Logg inn:

Forfattere
Johanne Ilje-Lien
Noen har sikkert undret seg over at siden min på Barnehageforum heter Johannes åpenbaringer. Det kan kanskje virke som om jeg gir meg selv status som en som har profetiske evner, men det handler om noe helt annet.
Hvis personalets preferanser avgjør utvalg for barns kunsterfaringer, velger vi da kun det som behager?
Det finnes samtaler som ikke benytter seg av ord. Estetiske samtaler som utspiller seg i bevegelse og lyd mellom barnet, materiale og de(n) andre.
Ulikhet knyttet til hudtone kan være et tabubelagt tema i barnehagen. Kan det hende at vi nettopp opprettholder diskriminering når vi usynliggjøre den synlige forskjellen?
Barnehagens rom og materialer er gjerne valgt ut ifra personalets egne preferanser og kjennskap til ulike materialer.
Våre kroppslige handlinger synes intuitive og naturlige, derfor kan diskriminerende praksiser fortsette å virke på usynlige måter i barnehagen.
Barnehagebarn er ikke én homogen gruppe. Det er mange måter å være et norsk barn på. Det betyr i praksis at vi må synliggjøre flere erfaringer enn kun dem vi selv finner gjenklang i.
Når inkludering og medvirkning reduseres til et språkteknisk problem hos barnet, synes det minoritetsspråklige tause barnet å stå på vent for å bli noen i barnehagefelleskapet.
ARTIKLER
”Hun er et stille barn”
Når inkludering og medvirkning reduseres til et språkteknisk problem hos barnet, synes det minoritetsspråklige tause barnet å stå på vent for å bli noen i barnehagefelleskapet.
   
En barnehage der ingen er like
Barnehagebarn er ikke én homogen gruppe. Det er mange måter å være et norsk barn på. Det betyr i praksis at vi må synliggjøre flere erfaringer enn kun dem vi selv finner gjenklang i.
   
Ordløse fellesskap
Det finnes samtaler som ikke benytter seg av ord. Estetiske samtaler som utspiller seg i bevegelse og lyd mellom barnet, materiale og de(n) andre.
   
Diskriminering av og gjennom kropp
Våre kroppslige handlinger synes intuitive og naturlige, derfor kan diskriminerende praksiser fortsette å virke på usynlige måter i barnehagen.
   
Hvem sin lek får være her?
Barnehagens rom og materialer er gjerne valgt ut ifra personalets egne preferanser og kjennskap til ulike materialer.
   
Mer enn blått og hvitt
Ulikhet knyttet til hudtone kan være et tabubelagt tema i barnehagen. Kan det hende at vi nettopp opprettholder diskriminering når vi usynliggjøre den synlige forskjellen?
   
Skal barnehagekunst kun behage?
Hvis personalets preferanser avgjør utvalg for barns kunsterfaringer, velger vi da kun det som behager?
   
Å være en med-åpenbarer
Noen har sikkert undret seg over at siden min på Barnehageforum heter Johannes åpenbaringer. Det kan kanskje virke som om jeg gir meg selv status som en som har profetiske evner, men det handler om noe helt annet.