Logg inn:

Forfattere
Hanne Blaafalk
Hadde jeg visst hvordan jeg kunne bli møtt som minoritet og leder ville jeg valgt en annen utdanning.
08.01.2016
Gi oss svaret!
«Når gir du oss svarene på det vi kan bli spurt om til eksamen?»
ARTIKLER
Du skal ikke komme her og lage en kultur
Hadde jeg visst hvordan jeg kunne bli møtt som minoritet og leder ville jeg valgt en annen utdanning.
   
Gi oss svaret!
«Når gir du oss svarene på det vi kan bli spurt om til eksamen?»