Logg inn:

Den gode barnehagelederen har kunnskap om faget
Profesjonsledelse krever mer enn et semester med "organisasjon og ledelse". Man må ha kompetanse på det feltet man leder, sier Tormod Korpås i Utdanningsforbundets lederråd.
siste artikler (47)
Profesjonsledelse krever mer enn et semester med "organisasjon og ledelse". Man må ha kompetanse på det feltet man leder, sier Tormod Korpås i Utdanningsforbundets lederråd.
I norsk arbeidsliv er det en akseptert sannhet at trivsel er viktig for ansatte.
Jakten på barnehagelærerne er i gang
Barnehageforum har intervjuet forskerteamet bak "Ledelse for læring" ved Dronning Mauds Minne Høgskole. I filmen kan du høre alt om dette omfattende arbeidet som er underveis.
Det er ingen selvfølge at du lykkes med å ansette den rette personen i en rekrutteringsprosess
Å ha personalets barn i barnehagen skaper så mange problemer at mange sier nei
Hilde ønsker seg en større grunnbemanning og ansatte som gir av seg selv
For å få alle på laget til å dra i samme retning, er det vktig at alle vet hvilke oppgaver din barnehage skal løse
Hva skal til for å utvikle et godt lederteam, og hva bør man ikke gjøre?
Om å feste blikket samme sted som barna
Tillates ulik bruk av barnehagens inventar?
Det er ikke så lett å lage en møtekultur som ivaretar alle behov, men i denne artikkelen får du noen nyttige tips på veien
Bidra til å skape en bedre e-postkultur, dette gagner alle og det reduserer antall e-post i innboksen
Har du forsøkt å ta ”den annen sides argument”? Denne leken utfordrer deg til å gjøre nettopp det.
Prosessen med å finne fram til våre felles verdier på arbeidsplassen kan startes på et personalmøte
Om styreres forståelse for kvalitet.
En enkel og morsom øvelse som kan bidra til å bli bedre kjent med hverandre i personagruppen. Kan passe til et personalmøte
En ansettelse er en så viktig hendelse for din bedrift at den fortjener all den oppmerksomheten den kan få
Det er viktig å gi utlysningsteksten et innhold som er i overenstemmelse med jobben som tilbys
En nyttig artikkel om å arbeide i gruppe - både for studenter og ledere.
En morsom metode for å få fram tanker og ideer til utvikling av barnehagen
Utdanningsforbundet har utarbeidet en utredning om et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. Etter- og videreutdanning må ses som en del av yrkesutøvelsen, og profesjonskvalifiseringen må ses i et yrkeslangt perspektiv.
Hva legger man i begrepet ”kvalitet”? Og hvilke utfordringer står vi overfor når vi i 2008 vil beholde og utvikle kvalitativt gode barnehager?
Jeg ser gjerne at barnehagene markerer seg med sitt særpreg og sin egen profil. Jeg tror det er sunt, sier kommunalsjef Inger Lysa i Porsgrunn kommune.
Å slurve med innhenting av referanser kan koste barnehagen mye frustrasjon og penger.
Dette er et engasjerende kurs som gir deg muligehten til å se hva som er din motivasjon og hva som kan gi akkurat deg arbeidsglede.
Bevisst lederskap handler blant annet om å utvikle seg selv , erkjenne seg selv, og opparbeide seg god selvfølelse
Samarbeid, så lett, så vanskelig og så spennende. Har du noen gang tenkt på at alt hadde vært så mye enklere hvis de andre bare kunne forstå deg.
Dette er en nettverksrapport fra 1997. Den gir en rekke nyttige betraktninger rundt brukertilpasning og fleksibilitet.
Å være i kontinuerlig utvikling som leder er viktig. Her finner du et godt verktøy for å finne dine forbedringsområder.
Å være leder i tider med stor endring er ofte utfordrende. Denne nettverksrapporten inneholder mye nyttig.
TKL ble utviklet av amerikanske ledelsesforskere i etterkrigstidens Japan. Det omfattende kvalitetssystemet har hatt stor sukess.
Dette er en nettevrksrapport fra fylkesmannen i Oppland i 1997. Her er en grundig gjennomgang av brukertilpasning av barnehager.
"Kvalitetsreisen - På stø kurs mot den gode barnehage" er Barnehageforums egen metode for kvalitetsutvikling.
Skjemaet med området "Den kompetente voksne" er et eksempel på hvordan man kan strukturere utviklingsarbeidet i barnehagen.
Tromsø kommune jobber helhetlig med kvalitetsutvikling av barnehager og skoler. Se hvordan de jobber her.
NOVA har laget en meget nyttig liste over noen sentrale kriterier for god kvalitet i barnehagen. Sammenlign med egen barnehage.
Annema Sandve presenterer en oppsummering av kvalitetsarbeidet så langt og peker ut veien videre.
Hva er en sterk og livskraftig organisasjon? Er virkelig utviklingspotensialet uendelig stort eller er det begrenset av rammene i organisasjonen?
ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) er en skala for å måle og utvikle kvaliteten i barnehagen. Lerum kommune har jobbet med ECERS.
Å jobbe mot visjonen om Den Gode Barnehagen er som å være på en livslang reise til havs. Da må man planlegg etappevis.
Dette er et meget grundig gjennomarbeidet og nyttig verktøy for kvalitetsutvikling i barnehagene.
Å reflektere over egne handlinger og være i utvikling er nødvendig for barnehageansatte. Det kan være nyttig å strukturere dette arbeidet.
Når man jobber med pedagogisk grunnsyn kan det være til nytte med noen konkrete spørsmål. Grunnsynet dukker opp når man må forklare hvorfor.
Kunnskapsdepartementet har for 2006 satt av 50 millioner kroner til et kompetanseløft for barnehagesektoren. Les mer om dette
Å jobbe med utvikling i barnehagen er å jobbe med kulturen i barnehagen. Her forklares og eksemplifiseres kulturbegrepet.
Virksomhetsplanelgging av barnehagen handler om å planlegge alle prosesser. Det pedagogiske arbeidet blir bare en del av dette.