Logg inn:

FAGPERSONER I FOKUS

Fagpersoner i fokus: Mars 2012
Anne Tove Fennefoss
Av: John Roald Pettersen

1
 
Å få satt en stopper for kartleggingstrenden, og sørge for to førskolelærere i hver barnegruppe – dét ville vært hovedmålene dersom Anne Tove Fennefoss var kunnskapsminister for en dag.
 


Hvordan har du det nå?

Bra! Det jeg holder på med gir mening, og da har man det bra. For meg handler dette både om at man får mulighet til å fordype seg i noe og jobbe med prosesser over tid, for min del småbarnspedagogikk, og det handler om å ha direkte kontakt med praksisfeltet. Begge deler oppleves som svært meningsfylt for meg. I tillegg handler det for tiden mye om prosjektet vårt i Balkan, der Universitetet i Agder er inne i et treårig prosjekt knyttet til 12 barnehjem i Vest-Balkan. Hovedmålet er å bygge nettverk mellom barnehjemmene og utvikle kompetanse på personal- og ledernivå som kommer barna til gode, men det innebærer også at vi har studenter fra flere utdanninger ved UiA, også fra småbarnspedagogikkstudiet, i praksis der. Vi sender blant annet studenter til Sarajevo og Split nå. Dette er også veldig spennende og meningsfylt.
Hvordan startet din interesse for barnehager?
Den startet for mer enn 30 år siden da jeg var praktikant i en vuggestue i København.
Hvordan ble du interessert i de yngste barna?
På vuggestuen der var jeg praktikant, var det barn i alderen to måneder til tre år. Jeg ble veldig fascinert av disse små barna. Selv om mange av dem var yngre enn noen barn i norske barnehager jeg kom i senere, så holdt denne interessen for de yngste seg både gjennom arbeidet si barnehagen og i førskolelærerutdanningen. Det er morsomt at jeg på slutten av karrieren stort sett underviser på dette feltet, de yngste barna i barnehagen.
Hva er du mest fornøyd med å ha fått til i ditt arbeid?
At jeg har greid å holde kontakten med barnehagene og praksisfeltet. Den direkte kontakten med barnehagene setter jeg stor pris på. Jeg er også fornøyd med å ha fått muligheten til å arbeide internasjonalt.
Har du fortsatt noe ugjort på feltet?
Helt sikkert! Noe av det jeg ikke har fått gjort, men har lyst til, er å jobbe direkte med barn som har en vanskeligere situasjon enn de fleste i Norge. Det vil i mitt tilfelle si barn på barnehjem på Balkan. Med de erfaringene jeg har nå, har jeg lyst til å prøve det, og har et håp om å få til noen lengre perioder på Balkan.
Hva ville du jobbet med dersom du ikke jobbet med barnehage og førskolelærerutdanning?
Internasjonalt helsearbeid, kanskje?
Hva er den viktigste utfordringen på feltet akkurat nå?
Jeg synes de nye politiske tendensene når det gjelder læring og kartlegging er en kjempeutfordring. At barn må få lov til å være barn sitter dypt i meg, og jeg er usikker på om det er mulig dersom det tydelige læringsfokuset får gjennomslag. Jeg synes tenkningen om kartlegging er skremmende, og lurer på hva vi utsetter barn og foreldre for? Det ligger også en undervurdering av førskolelærernes kompetanse i dette. Nei, vi har en utfordring i å snu denne trenden!
Hva ville du gjort dersom du fikk være kunnskapsminister for en dag?
Da ville jeg først ha satt en stopper for hele kartleggingstrenden, og så vil jeg har satt inn tiltak for å få to førskolelærere i hver barnehagegruppe. Det trenger vi.
Former pedagogikk politikk, eller omvendt?
Jeg tror politikken former pedagogikken, særlig når det kommer til konkretisering på tiltaksnivå. Da blir det de enkle politiske målene som får gjennomslag. Men samtidig ser vi at pedagogikken kan påvirke politikken, det viste førskolelærerne i Oslo når de ytte motstand mot kartleggingen ABC – 123.
Født sånn, eller blitt sånn?
Begge deler. Vi er nok utstyrt med en del biologiske ting, men det er ikke tvil om at miljøet påvirker oss sterkt.
PIF
Anne Tove Fennefoss
Interessefelt
De yngste barna, barns medvirkning, internasjonalt engasjement.
Kort CV

• Førskolelærerutdanning, Notodden lærerhøgskole 1976.

• Hovedfag i barnehagepedagogikk, Høgskolen i Oslo 1996.

• Førskolelærer i barnehage, 10 år

• Metodikklærer ved Sørlandets barnehagelærerskole fra 1985, senere Høgskolen i Agder og Universitetet i Agder. I dag førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Agder.

• Forfatter og medforfatter av flere bøker. Aktuell som medforfatter av boka ”Medvirkning i barnehagen – Potensialer i det uforutsette” (Fagbokforlaget 2012)