Logg inn:

Forfattere
Vigdis Foss
I 2013 fikk vi ny barnehagelærerutdanning med BLU-reformen. Likevel er barnehagelærerutdannere blant de som er minst fornøyd med utdanningen de jobber i, viser NOKUT sin underviserundersøkelse. Hvorfor er det slik?
I 2013 fikk vi ny barnehagelærerutdanning med BLU-reformen. Likevel er barnehagelærerutdannere blant de som er minst fornøyd med utdanningen de jobber i, viser NOKUT sin underviserundersøkelse. Hvorfor er det slik?
En langvarig taushetskultur har de siste årene begynt å slå sprekker. Det vi nå ser er viktige eksempler på at de som snakker blir møtt med mistro og det de forteller om blir bagatellisert.
Det er grunn til å spørje om ei innsnevring av synet på læring vi gje det vi ønskjer oss. Og har vi rett til å utnytte leik som vi vil for å nå måla?
..............apropos 8. mars
Å frata barnehagelærerne metodefriheten framstår i beste fall som en feilslutning – i verste fall som et tilslørt maktgrep for å sette en stopper for en brysom debatt som reiser kritikk mot målstyringsideologien.
Barnehagelærernes autonomi og ytringsfrihet er truet, hevder flere av bidragsyterne i siste nummer av Barnehagefolk.
ARTIKLER
Betyr det noe hva barnehagelærerne mener?
Barnehagelærernes autonomi og ytringsfrihet er truet, hevder flere av bidragsyterne i siste nummer av Barnehagefolk.
   
Fra profesjon til programmering
Å frata barnehagelærerne metodefriheten framstår i beste fall som en feilslutning – i verste fall som et tilslørt maktgrep for å sette en stopper for en brysom debatt som reiser kritikk mot målstyringsideologien.
   
Hold ut og hold kjeft!
..............apropos 8. mars
   
Skulebokkunnskap eller leik i barnehagen?
Det er grunn til å spørje om ei innsnevring av synet på læring vi gje det vi ønskjer oss. Og har vi rett til å utnytte leik som vi vil for å nå måla?
   
Barnehagehelter uten troverdighet
En langvarig taushetskultur har de siste årene begynt å slå sprekker. Det vi nå ser er viktige eksempler på at de som snakker blir møtt med mistro og det de forteller om blir bagatellisert.
   
Hvor blir det av barnehagelærerutdanningsopprøret?
I 2013 fikk vi ny barnehagelærerutdanning med BLU-reformen. Likevel er barnehagelærerutdannere blant de som er minst fornøyd med utdanningen de jobber i, viser NOKUT sin underviserundersøkelse. Hvorfor er det slik?
   
Hvor blir det av opprøret i barnehagelærerutdanningen?
I 2013 fikk vi ny barnehagelærerutdanning med BLU-reformen. Likevel er barnehagelærerutdannere blant de som er minst fornøyd med utdanningen de jobber i, viser NOKUT sin underviserundersøkelse. Hvorfor er det slik?