Logg inn:

FAGPERSONER I FOKUS

Fagpersoner i fokus: August 2011
Berit Bae
Av: Mona-Lisa Angell

 
Det er viktig å styrke førskolelærerprofesjonens og barnehagens status.
 

Hva er du opptatt av akkurat nå?

Vi i ferd med å avslutte medvirkningsprosjektet, så nå skriver jeg en artikkel selv og leser de andres artikler til en bok vi skal gi ut på Fagbokforlaget. I tillegg veileder jeg masterstudenter og leser eksamensoppgaver. Jeg er også involvert i et prosjekt, støttet av Utenriksdepartementet, hvor vi samarbeider med barnehjemsstyrere på Balkan om kompetanseutvikling.
Hvordan startet din interesse for barnehager?
Jeg har selv gått i barnehage, og den gangen var skolestarten først ved sjuårsalder. Jeg husker jeg rømte fordi jeg kjedet meg sånn! Det var nok litt tilfeldig at det var førskolelærerutdanningen jeg begynte å undervise i. Men miljøet i førskolelærerutdanningen er mer sosialpedagogisk enn almennlærerutdanningen, så jeg kom inn i et fagmiljø som stemte med mine verdier og interesser.
Hvordan startet din interesse for relasjonsarbeid?
Tidlig. Antakelig handler det om at jeg ønsket mer anerkjennelse i oppveksten, men min faglige interesse startet da jeg studerte pedagogikk. Jeg har aldri vært interessert i didaktikk eller læring isolert fra relasjoner.
Hva er du mest fornøyd med å ha fått til i ditt arbeid?
Å rette oppmerksomheten mot det interessante i det alminnelige og hverdagslivet.
Har du fortsatt noe ugjort på feltet?
Åh ja… Jeg kunne for eksempel ønsket meg mer tid til å sette det jeg har jobbet med i forbindelse med det som skjer samfunnspolitisk.
Hva ville du jobbet med dersom du ikke jobbet som professor i pedagogikk?
Som antropolog, kanskje. Jeg er interessert i å reise og se inn i andre kulturer. I tillegg er jeg opptatt av foto, så kanskje jeg kunne vært visuell antropolog?
Hva er den viktigste utfordringen på feltet akkurat nå?
Det er flere ting. Politisk sett er det viktig at førskolelærere får bedre lønn, slik at vi får flere søkere til førskolelærerutdanningen og mer stabilitet i personalgrupper. Det er viktig å styrke førskolelærerprofesjonens og barnehagens status. Pedagogisk handler det om å ikke la andre definere hva som er viktig, og å beholde noe av det som særpreger barnehagen. I barnehagen henger læring, lek og omsorg sammen, og vi skiller ikke mellom relasjonsarbeid og læring.
Hva ville du gjort dersom du fikk være kunnskapsminister for en dag?
Jeg ville forsøkt å få to førskolelærere per avdeling. I tillegg ville jeg jobbet for høyere lønn og bedre etterutdanningsmuligheter for folk i barnehagen.
Hvilken fagtekst leser du for tiden?
Akkurat nå leser jeg en del om lek, for eksempel Maria Øksnes’ bok Lekens flertydighet (Cappelen Damm, 2010). Jeg leser også artikler om vitenskapsteori for tiden.
Født sånn, eller blitt sånn?
Begge deler. Jeg tenker både-og og begge deler.
PIF
Berit Bae
Interessefelt
 • Relasjonsarbeid
 • Anerkjennelse i relasjonen mellom voksne og barn
 • Observasjon av dagligdagse episoder
 • Samarbeid mellom teori og praksis
Kort CV
 • Professor ved Høgskolen i Oslo, knyttet til masterstudiet i Barnehagepedagogikk
 • Tok doktorgrad i 2004 ved Universitetet i Oslo med avhandlingen Dialog mellom førskolelærer og barn - en beskrivende og fortolkende studie.
 • Har vært knyttet til førskolelærerutdanning siden 1974
 • Har skrevet en mengde artikler/bøker, blant annet:
  • Barndom – barnehage – inkludering (Fagbokforlaget, 2011). Redaktør: Tora Korsvold.
  • Barns medvirkning i barnehager (Kunnskapdepartementet, 2006).
  • Det interessante i det alminnelige (Pedagogisk forum, 1996).