Logg inn:

Forfattere
Magne Raundalen
Barnepsykolog
Vi har all kunnskapen, vi har alle pengene, men kommer fortsatt ikke de mest sårbare barna til unnsetning.
Barn spør om mye mellom himmel og ord. Skal man egentlig gi dem fasitsvar? Hvordan kan vi gi svar som virker utviklende for barnet?
Nyhetsbildet fremover vil preges av de grusomme hendelsene 22. juli, 2011. Les hvordan barnepsykolog Magne Raundalen mener vi bør forholde oss til dette.
01.10.2008
Alarm!
Bare tre prosent av bekymringsmeldingene til barnevernet kommer fra barnehagen.
Er det virkelig mulig å snakke med barn om alt? Vi kan snu litt på spørsmålet og spørre om vi tør å la barn snakke om alt?
Hva er mobbing og hvilke konsekvenser kan det ha? Magne Raundalen kan blant annet fortelle at mobbing skader hjernen.
Det er mange barn som ikke har det bra. Altfor mange. Vi trenger et samlende begrep sammen kan arbeide for å bedre livet for de barna som har det verst.
ARTIKLER
Hvorfor spør jeg så mye?
Barn spør om mye mellom himmel og ord. Skal man egentlig gi dem fasitsvar? Hvordan kan vi gi svar som virker utviklende for barnet?
   
Mobbing - hva er det?
Hva er mobbing og hvilke konsekvenser kan det ha? Magne Raundalen kan blant annet fortelle at mobbing skader hjernen.
   
Barn som lever under harde vilkår
Det er mange barn som ikke har det bra. Altfor mange. Vi trenger et samlende begrep sammen kan arbeide for å bedre livet for de barna som har det verst.
   
Dette vil jeg si til mitt fire-årige barn om nyhetene nå
Nyhetsbildet fremover vil preges av de grusomme hendelsene 22. juli, 2011. Les hvordan barnepsykolog Magne Raundalen mener vi bør forholde oss til dette.
   
Alarm!
Bare tre prosent av bekymringsmeldingene til barnevernet kommer fra barnehagen.
   
Kan vi snakke med barn om alt?
Er det virkelig mulig å snakke med barn om alt? Vi kan snu litt på spørsmålet og spørre om vi tør å la barn snakke om alt?
   
Den beste investeringen i 2013
Vi har all kunnskapen, vi har alle pengene, men kommer fortsatt ikke de mest sårbare barna til unnsetning.