Logg inn:

Gode erfaringer med barnehagevandring
Hvordan kan styreren se, støtte og utfordre sine pedagogiske ledere? I Jåttå barnehage har de prøvd ut «barnehagevandring» som observasjonsmetode.
siste artikler (19)
Hvordan kan styreren se, støtte og utfordre sine pedagogiske ledere? I Jåttå barnehage har de prøvd ut «barnehagevandring» som observasjonsmetode.
Gjennom ny kunnskap og innsikt ga mange uttrykk for faglig stolthet og større trygghet i arbeidet med barna.
Utdanningsforbundet oppfordrer til lokal debatt om kartlegging i barnehagen
Hvordan kan man bruke praksisfortellinger til å lære om og utvikle arbeidet i barnehagen?
Førskolelærerstudent Kathrine M. Fagereng skriver om kartlegging av barn i barnehagen.
Hvordan bli barnehagens innhold presentert for barnet i tilvenningsperioden?
Med video som redskap får vi muligheter til å studere hverdagen helt uredigert.
Dokumentasjon er blitt ”in” i barnehagesektoren. Begrepet brukes i mange ulike sammenhenger, og det brukes med stor sprik i meningsinnholdet
I Danmark er alle barnehager pålagt å gjennomføre en ”barnemiljøvurdering” hvert tredje år.
I dette temaheftet finner du informasjon om rettigheter, planlegging og gjennomføring av opplegg i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne.
Utstrakt bruk av resultatmåling er ikke i tråd med rammeplanens forståelse av dokumentasjon
Å sette ord på det vi gjør er ikke bare en måte å fortelle andre hva vi har gjort. Det er også en måte å klargjøre egne tanker, og det hjelper oss å forstå.
Barnehageforums spesialpedagog Tone Rebbestad presenterer ulike verktøy for kartlegging og dokumentasjon av barns utvikling.
Pedagogisk dokumentasjon er mer enn å henge opp bilder på veggene
Kari Pape skriver her avklarende om pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. Dette er et godt grunnlagsdokument for en diskusjon i barnehagen.
Stor mangel på førskolelærere gjorde at Sortland kommune måtte tenke nytt
Når man trekker fra tiden som går til administrasjon, møter, pauser og avbrytelser, er det bare halvparten av personalets arbeidstid som er igjen til arbeid med barna.
Refleksjon er kanskje pedagogens viktigste verktøy, men mange sier de mangler tid til refleksjon.
Barnehagefolk har intervjuet barnehagepersonell for å finne ut hvilket forhold de har til refleksjon i sitt arbeide i barnehagen
siste spørsmål og svar
Om observasjon i barnehagen

Skal skrive en oppgave om observasjon. Lurer på hva du mener om det temaet. Hva betydning har observasjon for arbeid i barnehage? Har du eventuelt skrive noe som omhandler dette temaet?

Les svaret fra Kari Pape
Rammeplanen og vurdering
Hei!
Jeg har lyst til å stille et spørsmål angånde kapittel 4 i Rammeplanen. Har du noen tips om hvordan man bør vurdere den pedagogiske virksomheten på en planlagt, systematisk og åpen måte?
Les svaret fra Kari Pape