Logg inn:

FAGPERSONER I FOKUS

Fagpersoner i fokus: Desember 2011
Brit Nordbrønd
Av: John Roald Pettersen

1
 
Hvis jeg var kunnskapsminister for én dag, ville jeg ha bedt om unnskyldning for at vi ikke har lyttet mer til fagfolk med innsidekunnskap om barnehagefeltet. Vi har lyttet alt for mye til folk med utsidekunnskap om barnehagen!
 


Hvordan har du det nå?

Travelt! Det er mange forespørsler om foredrag, kurs og seminarer. Men siden jeg får holde på med noe jeg brenner for, så går det bra. Jeg trives med det!
Hvordan startet din interesse for barnehager?
Jeg var på vei inn i sykepleien, men måtte gi opp på grunn av skader jeg fikk i en ulykke i min ungdom. Underveis i sykdomsforløpet og sykepleieutdanningen var jeg blitt opptatt av hvordan man blir møtt, og tenkte at dette handlet det også om i barnehagen. Så jeg tok førskolelærerutdanning ved Barnevernsakademiet i Oslo, men innså at jeg ikke kunne jobbe i barnehage heller på grunn av fysiske skader. Men da var interessen for feltet tent, og jeg tok hovedfag i pedagogikk.
Hvordan startet din interesse for filosofi?
Jeg ble opptatt av ”de store spørsmålene” allerede i ungdommen. Leste Bibelen, Søren Kirkegaard, Freud og så videre. Noe kan også tilskrives den nevnte ulykken, som gjorde at jeg ble livstruende skadd og tenkte ”hvis jeg overlever dette, så skal jeg…” slik og slik. Hvordan man blir møtt var som sagt noe av det som opptok meg, og veien til fra praktisk pedagogikk til pedagogisk filosofi var naturlig for meg.
Hva er du mest fornøyd med å ha fått til i ditt arbeid?
Det å ha fått lov til å jobbe med grunnlagstenkningen i pedagogikken, og de filosofiske perspektivene i pedagogikken, har vært en glede, og forhåpentligvis har jeg også fått gitt noe videre til studentene på dette området. At jeg fikk lov til å starte en fordypningsenhet i språk, makt og barnehagepolitikk ved Høgskolen i Oslo er vel noe av det jeg er mest fornøyd med.
Har du fortsatt noe ugjort på feltet?
Ja, masse! Det er mange utenfor barnehagefeltet som har meninger om feltet, til dels meninger som skaper mer vansker enn muligheter. Derfor trenger førskolelærerne verktøy slik at de kan møte disse utfordringene, og jeg skulle ønske at fordypningsenheten Språk, makt og barnehagepolitikk kunne bli utbygd til en videreutdanning. Men med det politiske klimaet vi har i dag, er det lite sannsynlig.
Hva ville du jobbet med dersom du ikke jobbet med barnehage og førskolelærerutdanning?
Jeg er pedagog, og jeg liker å lede. Jeg har vært innom både barnehage, grunnskole, høgskole og departement, og fellesnevneren i alle disse sammenhengene er at det handler om å møte den Andre. Så det ville nok ha handlet om utdanning i en eller annen form.
Hva er den viktigste utfordringen på feltet akkurat nå?
At vi fortsatt mangler så mange førskolelærere. Vi mangler rundt 4000, det er mye! Og det er veldig synd. Så det å få flere godt kvalifiserte førskolelærere er en kjempeutfordring. Hvorfor får de det bedre til i Danmark og Sverige?
Hva ville du gjort dersom du fikk være kunnskapsminister for en dag?
Da ville jeg ha leid Oslo Spektrum, invitert så mange fagfolk som mulig fra alle nivåer på barnehagefeltet, og gjort to ting: For det første ville jeg ha bedt om unnskyldning for at vi ikke har lyttet mer til fagfolk med innsidekunnskap om fagfeltet. Det er blitt lyttet alt for mye til folk med utsidekunnskap. Deretter ville jeg ha invitert dem til å komme med faglige innspill til hvordan vi kan få gode barnehager og skoler. Og siden jeg neppe vil rekke mer på én dag, ville jeg ha levert noen planer til departementet for hvordan de burde jobbe videre med dette…
Former pedagogikk politikk, eller omvendt?
Dette er et interessant spørsmål! Da jeg jobbet i departementet, i Guttorm Hernes tid, var det alltid fullt av folk i korridorene. For Hernes inviterte i stor grad fagfolkene inn, og pedagogene hadde påvirkning på politikken. I dag er dette snudd fullstendig om. Det er markedstenkningen som dominerer, fokuset er på enkeltindividet, og politikken styrer pedagogikken. Men jeg tror det er mulig å forandre!
Født sånn, eller blitt sånn?
På 70-tallet trodde vi jo at det bare handlet om ”blitt sånn”. Men etter hvert har jeg forstått at det er en dialektikk mellom født og blitt. Vi kan ikke isolere det ene fra det andre.
PIF
Brit Nordbrønd
Interessefelt
Filosofi, pedagogisk filosofi og sosiologi.
Kort CV
Brit Nordbrønd er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor hun etablerte og leder en fordypning i Språk, makt og barnehagepolitikk. Hun er førskolelærer fra Barnevernsakademiet og cand. polit med hovedfag i sosialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Filosofiske problemstillinger har dannet en rød tråd gjennom hennes yrkesliv som pedagog i grunnskole, voksengymnas, rådgiver i Kirke, utdannings og forskningsdepartmentet (nåværende KD) og førskolelærerutdanningen.