Logg inn:

Forfattere
Sveinung W.Andersen
Hva gjør man når barnet ikke begynner å snakke eller har en forsinket språkutvikling?
ARTIKLER
Babykommunikasjon med tegn gir bedre språk
Hva gjør man når barnet ikke begynner å snakke eller har en forsinket språkutvikling?