Logg inn:

Forfattere
Anne Stewart
17.08.2017
Ny som sjef
Lederskapet som du har fått innebærer en posisjon, ett oppdrag med nye arbeidsoppgaver, høyere lønn og mer makt.
Det er ikke så lett å lage en møtekultur som ivaretar alle behov, men i denne artikkelen får du noen nyttige tips på veien
De fleste samtalene som du gjennomfører som leder er heldigvis positive og givende
Som leder må du bruke andre stratergier når du skal lede dine medarbeidere gjennom vanskelige tider
Utviklingssamtalen, eller medarbeidersamtalen som den også kalles, er et av dine fremste verktøy som leder
Vær bevisst på den makten som ligger i språket når du skal ha samtaler med foreldrene.
Alle opplever konflikter, på arbeidsplassen eller i privatlivet. Denne artikkelen byr på noen refleksjoner omkring hvordan vi kan møte disse
En nyttig artikkel om å arbeide i gruppe - både for studenter og ledere.
Å bruke feedback bevisst, kan være et godt hjelpemiddel i personalarbeide
Hva er coaching og hvorfor er det så effektivt?
ARTIKLER
Feedback – ett uviklingsverktøy
Å bruke feedback bevisst, kan være et godt hjelpemiddel i personalarbeide
   
Ny som sjef
Lederskapet som du har fått innebærer en posisjon, ett oppdrag med nye arbeidsoppgaver, høyere lønn og mer makt.
   
Konflikter – trussel eller muligheter?
Alle opplever konflikter, på arbeidsplassen eller i privatlivet. Denne artikkelen byr på noen refleksjoner omkring hvordan vi kan møte disse
   
Å lede i motvind
Som leder må du bruke andre stratergier når du skal lede dine medarbeidere gjennom vanskelige tider
   
Utviklingssamtale – med medarbeideren i fokus
Utviklingssamtalen, eller medarbeidersamtalen som den også kalles, er et av dine fremste verktøy som leder
   
Utviklingssamtale med foreldrene - kommunikasjon på ulike plan
Vær bevisst på den makten som ligger i språket når du skal ha samtaler med foreldrene.
   
Syv steg gjennom den vanskelige samtalen
De fleste samtalene som du gjennomfører som leder er heldigvis positive og givende
   
Hvordan skape engasjerende møter?
Det er ikke så lett å lage en møtekultur som ivaretar alle behov, men i denne artikkelen får du noen nyttige tips på veien
   
Den gode arbeidsgruppen
En nyttig artikkel om å arbeide i gruppe - både for studenter og ledere.
   
En coachende innstilling
Hva er coaching og hvorfor er det så effektivt?