Logg inn:

FAGPERSONER I FOKUS

Fagpersoner i fokus: Mars 2011
Una Åmodt
Av: Mona-Lisa Angell

 
Dersom jeg fikk være kunnskapsminister for en dag ville jeg først og fremst høynet lønna til førskolelærerne
 

Hva er du opptatt av akkurat nå?

Det jeg alltid er opptatt av; at voksne må ta ansvar for den hverdagen barn har i barnehagen.
Hvordan startet din interesse for barnehager?
Med en tilfeldig sommerjobb som vikar i en barnehage da jeg var 19. Jeg hadde aldri tatt i en unge før det! Jeg ble dypt imponert av den vanvittig gode kontakten som var mellom voksne og barn, og den tilliten barna viste oss voksne. I den barnehagen hadde barna det godt.
Hvordan startet din interesse for voksnes ansvar for barnas hverdag i barnehagen?
Som veileder på Pedagogisk fagsenter fikk jeg mange oppdrag der voksne mente et barn hadde problemer, mens det egentlig var betingelsene rundt barnet som trengte å endres. Disse betingelsene er utrolig viktige, og er de voksnes ansvar.
Hva er du mest fornøyd med å ha fått til i ditt arbeid?
At jeg som leder har fått andre med på tanken om å gjøre hverdagen bedre for barna, og at de har arbeidet for at voksne skal ta ansvar for barnas hverdag.
Har du fortsatt noe ugjort på feltet?
Ja! Jeg vil gjerne spre budskapet om at barn med spesielle behov har masse ressurser, og at de først og fremst er barn. Og så vil jeg gjerne jobbe i barnehage igjen en gang.
Hva ville du jobbet med dersom du ikke jobbet på fagsenteret?
Jeg kunne godt tenke meg å jobbe i en interesseorganisasjon for barn med spesielle behov. Ellers kunne jeg som sagt godt tenke meg å jobbe i barnehage igjen. Jeg kunne også tenkt meg å jobbe som veileder, gjerne for en privat bedrift. Jeg utdannet meg i utgangspunktet som veileder og har bred veiledningskompetanse.
Hva er den viktigste utfordringen på feltet akkurat nå?
Helt klart kvalitet. Vi har vært så opptatt av nok plasser til alle, og selv om det er viktig så må kvalitetsutviklingen være det viktigste satsningsområdet nå.
Hva ville du gjort dersom du fikk være kunnskapsminister for en dag?
Først og fremst ville jeg høynet lønna til førskolelærerne. Deretter ville jeg styrket fagsentrene og andre forebyggende instanser. Den tida jeg da hadde igjen ville jeg brukt til å reise rundt i barnehager og snakke med folk der og fortelle dem at de gjør en god jobb.
Hvilken fagtekst leser du for tiden?
Nå leser jeg en artikkel om samarbeid mellom barnehagen og barnevernet, som var på pensum da jeg gikk på førskolelærerutdanninga. Den er skrevet av Kristin Holte Haug og heter "Er vi likeverdige? Om samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten" (Norges barnevern 3/ 1999).
Født sånn, eller blitt sånn?
Mest blitt sånn, tenker jeg.
PIF
Una Åmodt
Interessefelt
  • Voksnes ansvar for barns hverdag
  • Veiledning
  • Samarbeid mellom barnevern og barnehage
  • • Foreldres opplevelse av hjelpeapparatet
Kort CV
  • I dag: Avtroppende seksjonsleder ved Pedagogisk fagsenter i bydel St. Hanshaugen. Har vært i denne stillingen i tre år.
  • Har tidligere jobbet som veileder på Pedagogisk fagsenter i bydel St. Hanshaugen i fire år deltid og heltid.
  • Jobbet som assistent i barnehage før hun begynte på førskolelærerutdannelsen
  • Utdannet førskolelærer (2001)
  • Hovedfag i spesialpedagogikk, med fordypning utviklingshemming (2005). Skrev hovedoppgaven: Møtet med hjelpeapparatet. Foreldres opplevelse av hva som er et godt hjelpeapparat