Logg inn:

Vi vet noe de ikke vet
Denne teksten er til deg, kjære kollega, og til alle andre som noensinne har opplevd å bli møtt på en pussig måte, når de forteller at jobben deres er å være sammen med barn.
siste artikler (30)
Denne teksten er til deg, kjære kollega, og til alle andre som noensinne har opplevd å bli møtt på en pussig måte, når de forteller at jobben deres er å være sammen med barn.
«Personalets holdninger, etiske bevissthet og evne til selvinnsikt vil være avgjørende for i hvilken grad man lar barna medvirke».
Vi har kommet et steg videre, ja. Men vi har langt igjen, mener Nina Rossholt. Likestilling er et krevende og utfordrende tema for barnehagen
God kvalitet forutsetter tid til barna
Bli bedre i stand til å møte omsorgssvikt når du ser det.
Advarer mot å bygge mega-barnehage med små og dårlige utearealer
Barnehager over hele landet skal få tilbud om kurs i praktisk likestillings- og likeverdsarbeid.
Utsikten barnehage ville finne ut om de gir like muligheter for jenter og gutter
Kvitt dere med "Grandiosakulturen" og skaff barnehagen en matkultur
Begrepet ”solidaritet” er listet opp blant mange fine ord i barnehagens formålsparagraf. Men hva betyr det, egentlig?
Fordi barn er prisgitt voksnes subjektive vurderinger, skal retten til personvern veie ekstra tungt når det gjelder barn, mener Datatilsynet
På skolen bruker læreren 2/3 av taletiden i klasserommet. Av den resterende tiden får gutter 2/3 og jentene 1/3
Med bakgrunn i endringene i barnehagelovens formålsparagraf diskuterer Marianne Werner her begrepet danning og den funksjonen dette har i praksisfeltet og førskolelærerutdanningen.
KrF Byråd Filip Rygh vil innføre makstid for barn i barnehager
Maurtua barnehage - om hvordan barns rett til medvirkning påvirker arbeidet i barnehagen
Bråtveit barnehage var en av barnehagene som fikk tildelt Barnehageforums stipend i 2009. Her gir de et lite innblikk i hvorfor
Hva innebærer egentlig pedagogisk kvalitet i barnehagen, og hvordan kan man skape en barnehage med høy kvalitet?
Det fysiske rommet spiller en viktig rolle for barn i barnehagen.
Eksempel på kommunale planer for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
Sluttrapport fra Handlingsplan for likestilling i barnehagene 2004–2007
Kunnskapsdepartementet har gitt ut et temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
Det har vært oppsiktsvekkende lite fokus på antall førskolelærere når en ser på den høye takten i barnehageutbyggingen og det økte oppmerksomheten barnehagen som læringsarena har fått.
Jeg tror det er lett å undervurdere hvor omfattende det er å ta barnas medvirkning på alvor, og jeg synes at diskusjonene er vanskelig å føre. Hva gjør barns medvirkning med meg som voksen?
Å gi barn medvirkning i barnehagen er ikke det samme som å la barna velge fritt og la dem gjøre som de vil.
Når får unger egne meninger? Hvilken kompetanse kreves av voksne lyttere?
En kommentar til ABC og 1,2,3 – Veileder i skoleforberedelse for barnehagene i Oslo.
Våren 2005 ble det gjennomført en bruker undersøkelse blant femåringer i de kommunale barnehagene i Bydel Bjerke. Her finner du mange nyttige tanker i forhold til barns medvirkning.
Dette er foredragsnotater fra Skoglundbarnehage. Bruk dem som diskusjonsgrunnlag og utgangspunkt for ideer.
Les her hvilke tanker en førsteklassestudent gjør seg om barn og medbestemmelse
Er det slik at barn opplever reell medvirkning i sin hverdag? På hvilke områder får barn påvirke og på hvilke områder slipper de ikke til? Og ikke minst: På hvilke områder burde barn slippe til?
siste spørsmål og svar
Kultur- og verdiformidler i barnehagen
Hvordan kan man framstå som en tydelig kultur- og verdiformidler overfor
barn og foreldre? Hvordan vil du definere ordene kultur- og verdiformidler?
Har du noen eksempler?
Les svaret fra Rune Holmedal