Logg inn:

Forfattere
Gerhard Eriksen
Jeg er stolt av at vi klarte å påvirke politiske vedtak på stortingsnivå, og samtidig skape grobunn og rammer for større grasrotengasjement enn det har vært frem til nå.
De fleste observasjonsverktøy leter etter noe i barnet i stedet for noe i barnets møte med omgivelsene.
ARTIKLER
Observasjon – de glemte muligheters metode
De fleste observasjonsverktøy leter etter noe i barnet i stedet for noe i barnets møte med omgivelsene.
   
Barnehagelærere om «Barnehageopprør 2016»
Jeg er stolt av at vi klarte å påvirke politiske vedtak på stortingsnivå, og samtidig skape grobunn og rammer for større grasrotengasjement enn det har vært frem til nå.