Logg inn:

Forfattere
Morten Solheim
Førskolelærerstudent og styrer ved Norsk Folkemuseums Barnehage
I denne artikkelserien byr Morten Solheim på sine erfaringer med ulike skriftlige formater.
Hva skjer når økonomisk terminologi i stadig økende grad brukes om barnehagen?
Barnehagen blir ikke bedre før flere av de som jobber der har utdanning som gir grunnleggende kunnskap om barn.
I denne artikkelserien byr Morten Solheim på sine erfaringer med ulike skriftlige formater.
I denne artikkelserien byr Morten Solheim på sine erfaringer med ulike skriftlige formater.
Forfatteren ber Kunnskapsministeren besinne seg etter den tragiske hendelsen på Sandy Hook skole i USA
Med denne brosjyren om mobbing i barnehagen bommer FUB fullstendig med begrepsbruken mener artikkelforfatteren
10.02.2012
Tidligvakt
Morten drømmer om sekstimersdag og kortere dager for barna i barnehagen
27.01.2012
Elskede Milla!
Jeg vil så gjerne sende et brev til deg. Nå gjør jeg det, men på en annerledes måte.
I Øie utvalgets forslag til ny barnehagelov ligger det endringer som kan få enorm betydning for kvaliteten på barnehagens innhold
Rammplanutvalget går inn for å endre vår yrkestittel til Barnehagelærer og utdanningen til Barnehagelærerutdanningen
Påstanden om at tidlig læring kan bidra til å utjevne sosiale ulikheter er en forførende tanke. Men kan vi stole på at denne påstanden holder vann?
Rødt fremmet forslag om å utarbeide mandatet for prosjekt "Oslobarnehagen" på nytt.
Igjen blir mangelen på utdannet personal trukket frem som status om norske barnehager, i en internasjonal rapport.
Gjennom prosjekt "Oslobarnehagen" vil Oslo kommune innføre prosjektmål, resultatmål og prosessmål for å styrke kvaliteten i sine barnehager.
Brennautvalget leverte nylig sin innstilling til Kunnskapsdepartementet i form av en NOU.
03.12.2010
Ta barna inn!
Barn trenger frisk luft, men bør de sove ute i 15 kalde grader?
Om å feste blikket samme sted som barna
Hvordan kan vi sikre at alle barn har noen å leke med? Dette er et av mange spørsmål som kan gjøre seg gjeldende ved refleksjon rundt disse bildene.
Vi har samlet våre tips for oppgaveskriving!
Fra 1. januar 2011 overtar kommunene hele ansvaret for å finansiere barnehagene.
Etter Nokut-evalueringen av førskolelærerutdanningen stilles det krav til ditt lærested.
Tillates ulik bruk av barnehagens inventar?
Høgskolen i Østfold har tildelt førskolelærerstudent Marianne Werner Laurbærprisen for sin Bacheloroppgave. Les den her!
Idag, klokken 12.00 overleverer Brennautvalget sin innstilling til Kunnskapsdepartementet.
Brennautvalgets innstilling er lagt frem i form av en NOU. De mener barnehagen fortsatt bør være et frivillig tilbud.
Komiteen bak Nokut-evalueringen ønsker førskolelærerutdanning på masternivå.
Lengden på barnehagekarrieren avhenger av barnehagens rammevilkår, mener tredjeårs-student Ingeborg Evensen.
Førskolelærerstudiet er evaluert. Er du fornøyd med utdanningsstedet ditt?
Hvordan brukes og tilrettelegges dukkekroken i barnehagene?
Hvordan reagerer du på barns uenigheter?
Tredjeårsstudent Jannicke Johansen ved Høgskolen i Østfold forteller i dette intervjuet om sitt yrkesvalg.
Disse to fotografiene danner grunnlag for en diskusjon om et viktig element i barnehagen: Samlingsstunden.
Vi har intervjuet nyoppstartet førskolelærerstudent, Charlotte Hoholm.
Hvordan presenterer vi leketøyet i barnehagen for barna, og hvordan forventer vi at det skal brukes?
I denne bildeserien vises en situasjon som danner et godt grunnlag for en diskusjon om etikk.
Dette er en gruppeoppgave som knytter seg til artikkelen Fatimas fang.
I denne oppgaveserien tar vi for oss fotografier fra ulike situasjoner i barnehagelivet.
Fra august gjelder barnehagens nye formålsparagraf. Diskutér de ulike paragrafene i kollokviegruppen.
09.08.2010
Gruppeoppgaver
Vi har samlet et lite knippe med gruppeoppgaver, som fungerer bra som utgangspunkt for diskusjon i kollokviegruppen.
Barnehageforum har intervjuet studentene som står bak rapporten om hvordan førskolelærere forholder seg til kartlegging.
Flere førskolelærerstudenter velger etterhvert å gå videre på et masterstudie etter endt utdanning. Vi har samlet et knippe masteroppgaver - til inspirasjon!
Dersom du går med en skribent i magen, så gjelder denne henvendelsen deg!
Vi lever i et mangfoldig samfunn. Denne mangfoldigheten bør også gjenspeiles i barnehagens arbeid.
Hvordan forholder vi oss til problematikken som oppstår knyttet til det stadig økende antall ett- og toåringer i barnehagen?
Antallet søkere til førskolelærerstudiet har sunket med 15,2 % fra 2009 til 2010. Dette er dramatisk.
21.04.2010
Menn om menn
11 menn ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo har vært informanter for en ny HiO-rapport om rekruttering av menn til førskolelærerutdanning og barnehage.
Eksisterer rasisme i barnehagen? Og er dette noe som diskuteres?
06.04.2010
Bok med stor B
Boka Små barn og medvirkning – Noen perspektiver av Ninni Sandvik og Nina Johannesen har på kort tid blitt en viktig bok for førskolelærerstudiet, barnehager og småbarnspedagogikken.
Denne oppgaven kan brukes i personalgruppen, kollokviegruppen, i klassen eller som grunnlag for selvrefleksjon.
Barnehagefolk nr. 3/2010 satte fokus på "Forskning om de yngste". Her gir vi deg lederen.
Denne gruppeoppgaven passer som diskusjonsmateriale for kollokviegrupper og ledermøter i barnehagen.
Denne gruppeoppgaven passer som diskusjonsmateriale for kollokviegrupper og ledermøter i barnehagen.
Har du forsøkt å ta ”den annen sides argument”? Denne leken utfordrer deg til å gjøre nettopp det.
Å være nøyaktig med kildehenvisninger og litteraturlister kan være av avgjørende karakter for resultatet på en skriftlig oppgave.
Kunnskapsdepartementet illustrerer sin veileder for kvotering av menn til jobb i barnehager med 50-tallets kjønnsstereotypier. Hva mener du om det?
01.02.2010
Debattlek
Har du forsøkt å ta ”den annen sides argument”? Denne leken utfordrer deg til å gjøre nettopp det.
Torsdag besøkte Barnehageforum Student og tidsskriftet Barnehagefolk Høgskolen i Østfold. Som del av 3. Klassingenes profesjonsdag.
Som ansatt i en barnehage er du pliktig å forholde deg til en rekke offentlige brev og dokumenter. Her får du en oversikt over hva de ulike dokumentene angår.
Det kan være tøft å komme i gang med det nye studieåret. Vi har satt sammen en liste over noen tips som kan få deg til å komme i gang og strukturere studiene dine.
Hva klan du egentlig om montessori-pedagogikk? Les artikkelen og ta quizen.
Hvilken musikk funker for deg når du skal lese eller produsere tekst? Del din Spotify-liste med oss!
Det å være ute i praksis i studietiden bør være lærerikt og meningsfylt. Men hva når det ikke er slik?
I denne serien vil det presenteres ulike verktøy til bruk for oppstart og strukturering av arbeidet i kollokviegrupper.
Denne teksten er ment som et innpill til debatt om voksnes holdninger til temaet små barns seksualitet.
04.12.2009
Stillasbygging
Denne gruppeoppgaven er ment som en øvelse i det å kunne tilnærme seg barns proksimale sone, og å kunne legge til rette for mestring i små barns hverdag.
Denne quizen tar for seg noen sentrale teoretikere og begreper, knyttet til pedagogikkens verden.
Pedagogies of Hope var temaet for den 17. RECE-konferanse (Reconceptualizing early childhood education) som fant sted på Vestbredden.
Er det viktig at barna lærer seg å spise opp maten sin?
En gruppeoppgave til bruk i kollokviearbeid, personal- eller avdelingsmøter.
Regjeringen legger frem sin videre satsning på barnehager i generelle ordelag gjennom Soria Moria 2.
Høsten er en tid hvor svært mange førskolelærerstudenter er ute i praksis. Vi vil ha din historie om det første møtet med barnehagen!
Spekulasjonen om hvem som skal fylle de ulike ministerpostene er igang. Kunnskapsdepartementet er intet unntak.
Mandag 7. september var det duket for møte mellom barnehager og forskningsfeltet i Østfold.
Etter Barnehageforums undersøkelse om hva vår fremtidige yrkestittel bør være, har flere skrevet seg inn i diskusjonen.
Etter Barnehageforums undersøkelse om hva vår fremtidige yrkestittel bør være, har flere skrevet seg inn i diskusjonen.
I juli la Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo frem en rapport om førskolelærerstudenters tilfredshet med utdanningen.
Barnehageforum og søker engasjerte førskolelærerstudenter til oppgave som høgskolerepresentant på din skole.
Barnehageforum lanserer denne høsten egne sider for førskolelærerstudenter: Barnehageforum Student.
Dette er et spennende, lite fysikkeksperiment å gjennomføre sammen med barna.
- om å være underveis
Med bakgrunn i Stortingsmelding 41, har det oppstått en omfattende debatt om språkkartlegging i barnehagen
Kunnskapsdepartementet tar til orde for å endre yrkestittelen vår til Barnehagelærer.
Barnehageforum møtte Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell på konferansen om Kvalitet i Barnehagen, i Stjørdal.
Fredag la regjeringen frem sin nye stortingsmelding om kvalitet i barnehagen.
I dag legger regjeringen frem stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen. Barnehageforum vil dekke pressekonferansen.
Dette er en gruppeoppgave til bruk på personal- eller foreldremøter.
Datatilsynet ber nå Oslo Kommune redegjøre for innføringen av pilotprosjektet "Her kommer jeg...".
Et nytt kartleggingsverktøy i Oslo kommune ble gjenstand for debatt på Oslo Utdanningsforbunds Barnehagepolitiske Konferanse.
Regjeringen la i desember frem ny vedtatt formålsparagraf for barnehagen. Hva mener du om endringene?
For alle dere som direkte bidrar til at landets barnehager er et godt sted å tilbringe sin barndom, og for foreldre å overlate sine barn, er de siste ukers medie-oppslag om ”populære barnehager” vel fortjent.
Boklansering: Anne Greve lanserte torsdag sin nye bok Vennskap mellom små barn i barnehagen.
Barnehageforum.no møtte Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i forbindelse med Senter for Profesjonsstudiers årlige samling
Idag la regjeringen frem Stortingsmelding nr. 8, om menn, mannsroller og likestilling.
Dette er en gruppeoppgave til bruk på avdelings- eller personalmøtet som kan bidra til refleksjon over egen praksis.
Om fordypningsenheten Språk, makt og barnehagepolitikk ved Høgskolen i Oslo.
Det har i høst pågått en debatt om hvorvidt barnehage er bra for små barn. Hvor saklig har denne debatten vært?
17.09.2008
Se meg, da!
Denne artikkelen vier jeg til alle der ute som har opplevd det store spenningsfeltet som finnes i daglige omsorgsrelasjoner med og mellom små, enestående mennesker.
Har du noe på hjertet?
Som student og medlem av Barnehageforum er du nå blitt dirigert over til våre helt nye nettsider for førskolelærerstudenter: Barnehageforum Student.
"Skrivende og politiske førskolelærere er, og vil komme til å være, et viktig bidrag til å nyansere de barnehagepolitiske debattene."
ARTIKLER
Når debatten blir personlig - et tankespinn om å våge å mene noe
Det har i høst pågått en debatt om hvorvidt barnehage er bra for små barn. Hvor saklig har denne debatten vært?
   
Filosofi på timeplanen
Om fordypningsenheten Språk, makt og barnehagepolitikk ved Høgskolen i Oslo.
   
Hva vi sier og ikke sier - En gruppeoppgave
Dette er en gruppeoppgave til bruk på avdelings- eller personalmøtet som kan bidra til refleksjon over egen praksis.
   
Bekymret over bruk av polsk arbeidskraft
Barnehageforum.no møtte Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i forbindelse med Senter for Profesjonsstudiers årlige samling
   
Ny stortingsmelding
Idag la regjeringen frem Stortingsmelding nr. 8, om menn, mannsroller og likestilling.
   
Det instrumentalistiske mistak en gang til?
Brennautvalget leverte nylig sin innstilling til Kunnskapsdepartementet i form av en NOU.
   
Ta barna inn!
Barn trenger frisk luft, men bør de sove ute i 15 kalde grader?
   
Bred politisk enighet om "Oslobarnehagen"
Rødt fremmet forslag om å utarbeide mandatet for prosjekt "Oslobarnehagen" på nytt.
   
Oslo Kommune på kant med loven - igjen
Gjennom prosjekt "Oslobarnehagen" vil Oslo kommune innføre prosjektmål, resultatmål og prosessmål for å styrke kvaliteten i sine barnehager.
   
Dette må din skole bli bedre på
Etter Nokut-evalueringen av førskolelærerutdanningen stilles det krav til ditt lærested.
   
Kommunene overtar
Fra 1. januar 2011 overtar kommunene hele ansvaret for å finansiere barnehagene.
   
Tips for oppgaveskriving
Vi har samlet våre tips for oppgaveskriving!
   
Femårig førskolelærerutdanning?
Komiteen bak Nokut-evalueringen ønsker førskolelærerutdanning på masternivå.
   
Samlebåndsvirksomhet er jeg sterkt imot
Lengden på barnehagekarrieren avhenger av barnehagens rammevilkår, mener tredjeårs-student Ingeborg Evensen.
   
Prisbelønnet bacheloroppgave
Høgskolen i Østfold har tildelt førskolelærerstudent Marianne Werner Laurbærprisen for sin Bacheloroppgave. Les den her!
   
Brennautvalget med innstilling idag
Idag, klokken 12.00 overleverer Brennautvalget sin innstilling til Kunnskapsdepartementet.
   
Ønsker mål for leken
Brennautvalgets innstilling er lagt frem i form av en NOU. De mener barnehagen fortsatt bør være et frivillig tilbud.
   
Norge har for dårlig pedagogtetthet
Igjen blir mangelen på utdannet personal trukket frem som status om norske barnehager, i en internasjonal rapport.
   
Bidrar tidlig læring til sosial utjevning?
Påstanden om at tidlig læring kan bidra til å utjevne sosiale ulikheter er en forførende tanke. Men kan vi stole på at denne påstanden holder vann?
   
Menn om menn
11 menn ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo har vært informanter for en ny HiO-rapport om rekruttering av menn til førskolelærerutdanning og barnehage.
   
Bok med stor B
Boka Små barn og medvirkning – Noen perspektiver av Ninni Sandvik og Nina Johannesen har på kort tid blitt en viktig bok for førskolelærerstudiet, barnehager og småbarnspedagogikken.
   
Snakk om rasisme
Eksisterer rasisme i barnehagen? Og er dette noe som diskuteres?
   
Profesjonsutøvelse på småbarnsavdelingen
Hvordan forholder vi oss til problematikken som oppstår knyttet til det stadig økende antall ett- og toåringer i barnehagen?
   
Langt færre søkere til førskolelærerutdanningen
Antallet søkere til førskolelærerstudiet har sunket med 15,2 % fra 2009 til 2010. Dette er dramatisk.
   
Gruppeoppgave: Lojalitetsdilemma
Denne gruppeoppgaven passer som diskusjonsmateriale for kollokviegrupper og ledermøter i barnehagen.
   
Gruppeoppgave: Veiledning i uformelle situasjoner
Denne gruppeoppgaven passer som diskusjonsmateriale for kollokviegrupper og ledermøter i barnehagen.
   
Gruppeoppgave: Språklige misforståelser
Denne oppgaven kan brukes i personalgruppen, kollokviegruppen, i klassen eller som grunnlag for selvrefleksjon.
   
Forskning om de yngste
Barnehagefolk nr. 3/2010 satte fokus på "Forskning om de yngste". Her gir vi deg lederen.
   
Skal du ta master til høsten?
Flere førskolelærerstudenter velger etterhvert å gå videre på et masterstudie etter endt utdanning. Vi har samlet et knippe masteroppgaver - til inspirasjon!
   
Rammeplanen gir uklare føringer om kartlegging
Barnehageforum har intervjuet studentene som står bak rapporten om hvordan førskolelærere forholder seg til kartlegging.
   
Er du en blogger?
Dersom du går med en skribent i magen, så gjelder denne henvendelsen deg!
   
Nytt semester - nytt samfunnsmandat
Fra august gjelder barnehagens nye formålsparagraf. Diskutér de ulike paragrafene i kollokviegruppen.
   
Forventer debatt
Tredjeårsstudent Jannicke Johansen ved Høgskolen i Østfold forteller i dette intervjuet om sitt yrkesvalg.
   
Evaluering av førskolestudiet.
Førskolelærerstudiet er evaluert. Er du fornøyd med utdanningsstedet ditt?
   
Jeg har alltid vært glad i å jobbe med barn.
Vi har intervjuet nyoppstartet førskolelærerstudent, Charlotte Hoholm.
   
Gruppeoppgave: Fatimas fang
Dette er en gruppeoppgave som knytter seg til artikkelen Fatimas fang.
   
Gruppeoppgaver
Vi har samlet et lite knippe med gruppeoppgaver, som fungerer bra som utgangspunkt for diskusjon i kollokviegruppen.
   
Forstå hvor viktige dere er!
Barnehageforum møtte Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell på konferansen om Kvalitet i Barnehagen, i Stjørdal.
   
Førskolelærer eller barnehagelærer?
Kunnskapsdepartementet tar til orde for å endre yrkestittelen vår til Barnehagelærer.
   
Omfattende debatt om språkkartlegging
Med bakgrunn i Stortingsmelding 41, har det oppstått en omfattende debatt om språkkartlegging i barnehagen
   
Bærekraftig (syn på) barndom
- om å være underveis
   
Lag gjennomsiktige egg
Dette er et spennende, lite fysikkeksperiment å gjennomføre sammen med barna.
   
Vil du skrive for Barnehageforum Student?
Barnehageforum lanserer denne høsten egne sider for førskolelærerstudenter: Barnehageforum Student.
   
Kvalitetsmeldingen legges frem idag
I dag legger regjeringen frem stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen. Barnehageforum vil dekke pressekonferansen.
   
Kvantitativ presentasjon om kvalitet
Fredag la regjeringen frem sin nye stortingsmelding om kvalitet i barnehagen.
   
Skriv til Barnehageforum Student
Har du noe på hjertet?
   
Velkommen til Barnehageforum Student
Som student og medlem av Barnehageforum er du nå blitt dirigert over til våre helt nye nettsider for førskolelærerstudenter: Barnehageforum Student.
   
Ny formålsparagraf
Regjeringen la i desember frem ny vedtatt formålsparagraf for barnehagen. Hva mener du om endringene?
   
Vennskap i barnehagen
Boklansering: Anne Greve lanserte torsdag sin nye bok Vennskap mellom små barn i barnehagen.
   
En annen side av barnehagestatistikken
For alle dere som direkte bidrar til at landets barnehager er et godt sted å tilbringe sin barndom, og for foreldre å overlate sine barn, er de siste ukers medie-oppslag om ”populære barnehager” vel fortjent.
   
Her kommer jeg...
Et nytt kartleggingsverktøy i Oslo kommune ble gjenstand for debatt på Oslo Utdanningsforbunds Barnehagepolitiske Konferanse.
   
Snakk om de minste!
Dette er en gruppeoppgave til bruk på personal- eller foreldremøter.
   
Datatilsynet reagerer
Datatilsynet ber nå Oslo Kommune redegjøre for innføringen av pilotprosjektet "Her kommer jeg...".
   
Stillasbygging
Denne gruppeoppgaven er ment som en øvelse i det å kunne tilnærme seg barns proksimale sone, og å kunne legge til rette for mestring i små barns hverdag.
   
Del en spilleliste
Hvilken musikk funker for deg når du skal lese eller produsere tekst? Del din Spotify-liste med oss!
   
Elleve tips ved semesterstart
Det kan være tøft å komme i gang med det nye studieåret. Vi har satt sammen en liste over noen tips som kan få deg til å komme i gang og strukturere studiene dine.
   
Oppgaveskriving: Kildehenvisning og litteraturliste
Å være nøyaktig med kildehenvisninger og litteraturlister kan være av avgjørende karakter for resultatet på en skriftlig oppgave.
   
Debattlek i ledergruppen
Har du forsøkt å ta ”den annen sides argument”? Denne leken utfordrer deg til å gjøre nettopp det.
   
Offentlige dokumenter – Hva er hva?
Som ansatt i en barnehage er du pliktig å forholde deg til en rekke offentlige brev og dokumenter. Her får du en oversikt over hva de ulike dokumentene angår.
   
Debattlek
Har du forsøkt å ta ”den annen sides argument”? Denne leken utfordrer deg til å gjøre nettopp det.
   
Kronikkonkurranse: Barbie søker Ken!
Kunnskapsdepartementet illustrerer sin veileder for kvotering av menn til jobb i barnehager med 50-tallets kjønnsstereotypier. Hva mener du om det?
   
Om å spise opp maten sin
Er det viktig at barna lærer seg å spise opp maten sin?
   
Ny quiz: Begreper og teoretikere
Denne quizen tar for seg noen sentrale teoretikere og begreper, knyttet til pedagogikkens verden.
   
Verktøy for kollokviegruppen - DEL 1
I denne serien vil det presenteres ulike verktøy til bruk for oppstart og strukturering av arbeidet i kollokviegrupper.
   
Gruppeoppgave: Når praksis provoserer
Det å være ute i praksis i studietiden bør være lærerikt og meningsfylt. Men hva når det ikke er slik?
   
Ny quiz: Montessori-pedagogikk
Hva klan du egentlig om montessori-pedagogikk? Les artikkelen og ta quizen.
   
Skepsis til regjeringens barnehagesatsning
Regjeringen legger frem sin videre satsning på barnehager i generelle ordelag gjennom Soria Moria 2.
   
Lek på barnas premisser?
En gruppeoppgave til bruk i kollokviearbeid, personal- eller avdelingsmøter.
   
Små barns seksualitet - Tabu?
Denne teksten er ment som et innpill til debatt om voksnes holdninger til temaet små barns seksualitet.
   
Håpets pedagogikk i kontrastenes verden
Pedagogies of Hope var temaet for den 17. RECE-konferanse (Reconceptualizing early childhood education) som fant sted på Vestbredden.
   
Opplevelser fra praksisperioden
Høsten er en tid hvor svært mange førskolelærerstudenter er ute i praksis. Vi vil ha din historie om det første møtet med barnehagen!
   
Kunnskapsutveksling i Østfold
Mandag 7. september var det duket for møte mellom barnehager og forskningsfeltet i Østfold.
   
Rapport om studentenes tilfredshet med førskolelærerutdanningen
I juli la Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo frem en rapport om førskolelærerstudenters tilfredshet med utdanningen.
   
Kampen om ministerposten
Spekulasjonen om hvem som skal fylle de ulike ministerpostene er igang. Kunnskapsdepartementet er intet unntak.
   
Levende debatt om yrkestittel
Etter Barnehageforums undersøkelse om hva vår fremtidige yrkestittel bør være, har flere skrevet seg inn i diskusjonen.
   
Levende debatt om yrkestittel
Etter Barnehageforums undersøkelse om hva vår fremtidige yrkestittel bør være, har flere skrevet seg inn i diskusjonen.
   
Kontaktstudenter søkes!
Barnehageforum og søker engasjerte førskolelærerstudenter til oppgave som høgskolerepresentant på din skole.
   
Barnehagebarn er ikke mobbere!
Med denne brosjyren om mobbing i barnehagen bommer FUB fullstendig med begrepsbruken mener artikkelforfatteren
   
Hvor ville du sendt ettåringen din?
I Øie utvalgets forslag til ny barnehagelov ligger det endringer som kan få enorm betydning for kvaliteten på barnehagens innhold
   
Elskede Milla!
Jeg vil så gjerne sende et brev til deg. Nå gjør jeg det, men på en annerledes måte.
   
Tidligvakt
Morten drømmer om sekstimersdag og kortere dager for barna i barnehagen
   
Hva bør vi hete, og hvorfor?
Rammplanutvalget går inn for å endre vår yrkestittel til Barnehagelærer og utdanningen til Barnehagelærerutdanningen
   
Snakk om bildet 9 - Det interessante i det alminnelige
Om å feste blikket samme sted som barna
   
Snakk om bildet 8 - Å få være med
Hvordan kan vi sikre at alle barn har noen å leke med? Dette er et av mange spørsmål som kan gjøre seg gjeldende ved refleksjon rundt disse bildene.
   
Snakk om bildet 7 - lekekjøkken
Tillates ulik bruk av barnehagens inventar?
   
Snakk om bildet 6 - Dukkekroken
Hvordan brukes og tilrettelegges dukkekroken i barnehagene?
   
Snakk om bildet 5 - Gryende konflikt?
Hvordan reagerer du på barns uenigheter?
   
Snakk om bildet 4 - Samlingsstund
Disse to fotografiene danner grunnlag for en diskusjon om et viktig element i barnehagen: Samlingsstunden.
   
Snakk om bildet 3 - Lekekassa
Hvordan presenterer vi leketøyet i barnehagen for barna, og hvordan forventer vi at det skal brukes?
   
Snakk om bildet 2 - Speil, speil...
I denne bildeserien vises en situasjon som danner et godt grunnlag for en diskusjon om etikk.
   
Snakk om bildet 1: Frykt og fryd!
I denne oppgaveserien tar vi for oss fotografier fra ulike situasjoner i barnehagelivet.
   
Homofili som tema i barnehagen
Vi lever i et mangfoldig samfunn. Denne mangfoldigheten bør også gjenspeiles i barnehagens arbeid.
   
Barnehagefolk og Barnehageforum Student på Høgskolebesøk
Torsdag besøkte Barnehageforum Student og tidsskriftet Barnehagefolk Høgskolen i Østfold. Som del av 3. Klassingenes profesjonsdag.
   
Skrivende og politiske førskolelærere
"Skrivende og politiske førskolelærere er, og vil komme til å være, et viktig bidrag til å nyansere de barnehagepolitiske debattene."
   
Se meg, da!
Denne artikkelen vier jeg til alle der ute som har opplevd det store spenningsfeltet som finnes i daglige omsorgsrelasjoner med og mellom små, enestående mennesker.
   
Når frykten rammer
Forfatteren ber Kunnskapsministeren besinne seg etter den tragiske hendelsen på Sandy Hook skole i USA
   
Skriv bedre! Faglige resonnementer
I denne artikkelserien byr Morten Solheim på sine erfaringer med ulike skriftlige formater.
   
Skriv bedre! Fra tilskuer til deltager
I denne artikkelserien byr Morten Solheim på sine erfaringer med ulike skriftlige formater.
   
Det er ikke nok «å ha det i seg»
Barnehagen blir ikke bedre før flere av de som jobber der har utdanning som gir grunnleggende kunnskap om barn.
   
Foreldre – kunder eller samarbeidspartnere?
Hva skjer når økonomisk terminologi i stadig økende grad brukes om barnehagen?
   
Skriv bedre! Kronikk og debattinnlegg
I denne artikkelserien byr Morten Solheim på sine erfaringer med ulike skriftlige formater.