Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Forfattere
Ann-Hege Lorvik Waterhouse
Høgskolelektor i forming, kunst og håndverk ved Høgskolen i Oslo
Snø som fenomen er spennende å utforske i barnehagen
Hvem er det som fotograferer i din barnehage? Lar du barna slippe til?
Hvordan legge til rette for en førjulstid som inkluderer?
Bærekraftig utvikling er noe som vi alle er mer eller mindre opptatt av. Men hva betyr egentlig bærekraftig utvikling?
Kunstneriske forstyrrelser som metode for å vekke barns undring og kreativitet
Landart som kunstform oppstod omtrent samtidig med en økende miljøbevissthet i samfunnet på 60- og 70-tallet
For at barn skal kunne uttrykke seg gjennom ulike uttrykk i rom må de ha tilgang til rom inne og ute
I følge Rammeplanen skal barn møte arkitektur og bli kjent med tradisjoner innen bomiljø, byggekunst og håndverk, kulturlandskap og kulturminner i lokalmiljøet
Rammeplanen legger føringer for at barnehagen må la barn møte allsidige kunst og kulturuttrykk, men hva slags kunst skal barn møte?
Hvilken tradisjon har man i norske barnehager for kunst og kulturformidling? Hva mener vi med formidling av kunst og kultur?
ARTIKLER
Om kunst- og kulturformidling i barnehagen
Hvilken tradisjon har man i norske barnehager for kunst og kulturformidling? Hva mener vi med formidling av kunst og kultur?
   
Snø og is som inspirasjon og materiale i kunstnerisk sammenheng
Snø som fenomen er spennende å utforske i barnehagen
   
Med natur som arena og råstoff for kunstnerisk virksomhet i barnehagen
Landart som kunstform oppstod omtrent samtidig med en økende miljøbevissthet i samfunnet på 60- og 70-tallet
   
BARNS MØTER MED ARKITEKTUR
I følge Rammeplanen skal barn møte arkitektur og bli kjent med tradisjoner innen bomiljø, byggekunst og håndverk, kulturlandskap og kulturminner i lokalmiljøet
   
Bærekraftig utvikling et verdiperspektiv også i forming?
Bærekraftig utvikling er noe som vi alle er mer eller mindre opptatt av. Men hva betyr egentlig bærekraftig utvikling?
   
Fornemmelser for jul - tanker om førjulstid i barnehagen
Hvordan legge til rette for en førjulstid som inkluderer?
   
HVA SKJER…….
Kunstneriske forstyrrelser som metode for å vekke barns undring og kreativitet
   
INSTALLASJON EN KUNSTFORM TIL INSPIRASJON
For at barn skal kunne uttrykke seg gjennom ulike uttrykk i rom må de ha tilgang til rom inne og ute
   
Foto i barnehagen
Hvem er det som fotograferer i din barnehage? Lar du barna slippe til?
   
Hvorfor kunst i barnehagen?
Rammeplanen legger føringer for at barnehagen må la barn møte allsidige kunst og kulturuttrykk, men hva slags kunst skal barn møte?