Logg inn:

Forfattere
Camilla Losnegård Larsen er førskulelærarstudent ved Høgskulen Stord/Haugesund.
Det er i hovudsaklig er gruppestørrelsen som har noko å seie for kontaktskapinga mellom vaksen og barn.
ARTIKLER
Små barn treng små barnegrupper
Det er i hovudsaklig er gruppestørrelsen som har noko å seie for kontaktskapinga mellom vaksen og barn.