Logg inn:
Logo
lekelyst - med rom for innelek
Dette kurset tar sikte på å gjøre personalet til lekekloke voksne som forstår hvordan de kan skape et rikt lekemiljø ved hjelp av rommene og seg selv som ressurser. Man får møte et syn på lek som en egenartet tankekraft og uttrykksform og helt nødvendig for barnets opplevelse av livslyst og frihet.
Kveldskurs: Arendal (27/11)
Læringsreisen - progresjon med ny rammeplan
Nasjonalt Barnehageforum 2018 Progresjon står mer sentralt i den nye rammeplanen enn tidligere. Barnas forutsetninger, ønsker og behov forandrer seg hele tiden, og barnehagens pedagogikk må følge denne utviklingen. Ingen barn skal kjede seg, og ingen skal møte urealistiske krav. Kravene til personalet er mange, men barna viser vei.
Dagskurs: Oslo (30/11)
Lederforum 2019
Fra MEG OG MITT til VI OG VÅRT Arbeidet i barnehagen blir i hovedsak gjort av grupper av ansatte, i et fellesskap. Likevel viser forskning at styrere og avdelingsledere ofte føler på en faglig ensomhet. Dette er et dårlig utgangspunkt for utvikling av kvalitet og profesjonalitet.
Konferanse: Oslo (12/03-13/03)
Drømmer er brev du skriver til deg selv
Dine drømmer kan være en ressurs, og de kan hjelpe deg til å komme bedre i kontakt med dine følelser. De er som brev du skriver til deg selv. Og selv om det er du som «skriver manus», har alle rollene og som er tilskuer, så kan drømmene være vanskelige å forstå.
Kveldskurs: Oslo (12/03)
Nord-Norge konferansen 2019
3 veier til kvalitet Nord-Norgekonferanse for barnehager 2019 setter fokus på TRE VEIER TIL KVALITET i barnehagen, nemlig ledelse av barnegruppen og progresjon i barns – og ansattes – læring og utvikling. Og for å binde det hele sammen skal det også handle om «godt faglig skjønn» og profesjonaliteten i vår yrkesutøvelse.
Dagskurs: Tromsø (09/05-10/05)
NORDISKE IMPULSER 2019
Pedagogikk for de som bærer tungt Alle barn skal gis like muligheter til å utnytte sine evner og nå sine mål uavhengig av livssituasjon og sosial bakgrunn. Forskning viser at ikke alle barn opplever dette. Hvordan møter du og dine kolleger barn som er utenfor, som ikke trives og som utfordrer dere – barn som bærer tungt? Får alle sammen et likeverdig tilbud?
Konferanse: Oslo (20/05-21/05)
Om Utviklingsforum
Vi arrangerer kurs og konferanser for ansatte i barnehager over hele landet. Vi benytter de beste fagfolkene i Norge, Sverige og Danmark og tilbyr inspirasjon og ny kunnskap til bruk i lokalt utviklingsarbeid.
PRAKTISK INFORMASJON
Du kan selv melde deg på til våre kurs på denne siden. Klikk på det kurset du er interessert i. Om ønskelig kan vi hjelpe deg med påmeldingen. Ta kontakt på telefon eller mail. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Vi opererer ikke med frist for bestilling – de første får plass. Påmelding er bindende når faktura er mottatt.

Faktura har betalingsfrist på 30 dager som standard.

Medlemmer på nettstedet Barnehageforum.no får rabatt på alle våre kurs. For å få denne rabatten må man være innlogget på Barnehageforum.no når man bestiller kurs. Eller ta kontakt på telefon eller mail.

Medlemmer av Norsk Reggio Emilia Nettverk får rabatt på alle kurs som har tilknytning til Reggio Emilia. For å få denne rabatten må man bestille kurs på telefon eller mail.
Kontaktinfo
Utviklingsforum As
Dronningens gate 22, 0154 Oslo.
Telefon: +47 21 53 03 36
E-post: post@utviklingsforum.no