Logg inn:

Forfattere
Kristina Henkel
Bidrar barnehagen til å opprettholde tradisjonelle kjønnsrollemønster ved å dele såkalte gutte- og jenteleker i forskjellige kroker eller rom?
Hvordan kan du som ansatt i barnehagen gi barna flere muligheter i vennskapet?
På skolen bruker læreren 2/3 av taletiden i klasserommet. Av den resterende tiden får gutter 2/3 og jentene 1/3
ARTIKLER
Dukkelek og legolek i samme rom?
Bidrar barnehagen til å opprettholde tradisjonelle kjønnsrollemønster ved å dele såkalte gutte- og jenteleker i forskjellige kroker eller rom?
   
Her borte er guttene!
Hvordan kan du som ansatt i barnehagen gi barna flere muligheter i vennskapet?
   
Hvem får snakke hvor?
På skolen bruker læreren 2/3 av taletiden i klasserommet. Av den resterende tiden får gutter 2/3 og jentene 1/3