Logg inn:
Logo
Nordiske Impulser 2016
 
Det lille barnet blir til i relasjoner – i nærværet. Og det er i våre relasjoner at vi får verden til å henge sammen – til å gi mening. Dette gjør relasjonsarbeidet til noe av det viktigste i barnehagen. Derfor er dette tema for konferansen NORDISKE IMPULSER 2016 i Oslo i mai. 

 

 

 

PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 3250,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  2950,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 2500,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
 KURSHOLDER
Anne Linder
Psykolog, forfatter og sjef for Dansk center for ICDP. Har skrevet mange bøker om relasjonskompetanse

Margareta Øhman
Psykolog, familieterapeut, forfatter og konsulent

Johan Theodorsson
Jan Theodorsson er svensk dramapedagog og er ekspert på hvordan man kan bruke fantasien som metode og hvordan man knytter sammen fortelling, drama og lek.

Stig Torsteinson
Stig Torsteinson er spesialist i klinisk psykologi og arbeider til daglig ved Nic Waals Institutt. Han er supervisor i behandlingsprogrammet Circle of Security

Ole Henrik Hansen
Ole Henrik Hansen, PhD, er universitetslektor i pedagogikk ved Gøteborgs universitet. Har ledet forskningsprosjektet Barnet i Centrum.

Tina Balslev Andersen
Barnehagelærer ved Barnehuset Lupinmarken, Danmark

Lise Bech Madsen
Barnehagelærer i Barnehuset Lupinmarken, Danmark

Ellen Os
Førstelektor i pedagogikk ved HiOA. Er engasjert i prosjektet Blikk for barn.

Sara Lindberg
Kvalitetssjef i Pysslingen førskoler i Sverige.

Katrine Giæver
Barnehagelærer og høyskolelektor HiOA, knyttet til prosjektet "Kompetanse for mangfold".