Logg inn:

Forfattere
Unni Bleken
tidigere rektor ved barnevernsakademiet i Oslo
Barnehagen har alltid arbeidet innenfor de samme kunnskapsområdene som grunnskolen, men på en helt annen måte.
I Barnehagefolk 3/2011 kunne vi lese Tone Digranes’ modige brev til politikerne hvor hun beskrev en tøff barnehagehverdag for både barn og ansatte
En nestor innen norsk barnehagesektor, Unni Bleken, sender sin hilsen til nye førskolelærerstudenter.
Unni Bleken mener en endret yrkestittel må vedtas av Utdanningsforbundet
Unni Bleken etterlyser mer konkrete opplysninger og studiets organisering og praktiske gjennomføring
Eksempel på kommunale planer for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
En kommentar til ABC og 1,2,3 – Veileder i skoleforberedelse for barnehagene i Oslo.
ARTIKLER
Yrkestittelen bør fastsettes av Utdannningsforbundet
Unni Bleken mener en endret yrkestittel må vedtas av Utdanningsforbundet
   
Hilsen til nye førskolelærerstudenter
En nestor innen norsk barnehagesektor, Unni Bleken, sender sin hilsen til nye førskolelærerstudenter.
   
Det viktigste først
I Barnehagefolk 3/2011 kunne vi lese Tone Digranes’ modige brev til politikerne hvor hun beskrev en tøff barnehagehverdag for både barn og ansatte
   
Debatten om ABf - Nærgående blikk
Unni Bleken etterlyser mer konkrete opplysninger og studiets organisering og praktiske gjennomføring
   
Den viktige overgangen
Eksempel på kommunale planer for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
   
Tar Oslo kommune seg til rette?
En kommentar til ABC og 1,2,3 – Veileder i skoleforberedelse for barnehagene i Oslo.
   
FAGENE OG BARNEHAGETRADISJONEN
Barnehagen har alltid arbeidet innenfor de samme kunnskapsområdene som grunnskolen, men på en helt annen måte.