Logg inn:

To råd om implementering av ny rammeplan
Det er for defensivt å innta et standpunkt om at «Det er lite nytt i rammeplanen».
siste artikler (24)
Hvilke konsekvenser får den nye rammeplanen for barnehagens ledere?
Det er for defensivt å innta et standpunkt om at «Det er lite nytt i rammeplanen».
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
- Enda en brikke i statlig styringsiver?
Mange mener at 5-åringer som gruppe har helt egne utfordringer i barnehagen. Hvis dette stemmer, burde de kanskje få sin egen rammeplan?
Er du en av de som er travelt opptatt med å gjøre uvesentlige oppgaver?
Kreativitet er et av begrepene som gjerne blir forbundet med den pedagogiske filosofien i Reggio Emilia
Her finner du informasjon og lenker til hvordan snakke med barna om de siste døgns grusomme hendelser.
Barnehageforum presenterer her en artikkelserie om rapporten.
Barnehageforum presenterer her en artikkelserie om rapporten.
Regjeringen la i desember frem ny vedtatt formålsparagraf for barnehagen. Hva mener du om endringene?
Her får du veiledning i hvordan rekruttere og beholde menn i barnehagen.
De minste barna i barnehagen fortjener et eget hefte. Heftet er et godt utgangspunkt for en gjennomgang av barnehagens tilbud til de minste.
Her er temaheftet som skal gjøre deg i bedre stand til å formidle samisk kultur på en god måte i barnehagen
Dette temaheftet tar for seg barns medvirkning og ulike perspektiver knyttet til dette
Temahefet om IKT i barnehagen gir en solid innføring i bruken av digitale verktøy, men mangler mye på gode ideer til kreativ bruk.
Hvilke krav bør stilles til de som skal jobbe i barnehage? Hva sier den nye rammeplanen?
Likestilling handler om relasjoner og om å se og legge forholdene til rette for pedagogisk virksomhet som ikke reproduserer tradisjonelle kjønnsrollemønstre.
Hva ligger i begrepet naturopplevelse? Hvordan opplever barn naturen? Hvordan legge til rette for naturopplevelser i en travel hverdag?
Hvordan ivaretar personalet i barnehagene språklig og kulturelt mangfold slik at alle barn får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen?
Departementet har utgitt en egen folder som gir en kort orientering til foreldre om rammeplanens innhold.
01.08.2006
Ny rammeplan
Kari Pape deler sine tanker om medvirkning, kunnskap og læring i den nye rammeplane og understreker at det er lovlig sent å komme med kritikk nå.
Denne artikkelen ble skrevet etter at den første Rammeplanen for barnehagen kom. Her beskrives arbeidet som Narvik kommune gjorde for å integrere planen i sine barnehager
Hvis du ønsker et raskt overblikk over endringene i den reviderte rammeplanen, kan dette sammendraget være nyttig.
siste spørsmål og svar
Tanker omkring ny rammeplan
I barnehagen har vi i det siste året jobbet systematisk med boka di "Fra ord til handling-fra handling til ord". Det er en veldig god bok som treffer alle som jobber i barnehagen uansett bakgrunn.

Vi bruker god tid, og har med oss alle ansatte, i dette vi ser på som en bevisstgjøringsprosess i forhold til det å jobbe i barnehage. Det blir fra 01.01.06 ny rammeplan for barnehager, og vi lurer på om du har noen tanker om det i forhold til innholdet i din bok? Har du noen tips til oss på hva vi eventuelt bør være oppmerksom på?

Les svaret fra Kari Pape