Logg inn:
Logo
Nordiske Impulser 2017
Med fremtiden på fanget 
Livet i barnehagen leves nå, men det har stor betydning for hvordan den enkelte klarer seg i arbeidsliv, privatliv og som samfunnsborger. De ett-åringene som begynte i barnehagen høsten 2016 vil normalt stå i arbeid til etter 2070! De vil møte en fremtid med store utfordringer, og vi spør: Gir vi alle barna i barnehagen en god sjanse til å lykkes? Gir vi dem de kunnskapene, ferdighetene og holdningene som de vil trenge i fremtiden? 

I 2017 får vi en ny Rammeplan, og denne vil stå sentralt på årets utgave av Nordiske Impulser. Vil den nye rammeplanen være et godt svar på fremtidens utfordringer, eller er det lek, læring og danning «på barnehagevis» som representerer den beste vei til bedre kvalitet? 

I barnehagen har de ansatte fremtiden på fanget, og vi vet mye om hvordan barn lærer og utvikler seg. Men kanskje vet vi ikke nok om hva fremtiden vil bringe. På Nordiske Impulser 2017 vil du møte de fremste fagfolkene fra Norge, Sverige og Danmark. De vet mye om innhold, arbeidsmåter og verdier som bør stå i fokus i dagens og morgensdagens barnehage. Kom og lær!

 


 

 


 

 

 

TIPS EN VENN
Din e-post:
Ditt navn:
Mottagers e-post:
Mottager navn:
Melding:
PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 3250,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  2950,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 2750,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
KURSSTED
,

.

 KURSHOLDER
Finn Skårderud
Psykiater, forfatter, professor og stifter av Villa Sult

Berit Bae
Professor Emeritus ved Høyskolen i Oslo og Akershus

Gunilla Dahlberg
Gunilla Dahlberg er professor i pedagogikk ved Stockholms universitet. Hun er en av initiativtagerne til Reggio Emilia Institutet i Stockholm

Margreth Olin
Margreth Olin er filmregissør (blant annet «Engelen», «De andre» og "Snåsamannen". Hun er nå klar med filmen BARNDOM - som hun viser deler av i sitt foredrag

Anne Greve
Anne Greve er ph.d. i utdanningsvitenskap og ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Cathrine Sandnes
Daglig leder i Manifest Tankesmie

Per Schultz Jørgensen
Førskolelærer, psykolog, forfatter, professor og første leder for det danske Børneråd (Barneombud).

Steffen Handal
Lærer og leder i Utdanningsforbundet

Mari Rege
Professor i samfunnsøkonomi og medarbeider i Agder-prosjektet