Logg inn:

Forfattere
Jostein Paulgård Østmoen
Det er påfallende hvor lite plass til lek det er i den nye Stortingsmeldingen «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen»
ARTIKLER
På flukt. Om den karnevaleske latterens vilkår
Det er påfallende hvor lite plass til lek det er i den nye Stortingsmeldingen «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen»