Logg inn:

Y-diagram
Y-diagrammet er flott å bruke når barnehagen har jobbet med visjon eller kjerneverdier og skal starte arbeidet med å få «litt mer kjøtt på beinet».
siste artikler (75)
04.03.2016
Y-diagram
Y-diagrammet er flott å bruke når barnehagen har jobbet med visjon eller kjerneverdier og skal starte arbeidet med å få «litt mer kjøtt på beinet».
04.03.2016
Y-diagram
Y-diagrammet er flott å bruke når barnehagen har jobbet med visjon eller kjerneverdier og skal starte arbeidet med å få «litt mer kjøtt på beinet».
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
I syvende og siste del av Barnehageforums verktøy for lederutvikling tar Inger Pedersen for seg teamledelse.
I syvende og siste del av Barnehageforums verktøy for lederutvikling tar Inger Pedersen for seg teamledelse.
Del seks i Barnehagefourms lederverktøy tar for seg kommunikasjon og det å få tilbakemeldinger som leder.
Del seks i Barnehagefourms lederverktøy tar for seg kommunikasjon og det å få tilbakemeldinger som leder.
Personalet krever lederens tilstedeværelse, både fysisk og psykisk. Her finner du et verktøy for å jobbe med nettopp dette.
Personalet krever lederens tilstedeværelse, både fysisk og psykisk. Her finner du et verktøy for å jobbe med nettopp dette.
Del tre i vårt verktøy for lederutvikling handler om tydelighet i sin lederstil.
Del tre i vårt verktøy for lederutvikling handler om tydelighet i sin lederstil.
Nyere forskning viser at for høyt fokus på trivsel på arbeidsplassen, faktisk kan virke mot sin hensikt.
Nyere forskning viser at for høyt fokus på trivsel på arbeidsplassen, faktisk kan virke mot sin hensikt.
Det skrives mange artikler og bøker om å ta kontroll på tiden. Det finnes råd men det hjelper dessverre lite de som ikke har tid til å lese, diskutere og reflekter. Derfor kommer det her en kort artikkel, med noen refleksjonspunkter og et mulig gjenkjennbart eksempel tildiskusjon.
Det skrives mange artikler og bøker om å ta kontroll på tiden. Det finnes råd men det hjelper dessverre lite de som ikke har tid til å lese, diskutere og reflekter. Derfor kommer det her en kort artikkel, med noen refleksjonspunkter og et mulig gjenkjennbart eksempel tildiskusjon.
Her presenteres en enkel praktisk løsning som sikrer at alle bidrar til personalmøtene.
Her presenteres en enkel praktisk løsning som sikrer at alle bidrar til personalmøtene.
Tjenestepåtale er en forholdsvis alvorlig sak. Her følger en mal for hvordan dette gjøres i kommunen.
Oppsigelse er heldigvis noe man ikke må forholde seg til alt for ofte. Denne malen er basert på kommunal standard.
Brevmalen er basert på kommunal standard.
Evaluering av møtene i barnehagen er nyttig for å utvikle en best mulig møteform. Her er et meget enkelt skjema som kan gi et godt grunnlag for nettopp dette.
Vikarer og nyansatte i barnehagen har behov for informasjon den første tiden. Her står det mye om arbeidsform, pedagogikk og voksen - barn relasjoner.
I kommunen har de ansatte anledning til å benytte tre egenmeldinger innenfor en 12 måneders periode. Dersom de benytter fire skal man innkalles til en samtale.
Denne brevmalen er hentet fra kommunal standard og omhandler varsel om avskjed.
Denne brevmalen er hentet fra kommunal standard og omhandler varsel om avskjed.
I kommunen har de ansatte anledning til å benytte tre egenmeldinger innenfor en 12 måneders periode. Dersom de benytter fire skal man innkalles til en samtale.
Vikarer og nyansatte i barnehagen har behov for informasjon den første tiden. Her står det mye om arbeidsform, pedagogikk og voksen - barn relasjoner.
Evaluering av møtene i barnehagen er nyttig for å utvikle en best mulig møteform. Her er et meget enkelt skjema som kan gi et godt grunnlag for nettopp dette.
Brevmalen er basert på kommunal standard.
Oppsigelse er heldigvis noe man ikke må forholde seg til alt for ofte. Denne malen er basert på kommunal standard.
Tjenestepåtale er en forholdsvis alvorlig sak. Her følger en mal for hvordan dette gjøres i kommunen.
Her finner du en mal for arbeidsavtale, midlertidig stilling. Lokal tilpasning er nok nødvendig.
Her finner du en mal for arbeidsavtale, midlertidig stilling. Lokal tilpasning er nok nødvendig.
Her er et veldig nyttig informasjonshefte til nye vikarer.
Her er et nyttig skjema for å registrere potensielle vikarer til barnehagen.
Her er et nyttig skjema for å registrere potensielle vikarer til barnehagen.
Her er et veldig nyttig informasjonshefte til nye vikarer.
Sjekk ut hvordan de ansatte ser på egen organisasjon. Fra heftet "Bedre barnehager", utgitt av Pedagogisk Forum
Klistrelappmetoden er en god måte å få frem positive og negative sider med arbeidsmiljøet. Den legger også opp til deltakelse fra alle.
Her er en liste for registrering av søkere i forbindelse med ansettelser.
Dette er et gjenomarbeidet og godt introduksjonsprogram for nyansatte. Med et slikt program kan du sikre en best mulig start for alle parter.
Dette er et gjenomarbeidet og godt introduksjonsprogram for nyansatte. Med et slikt program kan du sikre en best mulig start for alle parter.
Her er en liste for registrering av søkere i forbindelse med ansettelser.
Klistrelappmetoden er en god måte å få frem positive og negative sider med arbeidsmiljøet. Den legger også opp til deltakelse fra alle.
Sjekk ut hvordan de ansatte ser på egen organisasjon. Fra heftet "Bedre barnehager", utgitt av Pedagogisk Forum
Endringsarbeide kan være spennende og gi nytt liv til jobben. Det kan også være forstyrrende og slitsomt å gå gjennom endringsprosesser.
Endringsarbeide kan være spennende og gi nytt liv til jobben. Det kan også være forstyrrende og slitsomt å gå gjennom endringsprosesser.
18.10.2006
Personalsaker
Arbeidsmiljøloven har en rekke bestemmelser som er knyttet til opphør av arbeidsforholdet. Bestemmelsene blir gjerne omtalt som arbeidstakers stillingsvern - vern mot usaklig oppsigelse eller avskjed.
Det er mye som skal gjennomgås i en medarbeidersamtale. Her finner du mange gode ideer til punkter.
18.10.2006
Personalsaker
Arbeidsmiljøloven har en rekke bestemmelser som er knyttet til opphør av arbeidsforholdet. Bestemmelsene blir gjerne omtalt som arbeidstakers stillingsvern - vern mot usaklig oppsigelse eller avskjed.
Det er mye som skal gjennomgås i en medarbeidersamtale. Her finner du mange gode ideer til punkter.
Å reflektere over egne handlinger og være i utvikling er nødvendig for barnehageansatte. Det kan være nyttig å strukturere dette arbeidet.
For å utvikle seg som leder er det viktig å motta objektiv tilbakemelding på sin lederatferd. De beste til å uttale seg kan være de man er satt til å lede.
Løsningsfokusert tilnærming til konfliktløsing er en spennende og nyttig metode for løsing av personkonflikter og organisasjonsutvikling i barnehagen.
Her følger en komplett mal for forberedelse og gjennomføring av medarbeidersamtaler. Med dette verktøyet kan du sikre en solid oppfølging av den enkelte i personalgruppa.
Gruppeveiledning kan være meget nyttig for å komme videre i fastlåste situasjoner eller for å drive opplæring og utvikling.
Hva er forskjellen på veiledning og rådgivning? Hvordan kan du bruke veiledning som et viktig virkemiddel for personalutvikling.
Gruppeveiledning kan være meget nyttig for å komme videre i fastlåste situasjoner eller for å drive opplæring og utvikling.
Her følger en komplett mal for forberedelse og gjennomføring av medarbeidersamtaler. Med dette verktøyet kan du sikre en solid oppfølging av den enkelte i personalgruppa.
Løsningsfokusert tilnærming til konfliktløsing er en spennende og nyttig metode for løsing av personkonflikter og organisasjonsutvikling i barnehagen.
For å utvikle seg som leder er det viktig å motta objektiv tilbakemelding på sin lederatferd. De beste til å uttale seg kan være de man er satt til å lede.
Hva er forskjellen på veiledning og rådgivning? Hvordan kan du bruke veiledning som et viktig virkemiddel for personalutvikling.
Du kan lære mye av å få til et godt samarbeid med nabobarnehagene i kommunen.
14.01.2006
Stresstest
Har dere en stressete hverdag? Sliter du eller dine medarbeidere med å få ting gjort? Hva med en liten stresstest?
14.01.2006
Stresstest
Har dere en stressete hverdag? Sliter du eller dine medarbeidere med å få ting gjort? Hva med en liten stresstest?
Du kan lære mye av å få til et godt samarbeid med nabobarnehagene i kommunen.
Møter bør ha en saksliste på forhånd. Det er alt for mange unødvendlige møter som ikke fører til noe
12.01.2006
Turrutiner
Det krever en del forberedelse før, under og etter en tur med barnegruppen
Kortmetoden kan være et nyttig verktøy for en gjennomgang av trivselene blant personalet
Dette er et verktøy som kan bidra til å kartlegge arbeidsmiljøet, og eventuelt hvor skoen trykker
Dette er et verktøy som kan bidra til å kartlegge arbeidsmiljøet, og eventuelt hvor skoen trykker
Kortmetoden kan være et nyttig verktøy for en gjennomgang av trivselene blant personalet
12.01.2006
Turrutiner
Det krever en del forberedelse før, under og etter en tur med barnegruppen
Møter bør ha en saksliste på forhånd. Det er alt for mange unødvendlige møter som ikke fører til noe