Logg inn:

Forfattere
Solveig Østrem
Solveig Østrem kommenterer den pågående debatten om førskolelæreres yrkestittel
Om betydningen av å diskutere barnehagens faglige innhold og etiske forankring.
En evaluering av hvordan Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart
Følg debatten om boka "Førskolelæreren" og synet på menn i barnehagen her.
Mange synes det er vasnkelig å formidle det kristne budskapet bak påsken. Hva ligger egentlig i påskebudskapet?
ARTIKLER
Påskens budskap i barnelitteraturen: Tilgivelse(1) eller Livets seier over døden(2)?
Mange synes det er vasnkelig å formidle det kristne budskapet bak påsken. Hva ligger egentlig i påskebudskapet?
   
Flere menn i barnehagen – ensbetydende med likestilling?
Følg debatten om boka "Førskolelæreren" og synet på menn i barnehagen her.
   
Lærer vs. Pedagog
Solveig Østrem kommenterer den pågående debatten om førskolelæreres yrkestittel
   
Hva betyr ”det tredje” for barnet som subjekt?
Om betydningen av å diskutere barnehagens faglige innhold og etiske forankring.
   
Alle teller mer
En evaluering av hvordan Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart