Logg inn:

Forfattere
Magritt Lundestad
Hva handler konfliktene i barnehagen egentlig om, og hva gjør styrere med dem? I hvilken grad unnviker styrerne konflikter?
ARTIKLER
Konflikter i personalgrupper
Hva handler konfliktene i barnehagen egentlig om, og hva gjør styrere med dem? I hvilken grad unnviker styrerne konflikter?