarbeidet? Er det noen vesentlige endringer i forhold til den gamle, vi bør merke oss?
   
Klar sammenheng mellom treåringers ordforråd og leseferdigheter i skolen
Det er mulig å forutse hvilke leseferdigheter treåringer kommer til å få opp til de er 15 år. Dette viser forskning som er utført på Bornholm i Danmark.
   
Dr. Howard Gardner
Howard Gardner er hjerneforsker og gjennomførte sammen med flere kollegaer forskning omkring separate intelligenser i den menneskelige hjerne.
   
Virksomhetsplanlegging i barnehagen
Virksomhetsplanelgging av barnehagen handler om å planlegge alle prosesser. Det pedagogiske arbeidet blir bare en del av dette.
   
Fakta om den reviderte rammeplanen
Hvis du ønsker et raskt overblikk over endringene i den reviderte rammeplanen, kan dette sammendraget være nyttig.
   
Hvor finner jeg reglene om ferie?
Det nærmer seg ferietid, og det kan være greit å gå gjennom reglementet omkring ferieavvikling.
   
Aktiviteter for 17. mai
Skal du ha en 16. maifest i barnehagen? Da kan du finne noen gode ideer til arrangement her.
   
Forebygg sykefravær og sats på friskvern i barnehagen
Friskvern er en ny trende i arbeidslivet, som gir oppsiktsvekkende resultater
   
De mest vanlige spørsmål om ferieavvikling
Her vil du få svar på de mest vanlige spørsmål som mange lurer på når det gjelder hvilke rettigheter du har med hensyn til avvikling av ferie
   
Kjefting eksisterer fortsatt i barnehagen!
For over 20 år siden skrev Sven Taiet og Torgunn Allgot flere artikler i Debattserien for barnehagefolk, om kjefting i barnehagen.
   
Vet vi hvorfor vi gjør som vi gjør?
Simonsen mener for mange av oss konstant er tilkoblet en autopilot. Vi handler som vi gjør av gammel vane. Er dette fordi vi ved tidligere gjentagelser av samme handling har følt mestring i situasjonen?
   
Medium egg er best å male på
En enkel og ikke minst spennende aktivitet både før påske og ikke minst i påsken. Barna vil nok trenge hjelp til å blåse ut innholdet.
   
Noen momenter om foreldresamarbeid i ny rammeplan
Vi vil i framtiden få en foreldregruppe som er mye mer bevisst, og krevende i forhold til hva barne-hagen har å tilby deres barn. De barnehagene som forbereder seg godt, vil profitere på det.
   
BarnehageForum i København for å lære?
Barnehageforum har vært i Kobenhavn, blant annet for å se på fenomenet idrettsbarnehager. Vi ble sånn passe imponert.
   
Generelt om brukerundersøkelser
For å foreta god vurdering av arbeidet i barnehagen, trenger man å samle inn informasjon. Her er noen generelle betraktninger rundt brukerundersøkelser.
   
Tilvenning i barnehagen
Tilvenning er en avgjørende periode for alle parter. God og betryggende informasjon til foreldrene om hvordan tilvenningen foregår kan være til stor nytte.
   
Bevisstgjøring av barn og voksne i forhold til verdispørsmål
Å jobbe med verdispørsmål er å jobbe med det som er kjernen i barnehagen. Her følger gode tips om hvor og hvordan dette kan foregå.
   
Endring i organisasjoner
Endringsarbeide kan være spennende og gi nytt liv til jobben. Det kan også være forstyrrende og slitsomt å gå gjennom endringsprosesser.
   
Norske barnehager passer ikke for barn
Torgeir Alvestad uttalte til VG at norske barnehager ikke passer for barn. Vi kontaktet Alvestad for en utdypning.
   
Arbeidsmiljøundersøkelse
Kortmetoden kan være et nyttig verktøy for en gjennomgang av trivselene blant personalet
   
Barnehageansatte kan få hørselsskader
Mange barnehageansatte gir uttrykk for at lydnivået til tider kan være slitsomt i barnehagen
   
Den vanskelige samtalen – en case
Å bruke case som utgangspunkt for samtaler i ledergruppen kan være nyttig. Man blir både mer samskjørt og bedre forberedt.
   
Vanlige spørsmål om arbeidstakeres rettigheter
Her finner du de mest vanlige spørsmål innen arbeidstakers rettigheter. Spørsmålene er delt inn i kategorier og lett å finne frem til.
   
Personalsaker
Arbeidsmiljøloven har en rekke bestemmelser som er knyttet til opphør av arbeidsforholdet. Bestemmelsene blir gjerne omtalt som arbeidstakers stillingsvern - vern mot usaklig oppsigelse eller avskjed.
   
Spilleregler for konflikthåndtering
For å unngå energikrevende lite nyttige konflikter, kan det være smart å lage seg en plan for hvordan dere skal takle konflikter i din barnehage.
   
Arbeidsbestemmelser 1863-1872
Slik kunne altså arbeidsreglementet se ut på 1800 tallet. Legg merke til den respekten den arbeids-taker med den høyeste tjenestealder hadde på den tiden.
   
Medarbeidersamtale - ideliste
Det er mye som skal gjennomgås i en medarbeidersamtale. Her finner du mange gode ideer til punkter.
   
Vurderingsområder
Å strukturere vurderingsarbeidet er viktig. Hva skal vurderes, når og av hvem?
   
Forslag til spilleregler for en idedugnad
På en idedugnad skaper man ideer, ikke resultater. Alle ideer er gode. Ingen må forkastes under dugnaden. Ryddearbeidet kommer etterpå.
   
Utviklingsarbeid i barnehagen – etapper på vei mot den gode barnehage
Å jobbe mot visjonen om Den Gode Barnehagen er som å være på en livslang reise til havs. Da må man planlegg etappevis.
   
Virksomhets-planlegging i barnehagen
Virksomhetsplanen for barnehagen strekker seg over flere år. Hensikten er blant annet å øke deltakelse omkring virksomheten.
   
Total kvalitetsledelse
TKL ble utviklet av amerikanske ledelsesforskere i etterkrigstidens Japan. Det omfattende kvalitetssystemet har hatt stor sukess.
   
Barneperspektivet på kvalitet i barnehagen
I jakten på barneperspektivet er det fort gjort å gå seg bort. Hvordan får man egentlig tak i hva barna ønsker å få ut av barnehagedagen?
   
Kvalitetsutvikling av viktige områder
Skjemaet med området "Den kompetente voksne" er et eksempel på hvordan man kan strukturere utviklingsarbeidet i barnehagen.
   
Erteposen
En ertepose kan brukes til mange forskjellige aktiviteter. Her presenteres flere morsomme øvelser som bidrar til å øve opp mororikken
   
Juledekorering av vinduene i barnehagen
Det er vakkert og morsomt å dekorere vinduene med julemotiver i desember. Like morsomt er det ikke å fjerne det i januar. Her er et godt tips som gjør fjerning enkelt.
   
Piperensernisser
Dette er en morsomt førjulsaktivitet og krever ikke så mye. Med litt hjelp fra de voksne kan dette være en fin aktivitet for 3-4 åringer.
   
Overføring av ferie
Har du feriedager til gode, så finnes det muligheter til å overføre disse til neste fereieår
   
Går du med en styrer "i magen"
Dersom du vurderer å søke på en styrerstilling kan det være greit å besvare spørsmålene i denne artikkelen.
   
Kritiske yrkessituasjoner: Case til diskusjon
Her presenteres syv situasjoner som utgangspunkt for diskusjon. Disse kan være utgangspunkt for et personalmøte.
   
Hvordan skrive en saklig og informativ attest?
Det er viktig å tenke nøye gjennom hva du ønsker å formidle om arbeidstakeren som slutter hos deg
   
Sykemeldt - kan det stemme?
Har det hendt at du ikke har trodd på arbeidstakeren når hun har levert inn sykemelding?
   
Noen råd før du gjennomfører den vanskelige samtalen
Som leder vil du oppleve situasjoner som gjør at du må ta samtaler med dine ansatte som omhandler vanskelige og ubehagelige saker
   
De viktige referanseintervjuene
Å slurve med innhenting av referanser kan koste barnehagen mye frustrasjon og penger.
   
Hvordan oppdager du tegn på utbrenthet?
Forskere ved universitetet i Umeå i Sverige har gjennom intervju med ledere og kollegaer kommet fram til typiske trekk ved personer som har tegn på utbrenthet.
   
Sjekkliste for trafikkforhold i tilknytning til barnehagen
Er alle trafikkforhold i og omkring barnehagen trafikksikkert for alle som ferdes der?