Logg inn:

Forfattere
Elin Hatlelid
Jeg er villig til å kjempe for at den nye rammeplanen skal vektlegge lek, relasjonsbygging og et helhetlig læringssyn, ikke måloppnåelse og dokumentasjon
- når barnets alder blir førende
ARTIKLER
Alder teller mer
- når barnets alder blir førende
   
Barnehagelærere om «Barnehageopprør 2016»
Jeg er villig til å kjempe for at den nye rammeplanen skal vektlegge lek, relasjonsbygging og et helhetlig læringssyn, ikke måloppnåelse og dokumentasjon