Logg inn:

Forfattere
Sigirid Hoveid
I stortingsmelding 19 (2015- 2016) Tid for lek og læring – bedre innhold i barnehagen kommer det frem at regjeringen ønsker å styre barnehagen i en bestemt retning.
ARTIKLER
Vi etterlyser et «stopp!»
I stortingsmelding 19 (2015- 2016) Tid for lek og læring – bedre innhold i barnehagen kommer det frem at regjeringen ønsker å styre barnehagen i en bestemt retning.