Logg inn:

Forfattere
Kathrine Mathilde Fagereng
Hvordan er rutinene for bleieskift i din barnehage? Ligger forholdene til rette for at stellesituasjonen skal være så god som mulig både for barn og voksne?
Hvem bestemmer hva det er lov å gråte for, og hva gjør det med et barn som får beskjed om at det må slutte å gråte?
Språkkartlegging av alle barn stemmer ikke overens med rammeplanens angitte rammer for dokumentasjon og evaluering.
ARTIKLER
Bleieskift i barnehagen
Hvordan er rutinene for bleieskift i din barnehage? Ligger forholdene til rette for at stellesituasjonen skal være så god som mulig både for barn og voksne?
   
Det er det ikke lov å gråte for!
Hvem bestemmer hva det er lov å gråte for, og hva gjør det med et barn som får beskjed om at det må slutte å gråte?
   
En flertydig rammeplan?
Språkkartlegging av alle barn stemmer ikke overens med rammeplanens angitte rammer for dokumentasjon og evaluering.