Logg inn:

FAGPERSONER I FOKUS

Fagpersoner i fokus: November 2010
Nina Johannessen
Av: Mona-Lisa Angell

 
Den største utfordringa på feltet handler om hva slags type kunnskaper om barnehager som blir gjeldende.
 
Hva er du opptatt av nå?
Jeg er i siste del av arbeidet med min doktorgradsavhandling, så nå er jeg først og fremst opptatt av å skrive om det jeg har gjort de siste årene.
Hvordan startet din interesse for barnehager?
Jeg har alltid vært interessert i barn, og som barn tenkte jeg at jeg skulle bli lærer. Men jeg syntes ikke skolen som institusjon var så interessant. Mamma har jobbet i mange år i barnehage, og hun oppfordret meg til å søke på førskolelærerutdanninga.
Hvordan startet din interesse for tvil i det pedagogiske arbeidet?
Det startet med barna og det de gjorde. Jeg har lenge latt meg overraske av hva som skjer når voksne observerer og forteller om barn. Jeg lurer på hva som skjer fra en voksen ser at et barn gråter til hun eller han forklarer dette med at barnet er sultent. Jeg har stusset over hvordan voksne kan være så sikre i sine fortellinger om barn. Jeg trengte et perspektiv på denne tvilen og det fant jeg hos Emmanuel Levinas.
Hva er du mest fornøyd med å ha fått til i ditt arbeid?
Oj, det var et vanskelig spørsmål! Jeg tror nok jeg mest blir forundra over ting jeg har fått til. Som at jeg ville undervise i førskolelærerutdanninga, og så kom jeg dit. Men man vil jo alltid mer. Men jeg er glad for flere ting jeg har fått vært med på. Jeg jobbet på en avdeling som het Humlebolet, og det var et skikkelig humlebol med masse ”godsurr”. Det var også utrolig moro å skrive boka Små barn og medvirkning – noen perspektiver sammen med Ninni (Sandvik). Og så er jeg fornøyd med å ha turt å presentere faglig i utlandet på engelsk!
Har du fortsatt noe ugjort på feltet?
Å ja, kjære deg. Det er mye jeg har lyst til, som jeg ikke tenker på som ugjort, men som muligheter for framtida. I min forskning leser og bruker jeg filosofi, og det er et mannsdominert felt. Jeg skulle gjerne gjort forskning hvor jeg leser og bygger på kvinnelige filosofer.
Hva ville du jobbet med dersom du ikke jobbet med barnehage og førskolelærerutdanning?
Det kan jeg nesten ikke forestille meg. Jeg har lurt på det selv, men ikke funnet svar. Jeg trodde en gang at jeg skulle jobbe med språk, men i dag skjønner jeg ikke hvordan det skulle vært. Og så er jeg glad i å reise. Men i mitt arbeid kan man både reise og jobbe med språk hvis man vil det.
Hva er den viktigste utfordringen på feltet akkurat nå?
Jeg tror det handler om hva slags type kunnskaper om barnehager – og hvor vi vil med barnehager – som blir gjeldende. Utfordringa er å på en eller annen måte få stoppet den innsnevringa som skjer nå.
Hva ville du gjort dersom du fikk være kunnskapsminister for en dag?
Det er nok en del utredninger og prosjekter jeg ville stoppet, og en del jeg ville satt i gang. Og så ville jeg bestemt at kunnskapsministeren måtte reise rundt mer og lytte til fagfolk og det de er opptatt av. Men jeg tror jeg hadde vært en dårlig kunnskapsminister. Politikere må framstå som sikre i sin sak, og da er det ikke mye rom for tvil. Kanskje jeg bare skulle skapt masse tvil i kunnskapsdepartementet?
Former pedagogikk politikk, eller omvendt?
Det vet jeg ikke. Jeg tror heldigvis at lærere og førskolelærere stoler mer på seg selv og fagkunnskapene sine enn på politikere. I den grad politikken og pedagogikken påvirker hverandre, så er nok påvirkningen gjensidig. Men jeg tror nok det mest av alt er institusjonene og menneskene som jobber der som skaper og opprettholder pedagogikken.
Født sånn, eller blitt sånn?
Det er nok både og. Jeg tror man har med seg en form for personlighet som gjør noe med hvordan du blir møtt og utvikler deg videre.
PIF
Nina Johannessen
Interessefelt
  • Tvil som drivkraft i pedagogisk arbeid og forskning
  • De yngste barna
  • Barns uttrykk og voksnes forståelser av dem
  • Barns rett til medvirkning
  • Filosofi som utgangspunkt for pedagogisk tenkning
Kort CV
  • Er utdannet førskolelærer og har jobbet som pedagogisk leder i 7 år
  • Har undervist ved Høgskolen i Østfolds førskolelærerutdanning siden 2002
  • Er i dag i avslutningsfasen av doktorgradsprosjektet Små barns uttrykk og voksnes forståelse ved Universitetet i Stavanger
  • Holder fordrag både i Norge og internasjonalt.
  • Har nylig publisert boka Små barn og medvirkning – noen perspektiver sammen med Ninni Sandvik.