Logg inn:
Logo
iPad og pedagogikk for generasjon touch

 

PROGRAM

Lena Gällehagen og Elisabeth Wahlström – Nacka kommune (S)
IPAD I BARNEHAGEN - DET ER PEDAGOGEN SOM BETYR MEST!
I kombinasjon med en aktiv pedagog blir iPaden et fantastisk verktøy som gjør læringen moderne og engasjerende.  iPaden skal ikke fungere som en erstatning for noe annet, men som et tillegg der pedagogen skaper situasjoner for læring basert på barnas interesser. Bli kjent med erfaringene fra Nacka kommune i Sverige der iPad, klok pedagogikk og organisasjonsutvikling står i sentrum.

Margareth Sandvik, førsteamanuensis HiOA
BERØRINGSTEKNOLOGI I BARNEHAGEN - EN KILDE TIL LEK, LÆRING OG SPRÅKUTVIKLING
Ny teknologi er en rik kilde til språklige aktiviteter som er verdifulle for barnas språkutvikling, ikke bare på norsk, men på mange andre morsmål også. På kurset presenteres ny forskning på berøringsteknologi i barnehagen, både bruk av nettbrett og digitale tavler. Voksenrollen, valg av apper og flerspråklige ressurser får særlig fokus.

Søren Gundelach, chefkonsulent i UdviklingsForum (DK)
MEDIELEK OG DIGITAL DANNELSE - FRA TILSKUER TIL MEDSKAPER
Hva er digital dannelse – og hva kan pedagogene gjøre for å fremme denne?
Hvordan kan man forstå iPaden i en utviklingspsykologisk og nevrologisk sammenheng?
Hvilke kriterier kan man anvende ved valg af apper til barn i førskolen?

Heidi Dahl og Rune  Midtlyng, Smidalen og Utleira barnehager
DIGITAL KREATIVITET - FRA TANKE TIL HANDLING
Vår vei fra teknologi til pedagogikk

Cathrine Darre –  Myrertoppen barnehage
KREATIV BRUK AV DIGITALE VERKTØY I BARNEHAGEN
IKT i barnehagen bør handle om digitale verktøy i kreativitet, lek og læring, og som et ledd i barnehagens mandat for å jobbe med sosial utjevning. Digitale verktøy skal være en del av mangfoldet i barnehagen, en bevisst tilnærming fra de voksne er avgjørende

 

PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 1390,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  1200,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 1100,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
SEND INN FORESPØRSEL
Vil du vite mer om dette kurset, kan du sende oss en henvedelse her.
Ditt navn:
Telefon:
E-post:
Melding:
 KURSHOLDER
Margareth Sandvik
Professor i norskdidaktikk ved HiOA.

Elisabeth Wahlström
Barnehagesjef i Nacka kommune. Forfatter av flere bøker om bruk av IPad i barnehage og skole.

Lena Gällehagen
eStrateg og ansvarlig for utvikling av barnehager og skoler i Nacka kommune

Cathrine Darre
Barnehagelærer, forfatter og pedagogisk leder i Myrertoppen barnehage. Vinner av Gulleplet 2013. Se bloggen Pedagogisk praksis.