Logg inn:

Språkløyper som viser vei
I Førland barnehage har de staket ut sin egen språkløype. Blant annet har alle ansatte laget sin egen bokkasse.
siste artikler (328)
I Førland barnehage har de staket ut sin egen språkløype. Blant annet har alle ansatte laget sin egen bokkasse.
Det er sjølve barndommen me snakkar om her. Hugs det!
Noe av det aller viktigste i et godt barneliv er å få fordypet seg i lek
Noe av det aller viktigste i et godt barneliv er å få fordypet seg i lek
Barnehagen kan utgjøre en forskjell, men ikke alltid. Utsatte barn trenger bevisste ansatte for å kunne bryte negative mønstre, sier professor Bente Jensen.
Dersom vi skal sikre barn en trygg og god oppvekst, må også de voksne i barnehagen oppleve trygghet og tillit. Der har både barnehagelederne og vi som kommune et ansvar, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen.
Noen barn finner hverandre. De bare blir venner. Andre trenger hjelp til å bygge vennskapsrelasjoner. I barnehagen er dette de ansattes ansvar, sier Anne Greve.
Noen barn finner hverandre. De bare blir venner. Andre trenger hjelp til å bygge vennskapsrelasjoner. I barnehagen er dette de ansattes ansvar, sier Anne Greve.
Vet du nok om Luke Skywalker og Herr Gru til å være en interessant samtalepartner for barn? Og hva med Peppa Gris, Sara og tjuaguttene, eller Poppeloppene?
Gråten er en del av barnehagehverdagen. Men hva forteller gråten oss? Og hvordan takler vi den?
Gråten er en del av barnehagehverdagen. Men hva forteller gråten oss? Og hvordan takler vi den?
Om barnehagebarns relasjonsarbeid
Om barnehagebarns relasjonsarbeid
Selv om sinne er en naturlig følelse, kan sinnet ta overhånd og bli et problem for noen barn.
Selv om sinne er en naturlig følelse, kan sinnet ta overhånd og bli et problem for noen barn.
Rutiner kan være bra – men ikke alltid. Når rutiner gror fast er det på tide å stille spørsmål.
Rutiner kan være bra – men ikke alltid. Når rutiner gror fast er det på tide å stille spørsmål.
Små barn fascineres av tull og tøys. Hva kan vi lære av det? spør Ninni Sandvik.
Små barn fascineres av tull og tøys. Hva kan vi lære av det? spør Ninni Sandvik.
Når Barnehagefolk kommer på besøk til Sommerly barnehage, litt for tidlig til avtalen, er personalet på avdeling "Minsten" opptatt med avdelingsmøte.
Når Barnehagefolk kommer på besøk til Sommerly barnehage, litt for tidlig til avtalen, er personalet på avdeling "Minsten" opptatt med avdelingsmøte.
Trivselsregler. Delingskultur. "Alle med"-holdning. Dette er noen av de sentrale elementene i Sommerly barnehages grundige arbeid med relasjoner.
Trivselsregler. Delingskultur. "Alle med"-holdning. Dette er noen av de sentrale elementene i Sommerly barnehages grundige arbeid med relasjoner.
Av og til har jeg lurt på om det drysses magisk søvnpulver over vognrekka langs ytterveggen i barnehagen. Hvordan er det mulig for barna å finne ro på denne linjen av vogner, gjerne med nær distanse til ivrige trehjulssyklister som svisjer forbi med høylytte hvin?
Av og til har jeg lurt på om det drysses magisk søvnpulver over vognrekka langs ytterveggen i barnehagen. Hvordan er det mulig for barna å finne ro på denne linjen av vogner, gjerne med nær distanse til ivrige trehjulssyklister som svisjer forbi med høylytte hvin?
Bli din egen beste venn
Bli din egen beste venn
Barn skal få lov til å være lei seg. Og de skal få bekreftet følelsen av å være lei seg. Men hvordan gjør man det? Hva sier man? Og hvordan hjelper man barnet videre?
Barn skal få lov til å være lei seg. Og de skal få bekreftet følelsen av å være lei seg. Men hvordan gjør man det? Hva sier man? Og hvordan hjelper man barnet videre?
Barnehagepersonalet sier én ting, men gjør noe annet når de møter gråten i barnehagen, oppdaget Nina Rossholt. Burde vi øve oss på å snakke om gråt?
Barnehagepersonalet sier én ting, men gjør noe annet når de møter gråten i barnehagen, oppdaget Nina Rossholt. Burde vi øve oss på å snakke om gråt?
Gråten er et utløp for følelser, og er helt naturlig når ettåringen får snudd opp-ned på tilværelsen sin, mener Kathrine M. Fagereng.
Gråten er et utløp for følelser, og er helt naturlig når ettåringen får snudd opp-ned på tilværelsen sin, mener Kathrine M. Fagereng.
Som omsorgspersoner kan vi ha mange gode tanker om hva omsorg er og gode intensjoner bak de valgene vi tar, men det er først når vi tar inn over oss vår væremåte og hvordan vi påvirker det barnet vi har rett foran oss at vi virkelig kan forstå omsorgens kraft.
Som omsorgspersoner kan vi ha mange gode tanker om hva omsorg er og gode intensjoner bak de valgene vi tar, men det er først når vi tar inn over oss vår væremåte og hvordan vi påvirker det barnet vi har rett foran oss at vi virkelig kan forstå omsorgens kraft.
Hvordan kan vi som voksne lære barn å ta ansvar for sine handlinger og si unnskyld?
Hvordan kan vi som voksne lære barn å ta ansvar for sine handlinger og si unnskyld?
Tre tips til deg som vil lære barn å ta ansvar og be om unnskyldning
Tre tips til deg som vil lære barn å ta ansvar og be om unnskyldning
- En ressurs for barn og voksne
- En ressurs for barn og voksne
Gutters deltakelse i lesing og andre språkaktiviteter er mindre enn jentenes, viser en studie fra Lesesenteret i Stavanger. Det må barnehagene ta konsekvensene av, mener doktorgradsstipendiat Elisabeth Brekke Stangeland.
Gutters deltakelse i lesing og andre språkaktiviteter er mindre enn jentenes, viser en studie fra Lesesenteret i Stavanger. Det må barnehagene ta konsekvensene av, mener doktorgradsstipendiat Elisabeth Brekke Stangeland.
I Bjergsted barnehage vil alle nye barn få komme på besøk én time hver uke i månedene før de skal begynne.
– en balansekunst for store og små
– en balansekunst for store og små
Gjennom samtaler kan vi gi barn best mulig veiledning i hvordan de skal håndtere livet og følelsene som oppstår. Hva kreves for at en samtale skal få slike kvaliteter?
Gjennom samtaler kan vi gi barn best mulig veiledning i hvordan de skal håndtere livet og følelsene som oppstår. Hva kreves for at en samtale skal få slike kvaliteter?
Livsglede, mestring og følelse av egenverdi er utvilsomt blant de stikkord som fremhever hva som er aller viktigst for barn i barnehagen
Relasjoner mellom barn utgjør en så stor del av barnehagepedagogikken at det fremstår som en selvfølge.
Relasjoner mellom barn utgjør en så stor del av barnehagepedagogikken at det fremstår som en selvfølge.
Barns trivsel er de voksnes ansvar. Et godt barnehagemiljø starter med gode relasjoner de voksne imellom.
Barns trivsel er de voksnes ansvar. Et godt barnehagemiljø starter med gode relasjoner de voksne imellom.
Vi får mange henvendelser om biting blant barn. Her er en artikkel som gir noen tips om denne problematikken.
Vi får mange henvendelser om biting blant barn. Her er en artikkel som gir noen tips om denne problematikken.
Våre kroppslige handlinger synes intuitive og naturlige, derfor kan diskriminerende praksiser fortsette å virke på usynlige måter i barnehagen.
Våre kroppslige handlinger synes intuitive og naturlige, derfor kan diskriminerende praksiser fortsette å virke på usynlige måter i barnehagen.
Fire barn ble invitert til et møte om å være ny i barnehagen.
Fire barn ble invitert til et møte om å være ny i barnehagen.
Kan foreldreaktiv tilvenning gi barn en nær og trygg relasjon til tilknytningspersonen, og dermed bedre barnehagestart?
Den gode barnehagelæreren er den som er oppmerksom, engasjert, som greier å fange barnets intensjoner, og som dermed bygger gode relasjoner, sier Ole Henrik Hansen.
Den gode barnehagelæreren er den som er oppmerksom, engasjert, som greier å fange barnets intensjoner, og som dermed bygger gode relasjoner, sier Ole Henrik Hansen.
Er små barn i stand til å mobbe?
Er små barn i stand til å mobbe?
Ingen vil protestere på at relasjonskompetanse er viktig for den som arbeider med barn. Men – hva handler det egentlig om?
Ingen vil protestere på at relasjonskompetanse er viktig for den som arbeider med barn. Men – hva handler det egentlig om?
Mobbing krever handling. Handling krever en plan. I Aremark og Mandal har de laget handlingsplaner mot mobbing i barnehagen.
Mobbing krever handling. Handling krever en plan. I Aremark og Mandal har de laget handlingsplaner mot mobbing i barnehagen.
Trenger barna hjelp til å reguleres utenfra?
Trenger barna hjelp til å reguleres utenfra?
Hva kan skje når personalet tar med seg stoppeklokke inn i garderoben og sjekker hvor lenge barn må vente på å få hjelp?
Hva kan skje når personalet tar med seg stoppeklokke inn i garderoben og sjekker hvor lenge barn må vente på å få hjelp?
"Alle" er enige om at tidlig innsats er viktig. Men hva betyr det? Dion Sommer vil heller ha lekende innsats enn tidlige skoleaktiviteter.
"Alle" er enige om at tidlig innsats er viktig. Men hva betyr det? Dion Sommer vil heller ha lekende innsats enn tidlige skoleaktiviteter.
Når man er bekymret for et barn, bør man snakke om det. Men i barnehagene blir de vanskelige samtalene ofte utsatt.
Når man er bekymret for et barn, bør man snakke om det. Men i barnehagene blir de vanskelige samtalene ofte utsatt.
Utfordringer i samtale med barn om vanskelige temaer knytter seg ofte til ens egne følelser. Personlige utfordringer er derfor noe vi finner i samtaler med kollegaer og foresatte, da vi også her kan ha utfordrende følelser.
Utfordringer i samtale med barn om vanskelige temaer knytter seg ofte til ens egne følelser. Personlige utfordringer er derfor noe vi finner i samtaler med kollegaer og foresatte, da vi også her kan ha utfordrende følelser.
«Personalets holdninger, etiske bevissthet og evne til selvinnsikt vil være avgjørende for i hvilken grad man lar barna medvirke».
Det skal ikke være en vinner og en taper i en konflikt mellom et barn og en voksen
Det skal ikke være en vinner og en taper i en konflikt mellom et barn og en voksen
"Kjedelig!" "Vi må sitte stille på benken i garderoben, selv om vi ikke vil det!"
"Kjedelig!" "Vi må sitte stille på benken i garderoben, selv om vi ikke vil det!"
Hvorfor oppstår det så mange konflikter mellom barn og voksne, og barn imellom?
Hvorfor oppstår det så mange konflikter mellom barn og voksne, og barn imellom?
De ansatte i barnehagen er kanskje de aller første tilknytningspersonene barna møter utenfor hjemmet.
De ansatte i barnehagen er kanskje de aller første tilknytningspersonene barna møter utenfor hjemmet.
Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener professor May Britt Drugli.
Fire barnehager i Lørenskog prøver ut en ny modell for tilvenning.
Fire barnehager i Lørenskog prøver ut en ny modell for tilvenning.
Erting blant barn er et problem i barnehager, viser en dansk undersøkelse.
Erting blant barn er et problem i barnehager, viser en dansk undersøkelse.
Hvorfor har en del barn vansker med å komme med i leken? Hvorfor tar noen barn aldri initiativ til lek med andre?
Hvorfor har en del barn vansker med å komme med i leken? Hvorfor tar noen barn aldri initiativ til lek med andre?
Vi står utenfor avdeling Loppa i Brisken barnehage. Klokka er 10.27. Det er torsdag. Øyeblikket er frosset og vi kan gå inn og se.
Vi står utenfor avdeling Loppa i Brisken barnehage. Klokka er 10.27. Det er torsdag. Øyeblikket er frosset og vi kan gå inn og se.
Å bruke refleksjon metodisk innebærer å gå i dybden på ulik tematikk
Å bruke refleksjon metodisk innebærer å gå i dybden på ulik tematikk
Kan medvirkende barn gi lavere sykefravær i din barnehage?
Kan medvirkende barn gi lavere sykefravær i din barnehage?
Mobbing er et gruppefenomen. Derfor er det barnegruppen som helhet man bør jobbe med, ikke enkeltbarn, sier forsker Mai Brit Helgesen.
Mobbing er et gruppefenomen. Derfor er det barnegruppen som helhet man bør jobbe med, ikke enkeltbarn, sier forsker Mai Brit Helgesen.
Alle vet at man kan lese en bok. Men kan man også leke en bok?
Alle vet at man kan lese en bok. Men kan man også leke en bok?
Respekt for barns og unges NEI
Respekt for barns og unges NEI
Frykt og angst er normale reaksjoner hos barn, men når barn opplever problemer i hverdagen blir det et problem.
Frykt og angst er normale reaksjoner hos barn, men når barn opplever problemer i hverdagen blir det et problem.
Hvor spent du var og ikke minst hvor sliten du var da du gikk hjem
Hvor spent du var og ikke minst hvor sliten du var da du gikk hjem
Det blir vanskelig for barnet å komme seg unna skyggen av sitt eget dårlige rykt
Det blir vanskelig for barnet å komme seg unna skyggen av sitt eget dårlige rykt
Alt for mange barn trives ikke i barnehagen
Alt for mange barn trives ikke i barnehagen
Lær tegn til tale på en effektiv måte
Lær tegn til tale på en effektiv måte
Kan vi som voksne definere hva som er leit og hvor lenge det er ok å gråte når en har slått seg?
Kan vi som voksne definere hva som er leit og hvor lenge det er ok å gråte når en har slått seg?
"Du må si til mamma at det ikke er lov til å ha med Pizza i matboksen"
Har du tillit – ikke til Jens eller Erna – men hos barna du jobber med?
Har du tillit – ikke til Jens eller Erna – men hos barna du jobber med?
Snakker vi med barna eller snakker vi mest til dem?
Alt som er spennende finner vi i hverdagen!
Alt som er spennende finner vi i hverdagen!
Små barn har begrensede muligheter til å hevde sin integritet og forutse de fremtidige konsekvensene av for eksempel å være med på bilder eller i en film
Små barn har begrensede muligheter til å hevde sin integritet og forutse de fremtidige konsekvensene av for eksempel å være med på bilder eller i en film
Det å verne om og støtte opp om barns kontinuerlige identitetsprosess og streben etter integritet fordrer aktive, bevisste og lydhøre voksne.
Det å verne om og støtte opp om barns kontinuerlige identitetsprosess og streben etter integritet fordrer aktive, bevisste og lydhøre voksne.
Hva gjør man når voksne utvikler positive følelser for noen barn og negative for andre?
Hva gjør man når voksne utvikler positive følelser for noen barn og negative for andre?
Hva gjør man når voksne utvikler positive følelser for noen barn og negative for andre?
Hva gjør man når voksne utvikler positive følelser for noen barn og negative for andre?
11.12.2012
Om aktive barn
Gutten løp rundt med et lekesverd, mens han roper og skriker
11.12.2012
Om aktive barn
Gutten løp rundt med et lekesverd, mens han roper og skriker
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?
Hvilke dilemmaer står de voksne overfor i møte med ettåringenes lek?
Hvilke dilemmaer står de voksne overfor i møte med ettåringenes lek?
Barns gråt har stor betydning for hvordan de blir ivaretatt
Barns gråt har stor betydning for hvordan de blir ivaretatt
Jentene får mere plass og guttene lærer seg og lytte og kommunisere bedre
Jentene får mere plass og guttene lærer seg og lytte og kommunisere bedre
Økt profesjonalitet og mer fornøyde barn og voksne er resultatet av arbeidet med LP- metoden
Økt profesjonalitet og mer fornøyde barn og voksne er resultatet av arbeidet med LP- metoden
"Næimen, er det en løve her?» spør jeg, men får bare knurring til svar."
"Næimen, er det en løve her?» spør jeg, men får bare knurring til svar."
Den som er sendt på gangen blir sittende og se på de andre – ekskludert fra fellesskapet, til spott og spe
Den som er sendt på gangen blir sittende og se på de andre – ekskludert fra fellesskapet, til spott og spe
Her lukter det bæsj, hvem har bæsja?
Her lukter det bæsj, hvem har bæsja?
Det er ikke greit å slå eller stikke de andre, og dette veit du
Det er ikke greit å slå eller stikke de andre, og dette veit du
Holdningene til gutten vises i måten de håndterer han på
Holdningene til gutten vises i måten de håndterer han på
Gutter blir oftere hjulpet med påkledning, og de får oftere kjeft
Gutter blir oftere hjulpet med påkledning, og de får oftere kjeft
Hva tenker du om lekeslossing i barnehagen?
Hva tenker du om lekeslossing i barnehagen?
“Hva skal man gjøre når foreldrene ikke bryr seg om sitt barn?”
“Hva skal man gjøre når foreldrene ikke bryr seg om sitt barn?”
Her får du noen tips om hvordan du kan arbeide med barn som sliter med dårlig impulskontroll
Her får du noen tips om hvordan du kan arbeide med barn som sliter med dårlig impulskontroll
Ofte er det knyttet stor usikkerhet til hvordan man skal møte barn som biter, slåss, skriker og behandler andre dårlig.
Ofte er det knyttet stor usikkerhet til hvordan man skal møte barn som biter, slåss, skriker og behandler andre dårlig.
Ingen klare kjønnsforskjeller på psykiske vansker hos små barn
Ingen klare kjønnsforskjeller på psykiske vansker hos små barn
I denne artikkelen kan du lese om hvordan man kan arbeide med dukkene Glad, Sint, Redd, Lei seg, Sur og Rolig i barnehagen
11.08.2011
Humor being's
I denne fordypningsoppgaven er det humor blant de yngste barna som er tema.
11.08.2011
Humor being's
I denne fordypningsoppgaven er det humor blant de yngste barna som er tema.
Det som foregår i relasjonsprosesser er noe av det helt basale i barnehagers arbeid, mener professor Berit Bae
Det som foregår i relasjonsprosesser er noe av det helt basale i barnehagers arbeid, mener professor Berit Bae
Alle barnehager skal jobbe med å forebygge mobbing. Her følger noen konkrete tips for å komme i gang.
Alle barnehager skal jobbe med å forebygge mobbing. Her følger noen konkrete tips for å komme i gang.
Å arbeide med følelser er en spennende utfordring. Her har vi samlet alle artiklene i følelsesskolen
Å arbeide med følelser er en spennende utfordring. Her har vi samlet alle artiklene i følelsesskolen
Den typiske konflikten mellom barn og voksne oppleves gjerne som en styrkeprøve
Den typiske konflikten mellom barn og voksne oppleves gjerne som en styrkeprøve
Under en LØFT- veiledning møtte jeg et menneske som gjorde kraftig inntrykk på meg
Under en LØFT- veiledning møtte jeg et menneske som gjorde kraftig inntrykk på meg
Hva gjør du med barn som sliter med "kort lunte"?
Hva gjør du med barn som sliter med "kort lunte"?
Hvordan kan en fabulere rundt et abstrakt tema som vennskap på måter som ikke krever at alle snakker det samme språket like flytende?
16.12.2010
Lykke
her er oppskriften......
16.12.2010
Lykke
her er oppskriften......
Barn merker fort hvis det finnes et underliggende budskap, selv når det ikke uttalles
Barn merker fort hvis det finnes et underliggende budskap, selv når det ikke uttalles
Voksne i barnehagen er bindeleddet mellom bildeboken og barnet. Leser vi slik at barnet inviteres til å være meddikter, stimulerer vi barnets utvikling og gir gode leseopplevelser.
Hvordan kan vi sikre at alle barn har noen å leke med? Dette er et av mange spørsmål som kan gjøre seg gjeldende ved refleksjon rundt disse bildene.
Hvordan kan vi sikre at alle barn har noen å leke med? Dette er et av mange spørsmål som kan gjøre seg gjeldende ved refleksjon rundt disse bildene.
Høgskolen i Østfold har tildelt førskolelærerstudent Marianne Werner Laurbærprisen for sin Bacheloroppgave. Les den her!
Høgskolen i Østfold har tildelt førskolelærerstudent Marianne Werner Laurbærprisen for sin Bacheloroppgave. Les den her!
Disse to fotografiene danner grunnlag for en diskusjon om et viktig element i barnehagen: Samlingsstunden.
Disse to fotografiene danner grunnlag for en diskusjon om et viktig element i barnehagen: Samlingsstunden.
Her fortsetter følelsesskolen, denne gangen handler det om skam
Her fortsetter følelsesskolen, denne gangen handler det om skam
I denne artikkelen skildrer Merete Mortensen omsorgen mellom de yngste barna i barnehagen.
I denne artikkelen skildrer Merete Mortensen omsorgen mellom de yngste barna i barnehagen.
Likestillingsarbeidet i barnehagene i Kvinesdal viser at det er stor forskjell på hvordan personalet i barnehagen møter gutter og jenter – og mødre og fedre.
Likestillingsarbeidet i barnehagene i Kvinesdal viser at det er stor forskjell på hvordan personalet i barnehagen møter gutter og jenter – og mødre og fedre.
Nina Rossholt problematiserer i denne artikkelen medvirkningsbegrepet knyttet til de yngste barna i barnehagen.
Nina Rossholt problematiserer i denne artikkelen medvirkningsbegrepet knyttet til de yngste barna i barnehagen.
”Vi risikerer å spenne bein på barna hvis vi glemmer å få deres perspektiv på verden,” sier to konsulenter fra Danmarks evalueringsinstitut (EVA).
”Vi risikerer å spenne bein på barna hvis vi glemmer å få deres perspektiv på verden,” sier to konsulenter fra Danmarks evalueringsinstitut (EVA).
Hvilke verdier kommuniserer vi til barna – og på hvilken måte?
Hvilke verdier kommuniserer vi til barna – og på hvilken måte?
Likeverd mellom barn og voksne er et ideal som barnehagen bør ha.
Likeverd mellom barn og voksne er et ideal som barnehagen bør ha.
Sur er en komplisert, litt forbudt og ikke spesielt sosialt gangbar følelse
Sur er en komplisert, litt forbudt og ikke spesielt sosialt gangbar følelse
Å være sur er kanskje mer en tilstand enn følelse, men det er allikevel verdt å se nærmere på hvordan vi kan møte denne tilstanden
Å være sur er kanskje mer en tilstand enn følelse, men det er allikevel verdt å se nærmere på hvordan vi kan møte denne tilstanden
Pedagogisk dokumentasjon er en viktig del av hverdagen for denne barnehagen
Pedagogisk dokumentasjon er en viktig del av hverdagen for denne barnehagen
Følelser stjeler energi. Det ”koster” å stå i sterke følelsesutrykk, og vi har behov for å hvile innimellom.
Følelser stjeler energi. Det ”koster” å stå i sterke følelsesutrykk, og vi har behov for å hvile innimellom.
Morsomme leker og øvelser for å bli kjent med redselen og usikkerheten hos seg selv
Morsomme leker og øvelser for å bli kjent med redselen og usikkerheten hos seg selv
I denne artikkelen gir Maria-Pia Gottberg deg mange konkrete øvelser for følelsen sint.
I denne artikkelen gir Maria-Pia Gottberg deg mange konkrete øvelser for følelsen sint.
Etter den første introduksjonen med samtaler og enkle øvelser omkring følelsen lei seg, er det nå klart til å fortsette med følgende leker og øvelser.
Etter den første introduksjonen med samtaler og enkle øvelser omkring følelsen lei seg, er det nå klart til å fortsette med følgende leker og øvelser.
Denne gang er det følelsen "lei seg" det handler om i følelsesskolen
Denne gang er det følelsen "lei seg" det handler om i følelsesskolen
Denne gangen handler følelsesskolen om hvordan du kan arbeide med følelsen Glad
Denne gangen handler følelsesskolen om hvordan du kan arbeide med følelsen Glad
Hvordan arbeide med følelser i barnehagen? Denne artikkelen tar for seg følelsen glad.
Hvordan arbeide med følelser i barnehagen? Denne artikkelen tar for seg følelsen glad.
Denne gang er det følelsen Redd som blir presentert i Følelsesskolen
Denne gang er det følelsen Redd som blir presentert i Følelsesskolen
Her kommer del 2 i vår serie kalt Følelsesskolen. Hvordan jobbe med følelsen sint?
Her kommer del 2 i vår serie kalt Følelsesskolen. Hvordan jobbe med følelsen sint?
Her starter vi en ny spennende artikkelserie om emosjonell og sosial trening i barnehagen.
Her starter vi en ny spennende artikkelserie om emosjonell og sosial trening i barnehagen.
Komet er et svensk program for å forbedre kommunikasjonen mellom barn og voksne
Komet er et svensk program for å forbedre kommunikasjonen mellom barn og voksne
Om betydningen av å diskutere barnehagens faglige innhold og etiske forankring.
Om betydningen av å diskutere barnehagens faglige innhold og etiske forankring.
Skitne barn med irriterende foreldre får mindre omsorg og mer kjeft en andre
Skitne barn med irriterende foreldre får mindre omsorg og mer kjeft en andre
Dette er en gruppeoppgave til bruk på personal- eller foreldremøter.
Jeg forundres over hvordan vi voksne møter gråten i barnehagen sier Inger Fochsen Ellestad
Jeg forundres over hvordan vi voksne møter gråten i barnehagen sier Inger Fochsen Ellestad
Voksne som hjelper de minste barna for mye, står i fare for å lære dem hjelpeløshet, hevder Lise Ahlmann
Voksne som hjelper de minste barna for mye, står i fare for å lære dem hjelpeløshet, hevder Lise Ahlmann
Livet på småbarnsavdelingen er intenst og rikt på følelser. Der er gråten en del av språket. Men hva gjør vi med de barna som ikke griner?
Livet på småbarnsavdelingen er intenst og rikt på følelser. Der er gråten en del av språket. Men hva gjør vi med de barna som ikke griner?
Hvordan kommuniserer vi med sårbare barn? En artikkel til refleksjon
Hvordan kommuniserer vi med sårbare barn? En artikkel til refleksjon
Respekter og støtt alle ulike former for vennskapsrelasjoner som finnes mellom barn.
Respekter og støtt alle ulike former for vennskapsrelasjoner som finnes mellom barn.
Barn som har det vanskelig får mest kjeft i barnehagen
Barn som har det vanskelig får mest kjeft i barnehagen
Er det virkelig mulig å snakke med barn om alt? Vi kan snu litt på spørsmålet og spørre om vi tør å la barn snakke om alt?
Er det virkelig mulig å snakke med barn om alt? Vi kan snu litt på spørsmålet og spørre om vi tør å la barn snakke om alt?
Kvalitet i barnehagen kan rett og slett handle om de nære ting...
Kvalitet i barnehagen kan rett og slett handle om de nære ting...
Barns medvirkning kalles delaktighet i Sverige. Det å lese denne artikkelen gir et interesant perspektiv på vårt eget fokus på barns medvirkning.
Barns medvirkning kalles delaktighet i Sverige. Det å lese denne artikkelen gir et interesant perspektiv på vårt eget fokus på barns medvirkning.
Rolf er urolig. Sitter sjelden stille. Poden er ellers blid og hverken spytter, slår eller sykler på andre. Det hjelper lite når voksne ber 8-åringen være stille eller sitte rolig. Har du forslag til hvordan vi kan arbeide løsningsfokusert (LØFT) med denne gutten?
Rolf er urolig. Sitter sjelden stille. Poden er ellers blid og hverken spytter, slår eller sykler på andre. Det hjelper lite når voksne ber 8-åringen være stille eller sitte rolig. Har du forslag til hvordan vi kan arbeide løsningsfokusert (LØFT) med denne gutten?
Mellom 5 og 8 prosent av alle skolebarn er så stille og tilbaketrukne at det hindrer dem i læring og sosial omgang, viser en ny kartlegging. Hva kan vi gjøre for disse barna i barnehagen?
Mellom 5 og 8 prosent av alle skolebarn er så stille og tilbaketrukne at det hindrer dem i læring og sosial omgang, viser en ny kartlegging. Hva kan vi gjøre for disse barna i barnehagen?
Barns rett til medvirkning er slått fast i lover og forskrifter. Hvordan dette virkeliggjøres i praksis er et aktuelt og hyppig diskutert tema.
Barns rett til medvirkning er slått fast i lover og forskrifter. Hvordan dette virkeliggjøres i praksis er et aktuelt og hyppig diskutert tema.
Medvirkning for de aller minste kan være en utfordring. her får du en god ide som også involverer foreldrene!
Medvirkning for de aller minste kan være en utfordring. her får du en god ide som også involverer foreldrene!
Vi har intervjuet Berit Bae om barns medvirkning og blant annet kommet frem til at barn har rett til å ha noen å leke med! Intervjuet er et godt utgangspunkt for diskusjoner om barns medvirkning i barnehagen.
Vi har intervjuet Berit Bae om barns medvirkning og blant annet kommet frem til at barn har rett til å ha noen å leke med! Intervjuet er et godt utgangspunkt for diskusjoner om barns medvirkning i barnehagen.
15.02.2008
Oda i trappen
Hvordan kan en trapp, en seksåring og overivrige foreldre lære oss noe om barns medvirkning?
15.02.2008
Oda i trappen
Hvordan kan en trapp, en seksåring og overivrige foreldre lære oss noe om barns medvirkning?
Jeg har spurt over 20 SFO-barn hva som er viktigst i SFO. Etter å ha tenkt seg litt om svarer de fleste; - å ha en venn!
Jeg har spurt over 20 SFO-barn hva som er viktigst i SFO. Etter å ha tenkt seg litt om svarer de fleste; - å ha en venn!
Barnehageforum presenterer her en studentoppgave fra Høgskolen i Stord/Haugesund. Temaet er anerkjennende relasjoner.
Barnehageforum presenterer her en studentoppgave fra Høgskolen i Stord/Haugesund. Temaet er anerkjennende relasjoner.
Hva er mobbing og hvilke konsekvenser kan det ha? Magne Raundalen kan blant annet fortelle at mobbing skader hjernen.
Hva er mobbing og hvilke konsekvenser kan det ha? Magne Raundalen kan blant annet fortelle at mobbing skader hjernen.
Vi vet alle at det er avgjørende å være der når det skjer. Kommer vi for sent inn i situasjoner der f eks barn har en konflikt gående, blir det vanskelig å finne gode løsninger.
Vi vet alle at det er avgjørende å være der når det skjer. Kommer vi for sent inn i situasjoner der f eks barn har en konflikt gående, blir det vanskelig å finne gode løsninger.
Hva er primærkontaktsystemet i barnehagen? Hvilken hensikt har det? Hvor kommer begrepet fra? Hva betyr det? Hvordan gir det seg utslag i praksis?
Hva er primærkontaktsystemet i barnehagen? Hvilken hensikt har det? Hvor kommer begrepet fra? Hva betyr det? Hvordan gir det seg utslag i praksis?
Studenters møte med praksis kan ofte være nyttig lesing for barnehagen. De ser verden med nye øyne og kan ofte åpne for nye tanker.
Studenters møte med praksis kan ofte være nyttig lesing for barnehagen. De ser verden med nye øyne og kan ofte åpne for nye tanker.
Dette er en studentoppgave fra en førsteklassestudent som ser på sammenhengen mellom barns selvfølelse og samspillet mellom voksne og barn.
Dette er en studentoppgave fra en førsteklassestudent som ser på sammenhengen mellom barns selvfølelse og samspillet mellom voksne og barn.
Gjennom våre mange studenter får vi inn gode og spennende oppgaver. Denne tar for seg kommunikasjon og læring.
Er du ute etter et forståelig teorigrunnlag for samspill og relasjoner, så finner du det her!
En ting er å være opptatt av anerkjennende relasjoner på møter. En annen ting er engasjert tilstedeværelse med barna.
Boken "Samspill og konflikter" er ikke ny, men den er fortsatt meget aktuell i forhold til likestilling i barnehagen.
Boken "Samspill og konflikter" er ikke ny, men den er fortsatt meget aktuell i forhold til likestilling i barnehagen.
En ting er å være opptatt av anerkjennende relasjoner på møter. En annen ting er engasjert tilstedeværelse med barna.
Er du ute etter et forståelig teorigrunnlag for samspill og relasjoner, så finner du det her!
Gjennom våre mange studenter får vi inn gode og spennende oppgaver. Denne tar for seg kommunikasjon og læring.
Hans Vejlskov gir i denne norske oversettelsen et bredt innblikk i vårt syn på sosial utvikling. Den finnes kun på Barnehageforum.
Det hender at vi voksne i barnehagen bommer på grunn av manglende refleksjon. Her er noen selvopplevde eksempler.
Her følger noen gode komprimerte råd til barnehageansatte. Følger du disse, er det gode sjanser for at barna opplever et utviklende sosialt miljø.
I Gjøvik kommune har de satt fokus på relasjonsarbeid, blant annet i samarbeid med Berit Bae.
I Gjøvik kommune har de satt fokus på relasjonsarbeid, blant annet i samarbeid med Berit Bae.
Her følger noen gode komprimerte råd til barnehageansatte. Følger du disse, er det gode sjanser for at barna opplever et utviklende sosialt miljø.
Det hender at vi voksne i barnehagen bommer på grunn av manglende refleksjon. Her er noen selvopplevde eksempler.
Hans Vejlskov gir i denne norske oversettelsen et bredt innblikk i vårt syn på sosial utvikling. Den finnes kun på Barnehageforum.
I jakten på barneperspektivet er det fort gjort å gå seg bort. Hvordan får man egentlig tak i hva barna ønsker å få ut av barnehagedagen?
ALLE MED er et nytt observasjonmateriell som er utviklet i et samarbeid med fagfolk i Eigersund kommune
I hvor stor grad vektlegger førskolelærere samarbeidet med foreldrene?
Barn kan lære seg en bestemt sosial atferd, men de er ikke sosialt kompetente før de har evne til å forstå andres tanker og følelser, og viser vilje til å handle på en positiv måte, sier professor Hans Vejleskov. Han har skrevet en bok om sosial kognisjon.
Barn kan lære seg en bestemt sosial atferd, men de er ikke sosialt kompetente før de har evne til å forstå andres tanker og følelser, og viser vilje til å handle på en positiv måte, sier professor Hans Vejleskov. Han har skrevet en bok om sosial kognisjon.
Hundeides temaer for godt samspil var en del av "Programmet for foreldreveiledning som ble satt i gang av Barne- og familiedeartrementet
Er det greit å gi barn straff? Evenshaug drøfter denne problemstillingen i denne artikkelen
Dette er en klassiker av en artikkel
Her får vi et innblikk i hvordan Erik Sigsgaard arbeidet med forskningen omkring voksen barn relasjoner
Artikkelen setter fokus på hvordan den voksne bruker sin kompetanse i møte med barn og reflektere over hvilke læreprosesser som aktiviseres
Denne artikkelen er en kort beskrivelse av noe av det Erik Sigsgaards siste bok formidler, og notater fra foredrag av forfatteren.
Mange barnehager sverger til Marte Meos metoder. Her får du en kort innføring i metoden
Mange barnehager sverger til Marte Meos metoder. Her får du en kort innføring i metoden
Artikkelen setter fokus på hvordan den voksne bruker sin kompetanse i møte med barn og reflektere over hvilke læreprosesser som aktiviseres
Her får vi et innblikk i hvordan Erik Sigsgaard arbeidet med forskningen omkring voksen barn relasjoner
Hundeides temaer for godt samspil var en del av "Programmet for foreldreveiledning som ble satt i gang av Barne- og familiedeartrementet
Denne artikkelen er en kort beskrivelse av noe av det Erik Sigsgaards siste bok formidler, og notater fra foredrag av forfatteren.
Er det greit å gi barn straff? Evenshaug drøfter denne problemstillingen i denne artikkelen
Dette er en klassiker av en artikkel
For over 20 år siden skrev Sven Taiet og Torgunn Allgot flere artikler i Debattserien for barnehagefolk, om kjefting i barnehagen.
For over 20 år siden skrev Sven Taiet og Torgunn Allgot flere artikler i Debattserien for barnehagefolk, om kjefting i barnehagen.
Lærer vi de minste barna opp til hjelpeløshet ved å utføre alle de daglige, praktiske oppgavene for dem? I boken og filmen Innlært hjelpesløshet finner du svaret.
siste spørsmål og svar
Dialekt i barnehagen
Hvordan er det med bruk av dialekt i barnehagen. Tenker da på ansatte, beskjeder og andre ting, som blir skrevet på dialekt. Er dette hemmende og ikke bra for språkutviklingen for barna? Tenker da spesielt på førskolebarna som begynner og lese litt. Og har man lov til å pålegge personalet og skrive på bokmål? Argumentet til vedkommende som insisterer på kun bokmål som skriftspråk i barnehagen, er at barna kan lese disse ordene på dielekt, og få inn feil som de kan slite med når de begynner på skolen.....
Les svaret fra Rune Holmedal
Om å jobbe med "Du og jeg og vi to"

Vi skal i september starte med rammeprogrammet "du og jeg og vi to". Vi er en 1-avd bhg med barn fra o-6 år. Derfor har vår tanke vært å dele barnegruppa i to i disse temasamlingene. o-2 år og 3-6 år. Det er slik vi har jobbet tidligere med tanke på at barna da får tilrettelagt stoffet etter alder og at alle da får et godt utbytte av samlingsstunden. Vi ønsker å høre om du har noen gode råd i dette arbeidet med temasamlingene i du og jeg og vi to. Om vi f.eks skal dele barnegruppa eller ha felles samling for alle. Vi skal ha en temasamling hver 14.dag. med oppfølgingssamlinger.

Les svaret fra Kari Pape