Logg inn:

Forfattere
Vibeke Svendsen
22.09.2017
Barnas hage
Hverdagen i barnehagen har blitt så gjennomorganisert at vi er i ferd med å miste fokuset på barna. Er vi blitt så opptatt av å følge fastlagte rutiner at vi ikke klarer å se hva som skjer?
ARTIKLER
Barnas hage
Hverdagen i barnehagen har blitt så gjennomorganisert at vi er i ferd med å miste fokuset på barna. Er vi blitt så opptatt av å følge fastlagte rutiner at vi ikke klarer å se hva som skjer?