Logg inn:
Logo
Læringsreisen - progresjon med ny rammeplan
Nasjonalt Barnehageforum 2018 
Progresjon står mer sentralt i den nye rammeplanen enn tidligere. Barnas forutsetninger, ønsker og behov forandrer seg hele tiden, og barnehagens pedagogikk må følge denne utviklingen. Ingen barn skal kjede seg, og ingen skal møte urealistiske krav. Kravene til personalet er mange, men barna viser vei. 

Progresjon i barnehagene handler om å legge forholdene til rette for at hvert enkelt barn – og barnegruppen – får en jevn utvikling. Dette er bare mulig hvis personalet er flinke til å se og forstå barnet og hvordan barnet opplever barnehagens læringsmiljø. Progresjon i barnehagen handler derfor om utvikling både for det enkelte barn og for barnehagen som læringsmiljø.

  

DOKUMENTER TIL NEDLASTING
PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 1750,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  1600,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 1600,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
SEND INN FORESPØRSEL
Vil du vite mer om dette kurset, kan du sende oss en henvedelse her.
Ditt navn:
Telefon:
E-post:
Melding:
KURSSTED
,

.

 KURSHOLDER
Turi Pålerud
Førskolelærer, fagpedagog og forfatter ansatt i Utdanningsforbundets sekretariat.

Birgitte Fjørtoft
«Læringens ville veier – etiske møter i barnehagen»

Trond Heggestad
Daglig leder i Marihøna barnehage i Fjell kommune.

Martina Lundstrøm
Svensk barnehagelærer, virksomhetsleder og forfatter

Pål Roland
Dosent ved Læringsmiljøsenteret, UiO