Logg inn:

Forfattere
Biljana C. Fredriksen
Å satse på de estetiske fagene er nødvendig for å møte barnas måter å være og lære på
En fortelling om hvordan meninger forhandles gjennom å gripe med hendene og begripe med hele kroppen
Barnehagetradisjonen og de internasjonale utdanningstrendene bygger på motstridende ideologier om hva et godt liv er.
ARTIKLER
Svar til “Sats på de estetiske fagene”
Å satse på de estetiske fagene er nødvendig for å møte barnas måter å være og lære på
   
Å dele en nacho
En fortelling om hvordan meninger forhandles gjennom å gripe med hendene og begripe med hele kroppen
   
Kampen om kvalitetsbegrepet
Barnehagetradisjonen og de internasjonale utdanningstrendene bygger på motstridende ideologier om hva et godt liv er.