Logg inn:
Logo
Nord-Norgekonferansen 2018
HER ER JEG! HVEM ER DU? 
Et barn blir ikke seg selv av seg selv. Barn blir seg selv i møte med andre – med jevnaldrende, foreldre og ansatte i barnehagen – og med en kultur. I barnehagen skal barna møte trygge rollemodeller og et miljø der verdiene i rammeplanen tas på alvor. Et miljø som kan legge grunnlaget for en trygg identitet, mestring og glede. 

Rammeplanen fremhever at barn skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. I tillegg skal barnehagen motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. Endelig peker Helsedirektoratets veiviser i lokalt helsearbeid (2017) på at grunnlaget for seksuell glede, mestring og trygg identitet legges tidlig i barndommen. Dette er det faglige utgangspunkt for årets konferanse. Dette tar vi på alvor!

På Nord-Norgekonferansen 2018 møter du anerkjente fagfolk fra Norge, Sverige og Danmark som blant annet vil snakke om følgende:

  • En barnehagekultur preget av åpenhet, toleranse og kritisk refleksjon
  • Hvordan snakke med barn om kropp og seksualitet
  • Hvordan støtte barn i å sette grenser for egen kropp
  • Gi barna flere muligheter i en kjønns-stereotyp hverdag
  • Gi livsmot til barn som opplever seg som annerledes
  • Identitet i møte med humanisme, menneskeverd, nestekjærlighet og mangfold

PROGRAM

Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder
EN BARNEHAGEKULTUR PREGET AV ÅPENHET, TOLERANSE OG KRITISK REFLEKSJON 

Kristina Henkel, svensk forfatter og spesialist på likestilling
GI BARNA 100 MULIGHETER ISTEDENFOR 2 – LIKESTILLING FOR BARN 

Dag Hareide, Tidligere generalsekretær i Naturvernforbundet og rektor ved Nansenskolen
HVILKE IDENTITETER ØNSKER VI AT BARNA SKAL FÅ?

Pia Friis, barnehagelærer og fagkonsulent i Kanvas Kompetanse
HVORDAN FORHOLDE SEG TIL BARN SEKSUALITET I BARNEHAGEN?

Per Schultz Jørgensen, professor, forfatter og Danmarks første barneombud
KARAKTERDANNELSE HANDLER OM BARNS ANSVAR FOR SEG SELV OG ANDRE

Erlend Elias Bragstad, stylist, make-up artist og foredragsholder
DEN BESTE UTGAVEN AV DEG – ER DEG! IKKE PRØVE Å BLI SOM ANDRE! 

Svanaug Lunde, univsersitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved UiS
JEG TROR PÅ KJÆRLIGHET FØR OPPDRAGELSE

Esben Esther Pirelli Benestad, lege og professor i sexologi ved universitetet i Agder
BARN SOM TRANSER

KONFERANSEN ARRANGERES AV UTVIKLINGSFORUM I SAMARBEID MED TROMSØ KOMMUNE

 

 

PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 2950,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  2750,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 2500,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
KURSSTED
,

.

 KURSHOLDER
Kristina Henkel
Svensk likestillingskonsulent for barnehager og skoler med lang erfaring fra praktisk likestillingsarbeid. Medforfatter av boken "Gi barna 100 muligheter istedet for 2".

Per Schultz Jørgensen
Førskolelærer, psykolog, forfatter, professor og første leder for det danske Børneråd (Barneombud).

Dag Hareide
Tidligere generalsekretær i Naturvernforbundet og rektor ved Nansenskolen

Ingrid Lund
Professor UiA, leder av prosjektet "Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen"

Pia Friis
Barnehagelærer, kursholder og fagkonsulent i Kanvas Kompetanse

Svanaug Lunde
Pedagog med mastergrad i spesialpedagogikk, og er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet. Medarbeider i Agder-prosjektet.

Esben Esther Pirelli Benestad
Lege, spesialist i klinisk sexologi og professor i sexologi ved Universitetet i Agder