Logg inn:
Logo
1-ÅRINGENE I BARNEHAGEN

Mer enn 40 000 1-åringer begynner i barnehage hver høst, og vi spør: Hvordan er det egentlig å være 1 år og gå i barnehage? Og hva kjennetegner det optimale tilbudet til de aller yngste? Hva må være på plass for at de aller yngste barna skal trives, være trygge og utvikle seg? Tre av Nordens beste fagfolk på området kommer til Sola Kulturhus for å svare på disse spørsmålene – og mange flere!

Margareta Øhman, psykolog, forfatter og kursholder
TA VARE PÅ 1-ÅRINGENES LEKESTYRKE!
De yngste barna i barnehagen er kompetente lekere som kjenner glede ved samvær med jevnaldrende. Samtidig befinner 1-åringene seg midt i en ekspansiv og sensitiv lekutviklingsperiode som krever en voksen som blir med i leken. Hvordan skaper vi et lekeklima som bidrar til å verne og utvikle de yngste barnas lekestyrke?

May Britt Drugli, pedagog PhD og professor ved NTNU
SMÅ BARN – STERKE FØLELSER
Den tidlige hjerneutviklingen handler mye om følelser. Små barn trenger at voksne i barnehagen hjelper dem med å bli kjent med og gradvis regulere egne følelser, noe som er sentralt for livsmestring. Innlegget vil ha fokus på små barns emosjonelle kompetanse og hvordan denne har sammenheng med relasjoner, lek, læring og motstandskraft. Følelser på avveie i form av psykiske vansker og hvordan barnehagens ansatte kan gjøre en forskjell for disse barna, vil også bli belyst.

Hedvig Montgomery, psykolog og forfatter
DE NYE BARNA I BARNEHAGEN
Om å møte ett-åringene og deres foreldre slik at både barn og foreldre blir trygge. Samarbeid og forståelse av de minste barnas behov. Hvordan ser vi og forstår vi de yngste barnas psykologiske behov?

 

PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 1750,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  1600,- pr. deltager.
Grupperabatt ved flere enn 8 deltagere: kr. 1300,-

Medlem av Barnehageforum: Kr. 1300,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
Sola (Sola kulturhus, Kongshaugvegen 32, 4050 Sola)
Dato: 15.11.19  kl. 1000 - 1600
Påmelding
SEND INN FORESPØRSEL
Vil du vite mer om dette kurset, kan du sende oss en henvedelse her.
Ditt navn:
Telefon:
E-post:
Melding:
KURSSTED
Sola kulturhus,
Kongshaugvegen 32
4050,Sola.

 KURSHOLDER
May Britt Drugli
Professor i pedagogikk ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Midt Norge, NTNU

Margareta Øhman
Psykolog, familieterapeut, forfatter og konsulent

Hedvig Montgomery
Hedvig Montgomery er psykolog og familieterapeut med godt kjennskap til Jesper Juuls arbeid og tanker. Hun har holdt mange kurs for foreldre og ansatte i barnehager.