Logg inn:

Vil gjere foreldra meir trygge
I Lyefjell barnehage har dei jobba innovativt med å gjere foreldra meir trygge ved overgangen frå heim til barnehage.
siste artikler (31)
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har laget et prinsippnotat som vi har fått lov til å gjengi.
I Lyefjell barnehage har dei jobba innovativt med å gjere foreldra meir trygge ved overgangen frå heim til barnehage.
I Bjergsted barnehage vil alle nye barn få komme på besøk én time hver uke i månedene før de skal begynne.
Kan foreldreaktiv tilvenning gi barn en nær og trygg relasjon til tilknytningspersonen, og dermed bedre barnehagestart?
Verktøykassa har snakket med fire barnehager, og spurt dem om hvordan de forbereder nye barn og foreldre for å gjøre start og tilvenning enklest mulig?
Mange barnehageansatte bærer på en bekymring for et barn, men utsetter de vanskelige samtalene med barnet og foreldrene. Hvorfor? Og hva kan vi gjøre med det?
Foreldrene er positive til forsøket med flere dager tilvenning i fire Lørenskog-barnehager.
Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener professor May Britt Drugli.
Hva innebærer foreldremedvirkning for barnehager og foreldre når uenigheten om innholdet er stor?
"Du må si til mamma at det ikke er lov til å ha med Pizza i matboksen"
Involver barna i planene for hvordan dere skal få til en god overgang mellom barnehage og skole
Flere eksperter mener dagens foreldre møter forventninger om en stadig mer aktiv foreldrerolle. De er mer engasjert i barnas små og store gjøremål.
Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid
Har du prøvd å skape interessante og trivelige foreldremøter med en avslappet atmosfære?
Hva gjør du når foreldre stiller spørsmål ved ting du gjør?
Bør det innføres mobiltelefonforbud når barn hentes og bringes til barnehagen?
Vær bevisst på den makten som ligger i språket når du skal ha samtaler med foreldrene.
Mitt første bekjentskap med tema foreldremøter var på den kommunale Barnevernskolen i Oslo i 1968
Hva mener vi egentlig er det viktigste når det gjelder samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet?
Hva gjør du når en av foreldrene møter opp i barnehagen og er full?
Noen ganger handler foreldresamarbeid om å være et medmenneske og bidra på måter som strengt tatt ikke kan sies å være en del av barnehagens oppdrag.
”Skulle ønske jeg visste om det er greit å være igjen litt når jeg følger sønnen min i barnehagen!
Foreldremøtet er en enestående sjanse for ledelsen og de ansatte til å presentere barnehagen på en faglig og vennlig måte
Barnehager gjennomfører brukerundersøkelser for å måle kvaliteten i barnehagen, men de gir ikke noe godt svar.
En fortelling fra en far som har fått innsikt i hvordan det kan være å arbeide i barnehagen
Stella Nova er en svensk barnehage som møter familien på hjemmebane
I denne artikkelen har jeg valgt å se på noen sentrale utfordringer knyttet til samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem
Kunnskapsdepartementet har utarbeidet veilederen "Fra eldst til yngst"
I hvilken grad skal barnehagen drive skoleforberedende aktiviteter? Hva sier den nye rammeplanen om dette?
Denne coachingseansen er publisert på Famlab. Bruk den til inspirasjon i barnehagen og kanskje som diskusjon på foreldremøte?
Hva har den nye rammeplanen å by oss i forhold til det viktige foreldresamarbeidet? Er det noen vesentlige endringer i forhold til den gamle, vi bør merke oss?
siste spørsmål og svar
Skal SU godkjenne flytting av barn?
Hei.
Jeg har noen spørsmål angående SU. Vi har en vanlig bhg og tre familiebhg.
Fra høsten har vi planer om å legge ned ene familiebhg og flytte barna
derfra over på de to andre. Må SU godkjenne dette før en endelig
bestemmelse?. Jeg kunne også tenkt meg noen råd angående saksgang i forhold til foreldre og lignende?
Les svaret fra Rune Holmedal
Informasjon til foreldre

Jeg har etterspørsel fra noen foreldre, om å skrive ned hva deres barn gjør hver dag. De mener jo selvfølgelig at alle foreldre bør ha rett til dette. Jeg har også hatt barn i barnehage, og vet at det er dette som jeg savner mest og som jeg ønsket meg mer av. Dagbok over dagen, er i midlertid ikke nok. De ønsker detaljert informasjon om trivsel, hvem barnet har lekt med, og selvfølgelig ved spesielle tilfeller av uhell eller konflikter og annet. Jeg er med på ideen men kan ikke love foreldrene at det skal skje, da jeg kun jobber 60 % og ikke kan gjøre det selv. Spørsmålet mitt dreier seg egentlig om jeg kan kreve dette av en av de andre ansatte, eventuelt legge det inn i en av oppgavene til seinvakter? Jeg føler at det kan gå ut over noe annet, som f. eks.tid til å leke, være sammen med barna; " Nei nå må jeg skrive ned dagens dagbok, og i den gule boka til det ene barnet, før jeg skifter bleier, finner frem fruktmat før nest siste vakt går hjem og kl blir for mange over 14.00..."

Vi vil gjerne gi disse foreldrene det de vil ha, men jeg føler meg litt hjelpesløs.
Hva kan man kreve av en barnehage ansatt, og er det helt opp til hver enkelt i hver enkelt barnehage??

Les svaret fra Kari Pape