Logg inn:

Forfattere
Trond Kristoffersen
Kveldsåpne barnehager - bra eller dårlig? Hanne Fehn Dahle har spurt barn og voksne.
Det er ikke alltid like greit å være tre år og møte barnehagen for første gang. Det er mye nytt og mye man er usikker på.
Munch i barnehagen er et pedagogisk opplegg utviklet for å jobbe med Edvard Munchs malerier i førskolegruppa i barnehagen.
Lek og læring brukes om hverandre som om de var to sider av samme sak. Det er de ikke. Læring er alltid til stede i leken, men leken er slett ikke alltid til stede i læringen, slik noen vil ha det til. Spørsmålet er hva vi verdsetter mest.
Jo tidligere jo bedre er en slags parole i vår tid. Tidlig læring, tidlig intervensjon, tidlig modning. Men kan noe av læringen også komme for tidlig?
Leken blir i for stor grad sett på som en uproduktiv aktivitet uten verdi
Hvis klær kunne fortelle er en utstilling med fortellinger fra barn som har opplevd at hjemmet er et farlig sted å være
Er det mulig å tilby økologisk mat i barnehagen?
Morten Solheim og Lene Chatrin Hansen har i dag overlevert over 17.000 underskrifter for bedre bemanning i fremtidens barnehage.
Vi har sammen med Svanemerket utviklet opplegget Svanhilds Reise.
I dagens omorganiserte og effektiviserte barnehage er fang i ferd med å bli en mangelvare. Og tilbudet om et fang er helt nødvendig for de yngste barna.
Det sies at statistikk lyver. Når det gjelder barnehagers underrapportering til barnevernet er det sant.
Barnevern i barnehagen er vår nye storsatsing! I samarbeid med Borgestadklinikken og barnevernet.no bygger vi opp en kunnskapsbase med artikler, filmer, diskusjon og ekspertråd.
I denne artikkelserien skriver førskolelærer Trond Kristoffersen om det han mener er gode råd for praksis. Han har jobbet i mange år som assistent, pedagogisk leder og styrer. Dette er del 4.
I denne artikkelserien skriver førskolelærer Trond Kristoffersen om det han mener er gode råd for praksis. Han har jobbet i mange år som assistent, pedagogisk leder og styrer. Dette er del 3.
I denne artikkelserien skriver Trond Kristoffersen om det han mener er gode råd for praksis. Dette er første artikkel. Dette er del 2.
Dette er en artikkel om oppdragelse som egner seg godt for diskusjon i kollokvigruppene.
Bli med på Småpengeskolen - et opplegg for å gi barn et positivt og bevisst forhold til penger og tall!
Barnehageforum presenterer her en artikkelserie om rapporten.
Barnehageforum presenterer her en artikkelserie om rapporten.
Hva mener vi egentlig er det viktigste når det gjelder samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet?
Noen ganger handler foreldresamarbeid om å være et medmenneske og bidra på måter som strengt tatt ikke kan sies å være en del av barnehagens oppdrag.
En forskningsrapport fra Nederland viser at små barn ikke lærer av egne feil. Hva betyr det for barnehagepedagogikken?
Datatilsynet har laget et nytt veiledningshefte, «I beste mening», om håndteringen av bilder av barn på internett.
Vi feirer Svenska Flaggans dag 6. juni ved å presentere artikler fra svensk barnehageliv.
Gratulerer med dagen på denne fjerde barnehagedagen i historien! Årets tema er Alle med!
Mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til barns medvirkning. Hvor skal man begynne? Her er et verktøy for diskusjon i personalgruppen.
Vi har intervjuet Berit Bae om barns medvirkning og blant annet kommet frem til at barn har rett til å ha noen å leke med! Intervjuet er et godt utgangspunkt for diskusjoner om barns medvirkning i barnehagen.
Pedagogisk dokumentasjon - start med hva de voksne gjør! I rammeplanen er det klare krav. Begynn med disse.
Her er noen tips for det første møtet med fremmedkulturelle familier.
Matematikk finnes i hverdagen. Men for å oppdage den, trenger vi voksne kunnskap og et begrepsapparat å jobbe etter.
Is og tog hører hjemme på 17. mai. Her finner du noen andre ideer til hvordan man kan jobbe med nasjonaldagen i barnehagen.
Her finner du en historie der hendelsene i tiden før frigjøringsdagen i 1814 er oversatt til en historie for barn.
Det er en lang vei frem til gode samlingsstunder. Og hva er egentlig en god samlingsstund? Et observasjonsskjema er et godt verktøy for utvikling.
Her finner du to enkle skuespill de voksne kan spille for barna. I disse er det humor som gjelder!
Vi har besøkt noen barnehager og bedt dem vise oss noe av det de bruker i samlingsstunden. Her finner du et knippe gode ideer til hjelpemidler.
16.04.2007
Samlingstunden
Samlingsstunden i barnehagen er en god og gammel tradisjon. Hva er det egentlig vi ønsker å oppnå med samlingsstunden?
Det er viktig å innhente informasjon om barnehagen med jevne mellomrom. Denne undersøkelsen gir deg viktig informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagens tilbud.
Høgskolen i Hedmark driver et prosjekt der alle nyutdannede førskolelærere får tilbud om veiledning første året. Resulatatene er meget gode.
Et enkelt og nyttig skjema for å holde oversikt over søkere til barnehageplass. Listen kan sorteres etter alle kategorier og er søkbar.
Her kan du få hjelp til å regne ut lønnsbudjsettet.
27.03.2007
Fakturamal
Hva skal en faktura inneholde? Hvordan skal det settes opp? Malen finner du her.
Denne excellmalen gir deg et enkelt og effektivt verktøy for å holde oversikt over arkiverte saker.
Datamaskinen finnes nå i mange barnehager og med nye rammeplan må man forholde seg til ikt, og det er mange kreative løsninger. Men hva skal ungene lære om selve datamskinen?
I dag arrangeres Barnehagedagen for tredje gang, og barnehager over hele landet markerer dagen. "Vi har en plan!" er slagordet.
Her finner du Redd barnas brosyjre, "Tenk før du taster!". Dette er en veileder om sikkerhet rundt barns bruk av internett.
En ting er å være opptatt av anerkjennende relasjoner på møter. En annen ting er engasjert tilstedeværelse med barna.
Boken "Samspill og konflikter" er ikke ny, men den er fortsatt meget aktuell i forhold til likestilling i barnehagen.
Det hender at vi voksne i barnehagen bommer på grunn av manglende refleksjon. Her er noen selvopplevde eksempler.
Vårt internkontrollsystem for barnas arbeidsmiljø er nå oppdatert i henhold til siste versjon av 2005.
Vi møtte Berit Bae i forbindelse med hennes doktoravhandling.
Full barnehagedekning skaper kreative løsninger. Møte Full Rulle, bussen som er en barnehageavdeling.
Vi har besøkt en tidligere forsvarsmann som sammen med sin kone driver Prestekragen barnehage i Sandefjord. De har vist et uvanlig sterkt engasjement for SOS Barnebyer.
På vårt beseøk ved DiT, førskolelærerutdanningen i Dublin, rakk vi også å snakke med en tredjeklasse student.
Temahefet om IKT i barnehagen gir en solid innføring i bruken av digitale verktøy, men mangler mye på gode ideer til kreativ bruk.
Lek er kjernen i pedagogikken i våre barnehager. I hvilken grad har personalet et felles begrepsapparat for å jobbe med leken?
30.10.2006
Ellinger
Ellinger er fint å ha på lur i ulike situasjoner. Det gjør telling og utvelging til en lek
En tegnefortelling om to kjerringer og en katt
Dette er historien om huset til Per. En morsom historie om konsekvenser
29.10.2006
Tekstskaping
Her finner du det teoretiske grunnlaget for metoden tekstskaping. Det er en god måte å leke med tale- og skriftspråket på.
Samlingsstunden er en selvfølgelig del av norsk barnehagekultur. Den er en helt naturlig del av hverdagen i barnehagen og gjennomføres vel på like mange måter som det finnes barnehagefolk. Men hvorfor har vi samlingsstund?
Denne artikkelen gir en innledende innføring i en metode for andrespråksinnlæring. Metoden heter Total Physical Response og er utviklet av den amerikanske psykologen James J. Asher.
29.10.2006
Lag et juletre
Et juletre som står av seg selv kan være en fin førjulsaktivitet. Dette er et prosjekt der ungene klarer det meste selv. Kanskje de trenger litt hjelp til tapingen.
Denne juleengelen blir en flott julegave. Her er det også mange muligheter til kreativ dekorering. Litt vrient kan det være, men som dere ser her er det ikke så viktig med symmetri hele veien.
Å lage julepynt kan gjøres utrolig enkelt og likevel bli fint. Denne julestjernen er et eksempel på det.
Hvilke krav bør stilles til de som skal jobbe i barnehage? Hva sier den nye rammeplanen?
Jesper Juul har skrevet mye om timeout og andre pedagogiske eksperimenter. Trond Kristoffersen kommenterer en av hans artikler.
Dette er et subjektivt sammendrag av boken "Livet i familien" samt et referat fra kurs med Jesper Juul.
Foreldresamarbeidet er en av de viktigste områdene i barnehagen. Det å formulere noen mål å jobbe etter er meget nyttig, kanskje helt nødvendig.
Hurtigtaster er utrolig nyttig. Arbeidet på pcen går raskere og man unngår "musearm".
"Kvalitetsreisen - På stø kurs mot den gode barnehage" er Barnehageforums egen metode for kvalitetsutvikling.
De ansatte er den viktigste ressursen i barnehagen. Men hva de ansatte opplever som kvalitet kan skille seg fra foreldrenes og barnas syn.
Når vi skal hjelpe barna med å utvikle sin sosiale kompetanse, kan det være nyttig å se litt på vår egen først.
Vi definerer selv rammene for hva vi kan gjøre noe med og hva vi ikke kan påvirke. Definerer du deg selv som en aktør eller en brikke?
Når man jobber med pedagogisk grunnsyn kan det være til nytte med noen konkrete spørsmål. Grunnsynet dukker opp når man må forklare hvorfor.
Verdigrunnlaget i barnehagen danner grunnlaget for alt arbeidet som gjøres. Å jobbe med verdier er ikke så enkelt.
Desember er forventningens tid, kanskje med lucia feiringen som høydepunkt i barnehagen. Her finner du litt bakgrunnsstoff.
Et enkelt prinsipp for å fremme kreativiteten er å svare på ideer med "Ja, og...". Alt for ofte leter vi etter hindringer med en gang.
Før eller siden skjer det: Du blir bedt om å holde en presentasjon foran en gruppe mennesker. Gode tips kan være til stor hjelp.
Konflikthåndtering kan være både vanskelig og ubehagelig for en leder. Her finner du mange gode tips for vanskelige samtaler.
18.10.2006
Om kreativitet
Barn er kreative, sier vi. De skaper, omskaper og utvikler begreper og ting rundt seg hver eneste dag. Voksne har ikke det samme behovet. Hvorfor?
Bruk av metaforer kan ofte virke klargjørende. Samarbeidet på avdelingen og samarbeidet på en fotballbane har mange likhetstrekk.
LØFT er en annerledes metode for konfliktløsing i personalgruppen.
Hvilke verdier bygger oppdragelsen på i din barnehage og hvilke reaksjoner benyttes når barna bryter normene?
Faglig kunnskap er grunnlaget for den gode barnehagen. Få med alle de ansatte på et spennende og lærerikt fagprosjekt
For at de ansatte skal få en helhetsforståelse av arbeidet og målene, må man bruke litt tid på å snakke om hvorfor vi vi har satt oss de målene vi har.
Vi har intervjuet Truls fra PysjPopbaluba og Energikampen på NRK. Han har to barn i barnehagen og er rollemodell for tusenvis av barn rundt om i landet.
Dette prosjektet kan først synes vanskelig, men når ungene skjønner prinsippet bak "pop-opp"-kort, kan de lage slike kort helt selv. Det finnes mange varianter her også.
I hvilken grad skal barnehagen drive skoleforberedende aktiviteter? Hva sier den nye rammeplanen om dette?
Hva er rollen til primærekontakten. Denne beskrivelsen er laget på bakgrunn av andre barnehager og egne erfaringer.
Hva vil det si å jobbe kreativit? Hvilke ting hemmer kreativitet? Kan du trene deg opp til å se flere løsniger på en situasjon?
Å jobbe med pedagogisk grunnsyn kan være en krevende øvelse. Her finner du en rekke spørsmål som vil fremtvinge refleksjoner på verdiplanet og dermed lede mot beskrivelsen av et grunnsyn.
Løsningsfokusert tilnærming til konfliktløsing er en spennende og nyttig metode for løsing av personkonflikter og organisasjonsutvikling i barnehagen.
For å unngå for mye synsing, er det viktig med gode vurderingsrutiner. Vurdering baseres på innsamlede data. Men spørsmålet er hvilke data og hvordan vi skal skaffe dem.
Hvordan kan Maslows tanker om en behovspyramide brukes i praksis?
Konflikter er en naturlig del av en hvilken som helst personalgruppe. Når man unngår å håndtere dem kan de skape store problemer. Her følger gode råd for konstruktiv konflikthåndtering.
Å jobbe med utvikling i barnehagen er å jobbe med kulturen i barnehagen. Her forklares og eksemplifiseres kulturbegrepet.
Gruppeveiledning kan være meget nyttig for å komme videre i fastlåste situasjoner eller for å drive opplæring og utvikling.
Hva er forskjellen på veiledning og rådgivning? Hvordan kan du bruke veiledning som et viktig virkemiddel for personalutvikling.
Her finner du noen gode råd for bidra til en hyggelig skogtur for alle.
Matematikk har fått et forsterket fokus med fagområdet Antall, rom og form. Her følger noen tips til hvordan man kan jobbe med faget i barnehagen
Hvorfor har vi samlingsstund? Planlegges de grundig eller rasker man med seg en bok fem minutter før?
15.08.2006
Tekstskaping
Tekstskaping ble "oppfunnet" av Rutt Trøite Lorentzen. Det er en glimrende metode for å leke med språket.
Total Physical Response er en metode for effektiv innlæring av et fremmedspråk. Den er basert på aktivitet og passer godt til barnehagebarn.
Arbeidet med tospråklig barn i barnehagen er givende og spennende. For å hjelpe dem med språktrening finnes det en del nyttig ting å huske på.
Hva er bakgrunnen for småbarns babyspråk? Er det riktig av voksne å svare med babyspråk?
Det å jobbe med musikkens grunnbegreper i barnehagen kan være en liten utfordring. Hvordan formidler du for eksempel dette med dynamikk?
Barnehageforum har møtt Ole Fredrik Lillemyr.
Vygoskijs teori ble på grunn av forholdet mellom vesten og Sovjetunionen kjent først i nyere tid
Hvilket læringssyn har du? Er du bevisst ditt eget syn? Les artikkelen og du blir kanskje klokere på det.
Det å ha en viss forståelse for hva barn er i stand til ut fra alder er viktig. Samtidig modnes og utvikles barn individuelt og overdreven generalisering blir galt.
Det å ha en viss forståelse for hva barn er i stand til ut fra alder er viktig. Samtidig modnes og utvikles barn individuelt og overdreven generalisering blir galt.
Det å ha en viss forståelse for hva barn er i stand til ut fra alder er viktig. Samtidig modnes og utvikles barn individuelt og overdreven generalisering blir galt.
De syv fagområdene inneholder mange punkter på hvordan vi voksne skal forholde oss. Her følger ideer til punktene under fagområdet Antall, rom og form.
Hva sier den nye rammeplanen om voksenrollen i barns lek? Skal vi delta i leken eller bør vi holde oss utenfor? Eller finnes et tredje alternativ?
I den nye rammeplanen for barnehagen, gjeldende fra 1. august 2006, presenteres et syn på læring som i stor grad samsvarer med Vygotskij's "Proximal Zone of Development".
Hva er årsaken til at påsken faller på ulike datoer fra år til år? Hva er den tidligste og det seneste påsken vi kan få?
07.04.2006
Påskeinfo
Kjenner du fjellvettreglene? Hvilke prinsipper gjelder for bekledning på vinterfjellet? Hva med å legge ut link til vei- og trafikkinformasjon for påsken?
Akvariet barnehage i Trondheim feirer ett år. Ikke et stort og rundt jubileum, men det første året er jo det viktigste i nystartet virksomhet. Vi gratulerer med vel gjennomført!
Refleksjon er kanskje pedagogens viktigste verktøy, men mange sier de mangler tid til refleksjon.
Er det slik at barn opplever reell medvirkning i sin hverdag? På hvilke områder får barn påvirke og på hvilke områder slipper de ikke til? Og ikke minst: På hvilke områder burde barn slippe til?
Møter bør ha en saksliste på forhånd. Det er alt for mange unødvendlige møter som ikke fører til noe
12.01.2006
Turrutiner
Det krever en del forberedelse før, under og etter en tur med barnegruppen
Her finner du kort og forståelig om ulike teoretikeres syn på barns lek.
Kreative rom på en enkel og billig måte er noe barnehagen trenger. Her er tre gode eksempler på nettopp dette. Vi tok et dobesøk i Kurland barnehage i Oslo.
Barnehageforum har vært i Dublin og sett på barnehagene der. Vi intervjuet foreleser ved førskolelærerutdanningen, Anne Fitzpatrick.
Montessoripedagogikken både fascinerer og provoserer mange. På mange måter er det mye som likner en mer ”vanlig” barnehage. Men hva er nå en ”vanlig” barnehage? Det er jo store variasjoner. Samtidig er det klart at montessoribarnehager har en del ting til felles i sitt teorigrunnlag og i sin praksis som andre barnehager ikke har.
I denne artikkelserien skriver Trond Kristoffersen om det han mener er gode råd for praksis. Dette er første artikkel.
ARTIKLER
Hurtigtaster i windows
Hurtigtaster er utrolig nyttig. Arbeidet på pcen går raskere og man unngår "musearm".
   
Kvalitet og de ansatte i barnehagen
De ansatte er den viktigste ressursen i barnehagen. Men hva de ansatte opplever som kvalitet kan skille seg fra foreldrenes og barnas syn.
   
De voksnes rolle i forhold til sosial kompetanse
Når vi skal hjelpe barna med å utvikle sin sosiale kompetanse, kan det være nyttig å se litt på vår egen først.
   
Aktør eller brikke?
Vi definerer selv rammene for hva vi kan gjøre noe med og hva vi ikke kan påvirke. Definerer du deg selv som en aktør eller en brikke?
   
Spørsmål om pedagogisk grunnsyn
Når man jobber med pedagogisk grunnsyn kan det være til nytte med noen konkrete spørsmål. Grunnsynet dukker opp når man må forklare hvorfor.
   
Å jobbe med verdigrunnlag i barnehagen
Verdigrunnlaget i barnehagen danner grunnlaget for alt arbeidet som gjøres. Å jobbe med verdier er ikke så enkelt.
   
Fagprosjekt i personalgruppen
Faglig kunnskap er grunnlaget for den gode barnehagen. Få med alle de ansatte på et spennende og lærerikt fagprosjekt
   
Advent og Lucia
Desember er forventningens tid, kanskje med lucia feiringen som høydepunkt i barnehagen. Her finner du litt bakgrunnsstoff.
   
Hva fremmer kreativitet i barnehagen?
Et enkelt prinsipp for å fremme kreativiteten er å svare på ideer med "Ja, og...". Alt for ofte leter vi etter hindringer med en gang.
   
Hjelp, jeg skal holde en presentasjon!
Før eller siden skjer det: Du blir bedt om å holde en presentasjon foran en gruppe mennesker. Gode tips kan være til stor hjelp.
   
Konflikter og konflikthåndtering
Konflikthåndtering kan være både vanskelig og ubehagelig for en leder. Her finner du mange gode tips for vanskelige samtaler.
   
Om kreativitet
Barn er kreative, sier vi. De skaper, omskaper og utvikler begreper og ting rundt seg hver eneste dag. Voksne har ikke det samme behovet. Hvorfor?
   
Relasjonelle ferdigheter og samarbeid på avdelingen
Bruk av metaforer kan ofte virke klargjørende. Samarbeidet på avdelingen og samarbeidet på en fotballbane har mange likhetstrekk.
   
LØFT - en innføring
LØFT er en annerledes metode for konfliktløsing i personalgruppen.
   
"Rett på sak" - ledelse
For at de ansatte skal få en helhetsforståelse av arbeidet og målene, må man bruke litt tid på å snakke om hvorfor vi vi har satt oss de målene vi har.
   
Internkontrollsystem for barnas arbeidsmiljø
Vårt internkontrollsystem for barnas arbeidsmiljø er nå oppdatert i henhold til siste versjon av 2005.
   
Lag et tre-dimensjonalt julekort
Dette prosjektet kan først synes vanskelig, men når ungene skjønner prinsippet bak "pop-opp"-kort, kan de lage slike kort helt selv. Det finnes mange varianter her også.
   
Ellinger
Ellinger er fint å ha på lur i ulike situasjoner. Det gjør telling og utvelging til en lek
   
Kjerringkatta - en tegnefortelling
En tegnefortelling om to kjerringer og en katt
   
Huset som Per bygde
Dette er historien om huset til Per. En morsom historie om konsekvenser
   
Effektive møter
Møter bør ha en saksliste på forhånd. Det er alt for mange unødvendlige møter som ikke fører til noe
   
Turrutiner
Det krever en del forberedelse før, under og etter en tur med barnegruppen
   
Risikabelt å la små barn håndtere følelser alene
Jesper Juul har skrevet mye om timeout og andre pedagogiske eksperimenter. Trond Kristoffersen kommenterer en av hans artikler.
   
Livet i familien
Dette er et subjektivt sammendrag av boken "Livet i familien" samt et referat fra kurs med Jesper Juul.
   
Mål for foreldresamarbeidet
Foreldresamarbeidet er en av de viktigste områdene i barnehagen. Det å formulere noen mål å jobbe etter er meget nyttig, kanskje helt nødvendig.
   
Læringssyn i ny rammeplan og den umiddelbare sone for utvikling
I den nye rammeplanen for barnehagen, gjeldende fra 1. august 2006, presenteres et syn på læring som i stor grad samsvarer med Vygotskij's "Proximal Zone of Development".
   
Voksen tilstedeværelse i leken – sentralt i ny rammeplan
Hva sier den nye rammeplanen om voksenrollen i barns lek? Skal vi delta i leken eller bør vi holde oss utenfor? Eller finnes et tredje alternativ?
   
Hvorfor ”flytter” påsken seg i datokalenderen?
Hva er årsaken til at påsken faller på ulike datoer fra år til år? Hva er den tidligste og det seneste påsken vi kan få?
   
Påskeinfo
Kjenner du fjellvettreglene? Hvilke prinsipper gjelder for bekledning på vinterfjellet? Hva med å legge ut link til vei- og trafikkinformasjon for påsken?
   
Akvariet barnehage feirer ett år!
Akvariet barnehage i Trondheim feirer ett år. Ikke et stort og rundt jubileum, men det første året er jo det viktigste i nystartet virksomhet. Vi gratulerer med vel gjennomført!
   
Vi trenger ikke tid til refleksjon – vi trenger mot!
Refleksjon er kanskje pedagogens viktigste verktøy, men mange sier de mangler tid til refleksjon.
   
Barns rett til medvirkning
Er det slik at barn opplever reell medvirkning i sin hverdag? På hvilke områder får barn påvirke og på hvilke områder slipper de ikke til? Og ikke minst: På hvilke områder burde barn slippe til?
   
Montessori pedagogikken – fra en observatørs synspunkt
Montessoripedagogikken både fascinerer og provoserer mange. På mange måter er det mye som likner en mer ”vanlig” barnehage. Men hva er nå en ”vanlig” barnehage? Det er jo store variasjoner. Samtidig er det klart at montessoribarnehager har en del ting til felles i sitt teorigrunnlag og i sin praksis som andre barnehager ikke har.
   
Antall, rom og form - tips og ideer
De syv fagområdene inneholder mange punkter på hvordan vi voksne skal forholde oss. Her følger ideer til punktene under fagområdet Antall, rom og form.
   
Rutiner for primærkontakten
Hva er rollen til primærekontakten. Denne beskrivelsen er laget på bakgrunn av andre barnehager og egne erfaringer.
   
Hva er kreativitet?
Hva vil det si å jobbe kreativit? Hvilke ting hemmer kreativitet? Kan du trene deg opp til å se flere løsniger på en situasjon?
   
Spørsmål om pedagogisk grunnsyn
Å jobbe med pedagogisk grunnsyn kan være en krevende øvelse. Her finner du en rekke spørsmål som vil fremtvinge refleksjoner på verdiplanet og dermed lede mot beskrivelsen av et grunnsyn.
   
Løft - en innføring
Løsningsfokusert tilnærming til konfliktløsing er en spennende og nyttig metode for løsing av personkonflikter og organisasjonsutvikling i barnehagen.
   
Vurdering i hverdagen
For å unngå for mye synsing, er det viktig med gode vurderingsrutiner. Vurdering baseres på innsamlede data. Men spørsmålet er hvilke data og hvordan vi skal skaffe dem.
   
Hva er det som motiverer dine medarbeidere?
Hvordan kan Maslows tanker om en behovspyramide brukes i praksis?
   
Konflikter og konflikthåndtering
Konflikter er en naturlig del av en hvilken som helst personalgruppe. Når man unngår å håndtere dem kan de skape store problemer. Her følger gode råd for konstruktiv konflikthåndtering.
   
Organisasjonskultur i barnehagen
Å jobbe med utvikling i barnehagen er å jobbe med kulturen i barnehagen. Her forklares og eksemplifiseres kulturbegrepet.
   
Problemrettet veiledning i gruppe
Gruppeveiledning kan være meget nyttig for å komme videre i fastlåste situasjoner eller for å drive opplæring og utvikling.
   
Veiledning som kvalitetsverktøy
Hva er forskjellen på veiledning og rådgivning? Hvordan kan du bruke veiledning som et viktig virkemiddel for personalutvikling.
   
Noen tips for skogturer med barn
Her finner du noen gode råd for bidra til en hyggelig skogtur for alle.
   
Barn og matematikk
Matematikk har fått et forsterket fokus med fagområdet Antall, rom og form. Her følger noen tips til hvordan man kan jobbe med faget i barnehagen
   
Samlingsstunden – hva er den til for?
Hvorfor har vi samlingsstund? Planlegges de grundig eller rasker man med seg en bok fem minutter før?
   
Tekstskaping
Tekstskaping ble "oppfunnet" av Rutt Trøite Lorentzen. Det er en glimrende metode for å leke med språket.
   
TPR - en innføring
Total Physical Response er en metode for effektiv innlæring av et fremmedspråk. Den er basert på aktivitet og passer godt til barnehagebarn.
   
Huskeregler ved språktrening
Arbeidet med tospråklig barn i barnehagen er givende og spennende. For å hjelpe dem med språktrening finnes det en del nyttig ting å huske på.
   
Fonologiske strategier
Hva er bakgrunnen for småbarns babyspråk? Er det riktig av voksne å svare med babyspråk?
   
Musikkens grunnbegreper
Det å jobbe med musikkens grunnbegreper i barnehagen kan være en liten utfordring. Hvordan formidler du for eksempel dette med dynamikk?
   
Om lek, opplevelse og læring
Barnehageforum har møtt Ole Fredrik Lillemyr.
   
Vygotskij – en kort innføring
Vygoskijs teori ble på grunn av forholdet mellom vesten og Sovjetunionen kjent først i nyere tid
   
Ulike læringssyn
Hvilket læringssyn har du? Er du bevisst ditt eget syn? Les artikkelen og du blir kanskje klokere på det.
   
Tekstskaping
Her finner du det teoretiske grunnlaget for metoden tekstskaping. Det er en god måte å leke med tale- og skriftspråket på.
   
Samlingsstunden – hva er den til for?
Samlingsstunden er en selvfølgelig del av norsk barnehagekultur. Den er en helt naturlig del av hverdagen i barnehagen og gjennomføres vel på like mange måter som det finnes barnehagefolk. Men hvorfor har vi samlingsstund?
   
TPR - en innføring
Denne artikkelen gir en innledende innføring i en metode for andrespråksinnlæring. Metoden heter Total Physical Response og er utviklet av den amerikanske psykologen James J. Asher.
   
Lag et juletre
Et juletre som står av seg selv kan være en fin førjulsaktivitet. Dette er et prosjekt der ungene klarer det meste selv. Kanskje de trenger litt hjelp til tapingen.
   
Lag en juleengel av papptallerken
Denne juleengelen blir en flott julegave. Her er det også mange muligheter til kreativ dekorering. Litt vrient kan det være, men som dere ser her er det ikke så viktig med symmetri hele veien.
   
Lag en julestjerne
Å lage julepynt kan gjøres utrolig enkelt og likevel bli fint. Denne julestjernen er et eksempel på det.
   
Krav til de ansatte i revidert rammeplan?
Hvilke krav bør stilles til de som skal jobbe i barnehage? Hva sier den nye rammeplanen?
   
Skoleforberedende aktiviteter for femåringene
I hvilken grad skal barnehagen drive skoleforberedende aktiviteter? Hva sier den nye rammeplanen om dette?
   
Oppdragelse til hva?
Hvilke verdier bygger oppdragelsen på i din barnehage og hvilke reaksjoner benyttes når barna bryter normene?
   
PysjPopbaluba-Truls -Streng og leken far
Vi har intervjuet Truls fra PysjPopbaluba og Energikampen på NRK. Han har to barn i barnehagen og er rollemodell for tusenvis av barn rundt om i landet.
   
En helhetspedagogisk forståelse av lek
Lek er kjernen i pedagogikken i våre barnehager. I hvilken grad har personalet et felles begrepsapparat for å jobbe med leken?
   
Om IKT i barnehagen
Temahefet om IKT i barnehagen gir en solid innføring i bruken av digitale verktøy, men mangler mye på gode ideer til kreativ bruk.
   
To historier om Norge, Sverige og Danmark
Her finner du en historie der hendelsene i tiden før frigjøringsdagen i 1814 er oversatt til en historie for barn.
   
Ideer til 17. mai
Is og tog hører hjemme på 17. mai. Her finner du noen andre ideer til hvordan man kan jobbe med nasjonaldagen i barnehagen.
   
Matematiske aktiviteter for barn – Telling
Matematikk finnes i hverdagen. Men for å oppdage den, trenger vi voksne kunnskap og et begrepsapparat å jobbe etter.
   
Engasjert kommunikasjon
En ting er å være opptatt av anerkjennende relasjoner på møter. En annen ting er engasjert tilstedeværelse med barna.
   
Nyutdannet førskolelærer søker oppfølging
Høgskolen i Hedmark driver et prosjekt der alle nyutdannede førskolelærere får tilbud om veiledning første året. Resulatatene er meget gode.
   
Klassikere i hverdagen
Det hender at vi voksne i barnehagen bommer på grunn av manglende refleksjon. Her er noen selvopplevde eksempler.
   
Gratulerer med dagen!
I dag arrangeres Barnehagedagen for tredje gang, og barnehager over hele landet markerer dagen. "Vi har en plan!" er slagordet.
   
Gutten er Supermanns far
Boken "Samspill og konflikter" er ikke ny, men den er fortsatt meget aktuell i forhold til likestilling i barnehagen.
   
Samlingstunden
Samlingsstunden i barnehagen er en god og gammel tradisjon. Hva er det egentlig vi ønsker å oppnå med samlingsstunden?
   
Å spille skuespill for barna
Her finner du to enkle skuespill de voksne kan spille for barna. I disse er det humor som gjelder!
   
Gode tips å ta med til samlingsstunden
Vi har besøkt noen barnehager og bedt dem vise oss noe av det de bruker i samlingsstunden. Her finner du et knippe gode ideer til hjelpemidler.
   
Observasjonsskjema for samlingsstunden
Det er en lang vei frem til gode samlingsstunder. Og hva er egentlig en god samlingsstund? Et observasjonsskjema er et godt verktøy for utvikling.
   
Tenk før du taster
Her finner du Redd barnas brosyjre, "Tenk før du taster!". Dette er en veileder om sikkerhet rundt barns bruk av internett.
   
Ny i barnehagen
Det er ikke alltid like greit å være tre år og møte barnehagen for første gang. Det er mye nytt og mye man er usikker på.
   
Datasertifikat for femåringene
Datamaskinen finnes nå i mange barnehager og med nye rammeplan må man forholde seg til ikt, og det er mange kreative løsninger. Men hva skal ungene lære om selve datamskinen?
   
Foreldreundresøkelse
Det er viktig å innhente informasjon om barnehagen med jevne mellomrom. Denne undersøkelsen gir deg viktig informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagens tilbud.
   
Skjema for registrering av søkere - barnehageplass
Et enkelt og nyttig skjema for å holde oversikt over søkere til barnehageplass. Listen kan sorteres etter alle kategorier og er søkbar.
   
Regneark for utregning av lønnsbudsjettet
Her kan du få hjelp til å regne ut lønnsbudjsettet.
   
Fakturamal
Hva skal en faktura inneholde? Hvordan skal det settes opp? Malen finner du her.
   
Loggbok for arkivet
Denne excellmalen gir deg et enkelt og effektivt verktøy for å holde oversikt over arkiverte saker.
   
Svensk uke på Barnehageforum!
Vi feirer Svenska Flaggans dag 6. juni ved å presentere artikler fra svensk barnehageliv.
   
Foreldresamarbeid utenfor normen
Noen ganger handler foreldresamarbeid om å være et medmenneske og bidra på måter som strengt tatt ikke kan sies å være en del av barnehagens oppdrag.
   
I beste mening - en veileder fra Datatilsynet
Datatilsynet har laget et nytt veiledningshefte, «I beste mening», om håndteringen av bilder av barn på internett.
   
Lærer du av dine feil?
En forskningsrapport fra Nederland viser at små barn ikke lærer av egne feil. Hva betyr det for barnehagepedagogikken?
   
Pedagogisk dokumentasjon – Kommunikasjon, språk og tekst
Pedagogisk dokumentasjon - start med hva de voksne gjør! I rammeplanen er det klare krav. Begynn med disse.
   
Foreldre samarbeid med tospråklige foreldre
Her er noen tips for det første møtet med fremmedkulturelle familier.
   
Intervju med Berit Bae
Vi møtte Berit Bae i forbindelse med hennes doktoravhandling.
   
Kurland barnehage i Oslo har toaletter som innbyr til lange besøk!
Kreative rom på en enkel og billig måte er noe barnehagen trenger. Her er tre gode eksempler på nettopp dette. Vi tok et dobesøk i Kurland barnehage i Oslo.
   
Avdeling Full Rulle – bybarn på tur!
Full barnehagedekning skaper kreative løsninger. Møte Full Rulle, bussen som er en barnehageavdeling.
   
Prestekragen barnehage – fadder for ti barn i Kambodsja
Vi har besøkt en tidligere forsvarsmann som sammen med sin kone driver Prestekragen barnehage i Sandefjord. De har vist et uvanlig sterkt engasjement for SOS Barnebyer.
   
Intervju med Anne Fitzpatrick, Dublin
Barnehageforum har vært i Dublin og sett på barnehagene der. Vi intervjuet foreleser ved førskolelærerutdanningen, Anne Fitzpatrick.
   
Intervju med førskolelærerstudent i Dublin
På vårt beseøk ved DiT, førskolelærerutdanningen i Dublin, rakk vi også å snakke med en tredjeklasse student.
   
Kort om leketeorier
Her finner du kort og forståelig om ulike teoretikeres syn på barns lek.
   
Barnehagedagen 2008 - Alle med!
Gratulerer med dagen på denne fjerde barnehagedagen i historien! Årets tema er Alle med!
   
Barns medvirkning – et verktøy
Mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til barns medvirkning. Hvor skal man begynne? Her er et verktøy for diskusjon i personalgruppen.
   
Barn har rett til noen å leke med!
Vi har intervjuet Berit Bae om barns medvirkning og blant annet kommet frem til at barn har rett til å ha noen å leke med! Intervjuet er et godt utgangspunkt for diskusjoner om barns medvirkning i barnehagen.
   
Fem om foreldresamarbeid
Hva mener vi egentlig er det viktigste når det gjelder samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet?
   
Småpengeskolen – Samfunnsfag i barnehagen!
Bli med på Småpengeskolen - et opplegg for å gi barn et positivt og bevisst forhold til penger og tall!
   
Alle teller mer – men ønsker vi det?
Barnehageforum presenterer her en artikkelserie om rapporten.
   
Evaluering av rammeplanen – Dokumentasjon
Barnehageforum presenterer her en artikkelserie om rapporten.
   
Tips & tanker i forbindelse med praksis – Del tre
I denne artikkelserien skriver førskolelærer Trond Kristoffersen om det han mener er gode råd for praksis. Han har jobbet i mange år som assistent, pedagogisk leder og styrer. Dette er del 3.
   
Oppdragelse til hva?
Dette er en artikkel om oppdragelse som egner seg godt for diskusjon i kollokvigruppene.
   
Tips & tanker i forbindelse med praksis
I denne artikkelserien skriver Trond Kristoffersen om det han mener er gode råd for praksis. Dette er første artikkel.
   
Tips & Tanker i forhold til praksis – Del 2
I denne artikkelserien skriver Trond Kristoffersen om det han mener er gode råd for praksis. Dette er første artikkel. Dette er del 2.
   
Tips og tanker i forbindelse med praksis – Del fire
I denne artikkelserien skriver førskolelærer Trond Kristoffersen om det han mener er gode råd for praksis. Han har jobbet i mange år som assistent, pedagogisk leder og styrer. Dette er del 4.
   
Barnevern i barnehagen
Barnevern i barnehagen er vår nye storsatsing! I samarbeid med Borgestadklinikken og barnevernet.no bygger vi opp en kunnskapsbase med artikler, filmer, diskusjon og ekspertråd.
   
Kvalitetsreisen
"Kvalitetsreisen - På stø kurs mot den gode barnehage" er Barnehageforums egen metode for kvalitetsutvikling.
   
Barns utvikling - Treåringen
Det å ha en viss forståelse for hva barn er i stand til ut fra alder er viktig. Samtidig modnes og utvikles barn individuelt og overdreven generalisering blir galt.
   
Barns utvikling - toåringen
Det å ha en viss forståelse for hva barn er i stand til ut fra alder er viktig. Samtidig modnes og utvikles barn individuelt og overdreven generalisering blir galt.
   
Barns utvikling - Ettåringen
Det å ha en viss forståelse for hva barn er i stand til ut fra alder er viktig. Samtidig modnes og utvikles barn individuelt og overdreven generalisering blir galt.
   
Økologisk mat i Flatbyjordet barnehage
Er det mulig å tilby økologisk mat i barnehagen?
   
Barnehageoppropet overlevert!
Morten Solheim og Lene Chatrin Hansen har i dag overlevert over 17.000 underskrifter for bedre bemanning i fremtidens barnehage.
   
Svanhilds Reise – et opplegg for læring om natur og miljø
Vi har sammen med Svanemerket utviklet opplegget Svanhilds Reise.
   
Den nødvendige omsorgen
I dagens omorganiserte og effektiviserte barnehage er fang i ferd med å bli en mangelvare. Og tilbudet om et fang er helt nødvendig for de yngste barna.
   
Kveldsåpne barnehager
Kveldsåpne barnehager - bra eller dårlig? Hanne Fehn Dahle har spurt barn og voksne.
   
Statistisk barnehageløgn
Det sies at statistikk lyver. Når det gjelder barnehagers underrapportering til barnevernet er det sant.
   
Det er ikke lek alt som gir læring
Lek og læring brukes om hverandre som om de var to sider av samme sak. Det er de ikke. Læring er alltid til stede i leken, men leken er slett ikke alltid til stede i læringen, slik noen vil ha det til. Spørsmålet er hva vi verdsetter mest.
   
Hvis klær kunne fortelle
Hvis klær kunne fortelle er en utstilling med fortellinger fra barn som har opplevd at hjemmet er et farlig sted å være
   
Lek er en rettighet, ikke et instrument for læring
Leken blir i for stor grad sett på som en uproduktiv aktivitet uten verdi
   
Har vi for dårlig tid på vegne av barna?
Jo tidligere jo bedre er en slags parole i vår tid. Tidlig læring, tidlig intervensjon, tidlig modning. Men kan noe av læringen også komme for tidlig?
   
Munch i barnehagen
Munch i barnehagen er et pedagogisk opplegg utviklet for å jobbe med Edvard Munchs malerier i førskolegruppa i barnehagen.