Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Forfattere
Oslo kommune
Dette er et gjenomarbeidet og godt introduksjonsprogram for nyansatte. Med et slikt program kan du sikre en best mulig start for alle parter.
ARTIKLER
Introduksjonsplan - program
Dette er et gjenomarbeidet og godt introduksjonsprogram for nyansatte. Med et slikt program kan du sikre en best mulig start for alle parter.