Logg inn:
Logo
Samtaler og samspill med barn
Det snakkes og snakkes i barnehagen. Hele tiden. Barn snakker, voksne snakker – seg i mellom og til hverandre. Men samtaler de? Hva sier barna egentlig, og hva må til for at en samtale skal bli en sam-tale?
Kveldskurs: Lillestrøm (01/11), Ålesund (02/11), Trondheim (03/11), Oslo (14/11), Fredrikstad (15/11), Bergen (16/11), Tønsberg (28/03), Skien (29/03), Hamar (19/04), Arendal (30/03)
De avgjørende relasjonene
Hva, hvorfor og hvordan? Det lille barnet blir til i relasjoner – i nærværet. Og det er i våre relasjoner at vi får verden til å henge sammen – til å gi mening. Dette gjør relasjonsarbeidet til noe av det viktigste i barnehagen. Denne kompetansen må vedlikeholdes, og det må øves!
Dagskurs: Oslo (10/11)
Ledelse av barnegrupper - fra JEG til VI
Nesten all læring og utvikling skjer i en sosial sammenheng, og barnegruppens indre liv og fungering blir derfor av stor betydning for alle barn. Nå kan du lære å lede barnegrupper fra JEG til VI.
Kveldskurs: Oslo (17/11)
Realfag i barnehagen - små forskere, stort arbeid
Nasjonalt barnehageforum 2017 Barnehagebarn og forskere bruker samme metode. De starter med undring, lager en hypotese, gjør sine undersøkelser, og konkluderer. Derfor bør realfag stå på ukeplanen til alle barnehager.
Konferanse: Lillestrøm (21/11-22/11)
Magiske samlingsstunder
Et høydepunkt for barn og voksne I dette kurset får du tips, ideer og inspirasjon til å skape magiske samlingsstunder med opplevelser som blir viktige for barn og voksne.
Kveldskurs: Bergen (23/11), Sola (24/11)
Reggio-konferansen 2016
Bærekraftig pedagogikk FN har satt bærekraft på dagsordenen med sine 17 mål for rettferdighet, utdanning, deltakelse og ansvar. I Reggio Emilia settes begrepet bærekraft sammen med pedagogikk. Årets Reggio Emilia-konferanse vil belyse hva bærekraftig pedagogikk kan være og hvorfor det er viktig. Vi vil også belyse hvordan filosofien fra Reggio Emilia kan være et springbrett for bærekraftig pedagogikk.
Konferanse: Oslo (23/11-24/11)
Barnehage og skole i lys av PISA
I løpet av høsten får vi nye resultater fra PISA, og debatten om kvalitet og utvikling av skole og barnehage vil igjen blusse opp. Hvordan står det egentlig til med det norske utdanningssystemet, og hvilken vekt skal vi tillegge resultatene fra PISA?
Dagskurs: Oslo (01/02)
Prosjektarbeid - inspirert av Reggio Emilia
Vi kan nå tilby et kveldskurs med en av de fremste spesialistene på prosjektarbeid i Skandinavia, nemlig Alice Kjær fra Danmark. Hun vil presentere konkrete prosjekter og fortelle om hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn for arbeidet.
Kveldskurs: Trondheim (15/03), Fredrikstad (16/03)
Prosjektarbeid i barnehagen
Fra fasinasjon til fordyping I norske barnehager arbeides det daglig med tusenvis av små og store prosjekter, og dette er kanskje den mest typiske arbeidsformen for det som ofte omtales som «lek og læring på barnehagevis». Velkommen til et dags kurs med to av skandinavias fremste eksperter på prosjektarbeid – Alice Kjær og Trude Brendeland.
Dagskurs: Oslo (17/03)
Lederforum 2017
Tydelig ledelse i flat struktur?! En tydelig og tilstedeværende styrer som kjenner barna, foreldrene og de ansatte er sterkt ønsket. Forskning og erfaring viser at slike ledere betyr mye for kvaliteten i den enkelte barnehage. Men hvordan kan man bli en tydelig og tilstedeværende leder, og hva betyr arbeidsdeling og organisasjonsform for det gode lederskap?
Konferanse: Oslo (20/03-21/03)
Kommunikasjon og konflikthåndtering
med kolleger og foreldre Å være barnehagelærer handler ikke bare om å arbeide med barn. Det innebærer også mange møter med andre voksne: Å møte foreldre på morgenen og når barnet hentes på ettermiddagen, på foreldremøter og i samtaler med kolleger og andre fagfolk. Alle disse voksenkontaktene er viktige – og ikke helt enkle.
Kveldskurs: Bergen (03/04), Oslo (04/04), Fredrikstad (19/04), Trondheim (20/04)
Relasjonene og rommene for de yngste
Du som arbeider med de yngste barna i barnehagen har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for trygghet, gode relasjoner, lærelyst og livslang læring. Så hva trengs for at livet i barnehagen skal få en god begynnelse?
Dagskurs: Sola (20/04)
Nordiske Impulser 2017
Med fremtiden på fanget Livet i barnehagen leves nå, men det har stor betydning for hvordan den enkelte klarer seg i arbeidsliv, privatliv og som samfunnsborger. De ett-åringene som begynte i barnehagen høsten 2016 vil normalt stå i arbeid til etter 2070! De vil møte en fremtid med store utfordringer, og vi spør: Gir vi alle barna i barnehagen en god sjanse til å lykkes? Gir vi dem de kunnskapene, ferdighetene og holdningene som de vil trenge i fremtiden?
Konferanse: Oslo (22/05-23/05)
Om Utviklingsforum
Vi arrangerer kurs og konferanser for ansatte i barnehager over hele landet. Vi benytter de beste fagfolkene i Norge, Sverige og Danmark og tilbyr inspirasjon og ny kunnskap til bruk i lokalt utviklingsarbeid.
PRAKTISK INFORMASJON
Du kan selv melde deg på til våre kurs på denne siden. Klikk på det kurset du er interessert i. Om ønskelig kan vi hjelpe deg med påmeldingen. Ta kontakt på telefon eller mail. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Vi opererer ikke med frist for bestilling – de første får plass. Påmelding er bindende når faktura er mottatt.

Faktura har betalingsfrist på 30 dager som standard.

Medlemmer på nettstedet Barnehageforum.no får rabatt på alle våre kurs. For å få denne rabatten må man være innlogget på Barnehageforum.no når man bestiller kurs. Eller ta kontakt på telefon eller mail.

Medlemmer av Norsk Reggio Emilia Nettverk får rabatt på alle kurs som har tilknytning til Reggio Emilia. For å få denne rabatten må man bestille kurs på telefon eller mail.
Kontaktinfo
Utviklingsforum As
Dronningens gate 22, 0154 Oslo.
Telefon: +47 21 53 03 36
E-post: post@utviklingsforum.no