Logg inn:
Logo
Prosjektarbeid - inspirert av Reggio Emilia
Vi kan nå tilby et kveldskurs med en av de fremste spesialistene på prosjektarbeid i Skandinavia, nemlig Alice Kjær fra Danmark. Hun vil presentere konkrete prosjekter og fortelle om hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn for arbeidet.
Kveldskurs: Fredrikstad (16/03)
Prosjektarbeid i barnehagen
Fra fasinasjon til fordyping I norske barnehager arbeides det daglig med tusenvis av små og store prosjekter, og dette er kanskje den mest typiske arbeidsformen for det som ofte omtales som «lek og læring på barnehagevis». Velkommen til et dags kurs med tre av Skandinavias fremste eksperter på prosjektarbeid – Alice Kjær, Trude Brendeland og Hege Hansson.
Dagskurs: Oslo (17/03)
Lederforum 2017
Tydelig ledelse i flat struktur?! En tydelig og tilstedeværende styrer som kjenner barna, foreldrene og de ansatte er sterkt ønsket. Forskning og erfaring viser at slike ledere betyr mye for kvaliteten i den enkelte barnehage. Men hvordan kan man bli en tydelig og tilstedeværende leder, og hva betyr arbeidsdeling og organisasjonsform for det gode lederskap?
Konferanse: Oslo (20/03-21/03)
Samtaler og samspill med barn
Mer enn bare snakk Det snakkes og snakkes i barnehagen. Hele tiden. Barn snakker, voksne snakker – seg i mellom og til hverandre. Men samtaler de? Hva sier barna egentlig, og hva må til for at en samtale skal bli en sam-tale?
Kveldskurs: Skien (29/03), Hamar (19/04), Arendal (30/03)
God kommunikasjon mellom voksne
Å være barnehagelærer handler ikke bare om å arbeide med barn. Det innebærer også mange møter med andre voksne: Å møte foreldre på morgenen og når barnet hentes på ettermiddagen, på foreldremøter og i samtaler med kolleger og andre fagfolk. Alle disse voksenkontaktene er viktige – og ikke helt enkle.
Kveldskurs: Bergen (03/04), Oslo (04/04), Trondheim (25/04), Fredrikstad (26/04)
Relasjonene og rommene for de yngste
Du som arbeider med de yngste barna i barnehagen har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for trygghet, gode relasjoner, lærelyst og livslang læring. Så hva trengs for at livet i barnehagen skal få en god begynnelse?
Dagskurs: Sola (20/04)
Livsmestring og helse
Fra diagnose og krise til mestring og pedagogikk Nord-Norge konferansen for barnehager 2017 handler om livsmestring og helse - både fysisk og psykisk helse. Vi setter fokus på hvordan vi kan hjelpe barna til å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Vi vil også vise hvordan barn kan utvikle selvinnsikt og god selvfølelse og lære å ta gode valg i livet – slik utkastet til ny rammeplanen oppfordrer til.
Konferanse: Tromsø (04/05-05/05)
Nordiske Impulser 2017
Med fremtiden på fanget Livet i barnehagen leves nå, men det har stor betydning for hvordan den enkelte klarer seg i arbeidsliv, privatliv og som samfunnsborger. De ett-åringene som begynte i barnehagen høsten 2016 vil normalt stå i arbeid til etter 2070! De vil møte en fremtid med store utfordringer, og vi spør: Gir vi alle barna i barnehagen en god sjanse til å lykkes? Gir vi dem de kunnskapene, ferdighetene og holdningene som de vil trenge i fremtiden?
Konferanse: Oslo (22/05-23/05)
BARNAS INNSPILL I HØRING OM NY RAMMEPLAN
Margreth Olin er aktuell med filmen BARNDOM. Hun holder foredrag på konferansen Nordiske Impulser 2017 og viser deler av filmen. «Denne filmen er barnas innspill i høringen om ny rammeplan», sier Margreth Olin og legger til «Den moderne barndommen trenger beskyttelse!»
Om Utviklingsforum
Vi arrangerer kurs og konferanser for ansatte i barnehager over hele landet. Vi benytter de beste fagfolkene i Norge, Sverige og Danmark og tilbyr inspirasjon og ny kunnskap til bruk i lokalt utviklingsarbeid.
PRAKTISK INFORMASJON
Du kan selv melde deg på til våre kurs på denne siden. Klikk på det kurset du er interessert i. Om ønskelig kan vi hjelpe deg med påmeldingen. Ta kontakt på telefon eller mail. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Vi opererer ikke med frist for bestilling – de første får plass. Påmelding er bindende når faktura er mottatt.

Faktura har betalingsfrist på 30 dager som standard.

Medlemmer på nettstedet Barnehageforum.no får rabatt på alle våre kurs. For å få denne rabatten må man være innlogget på Barnehageforum.no når man bestiller kurs. Eller ta kontakt på telefon eller mail.

Medlemmer av Norsk Reggio Emilia Nettverk får rabatt på alle kurs som har tilknytning til Reggio Emilia. For å få denne rabatten må man bestille kurs på telefon eller mail.
Kontaktinfo
Utviklingsforum As
Dronningens gate 22, 0154 Oslo.
Telefon: +47 21 53 03 36
E-post: post@utviklingsforum.no