Logg inn:

Bok: Din musikalske kapital
Alt for mange mener de ikke er musikalske nok til å drive med musikk i barnehagen. Det er det ingen grunn til, mener Nora Bilalovic Kulset. Hun har skrevet bok om den musikalske kapitalen vi alle sitter inne med.
siste artikler (43)
Alt for mange mener de ikke er musikalske nok til å drive med musikk i barnehagen. Det er det ingen grunn til, mener Nora Bilalovic Kulset. Hun har skrevet bok om den musikalske kapitalen vi alle sitter inne med.
Barn er ulike. Kirsten Flaten har sett nærmere på mangfoldet i barns utvikling, og har skrevet boka "Et helt vanlig barn".
Den frie, barnestyrte leken er truet. Det mener FN – og det mener Maria Øksnes og Einar Sundsdal, forfatterne av boka Lekelyst i barnehagen. Å fremme lekens egenverdi.
Furua barnehage i Alta har innførte fullkost i barnehagen for fem år siden og har ikke sett seg tilbake siden
– Hver eneste dag i barnehagen er rikelig fylt av situasjoner, møter og opplevelser som vi verken kan forutse eller planlegge i detalj. Disse mulighetene må vi utnytte, sier Birgitte Fjørtoft. Hun har skrevet bok om Læringens ville veier.
I barnehagen snakkes det mye. Men lytter man like mye? Hva må til for at en samtale skal bli en virkelig samtale?
I Børnehuset Baunevangen har pedagogene utdannet seg i relasjons- og ressursorientert tenking. Det har gitt et større fokus på måten de er sammen med barna på.
"Relasjonskompetansen er vår plattform. Det skal synes i alle situasjoner i løpet av en dag".
Jeg er stolt av at vi klarte å stoppe krav til utbyttebeskrivelser for barna og utarbeidelse av en språknorm.
Det er uheldig dersom avstanden mellom styrer og pedagogisk leder blir større.
Mye av det som skjer i politiske prosesser handler mer om hestehandel enn å lytte til fagfolks anbefalinger.
Du må tørre å satse på deg selv. Du må tviste din indre dialog i positiv retning, fordi den du snakker aller mest med i løpet av dagen er deg selv.
Begeistring. Aktualitet. Variasjon. Det er tre av stikkordene Cecilie Fodstad mener barnehageansatte bør ha i bakhodet når de velger ut bildebøker.
Bøker, tidsskrifter og fagtekster brukes som refleksjonsgrunnlag i SiT barnehagene i Trondheim
Sinne er en naturlig følelse. Barnlig sinne er sunt
"Ta på deg egen maske før du hjelper andre" heter det i en av sikkerhets-reglene når du skal ut og fly.
Mange mener at 5-åringer som gruppe har helt egne utfordringer i barnehagen. Hvis dette stemmer, burde de kanskje få sin egen rammeplan?
Vi har snakket med fire barnehager om hvilke tanker som ligger bak den maten de serverer i barnehagen
Digitalt fortalte historier er en multimedieproduksjon med bilder, tekst og lyd
Høy støynivå er et gjengangerproblem i mange barnehager. MoBarn i Molde tar det på alvor, og gjennomfører blant annet hørselstest for samtlige ansatte.
Foreldrene oppsøker oss i mye større grad nå enn før
Hvor ble det av leken spør Margaretha Öhman i sin nye bok "Det viktigste er å få leke"
Hvordan får du en potensiell ansatt til å velge akkurat din barnehage?
Gode fagmiljøer tiltrekker seg førskolelærere, sier Hege Valås i Utdanningsforbundet
Jeg begynte å arbeide som styrer fordi jeg har en visjon som jeg tror sterkt på
Er lek blitt redusert til et pedagogisk redskap for barns læring?
Alle som jobber i barnehage og skole vil før eller siden møte foreldresamtaler som er vanskeligere enn andre
Hva vil det si å være en tilstedeværende voksen i barnehagen?
En bok som fokuserer på hva en bør tenke på for å ivareta barna ved en skilsmisse
Barnehageforum møtte Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell på konferansen om Kvalitet i Barnehagen, i Stjørdal.
Dette er boken for deg som ønsker å møte barn på en likeverdig, men ikke likestilt måte.
Ny bok som tar for seg de voksnes arbeidsmiljø i barnehagen
Boklansering: Anne Greve lanserte torsdag sin nye bok Vennskap mellom små barn i barnehagen.
Hvilken betydning kan et økt fokus på fagområdene ha for barns liv i barnehagen?
01.10.2008
Alarm!
Bare tre prosent av bekymringsmeldingene til barnevernet kommer fra barnehagen.
I løpet av fire år er det bygget over 100 åttekantete, miljøeffektive barnehageenheter i Danmark. Nå bygges snart de to første i Norge
Hva får barn kjeft for? Hvordan virker kjefting på barn? Og hvordan unngår man kjefting?
Funksjonell innredning handler om gode løsninger, og det koster mindre enn mange tror i følge Erik Madsen
Kunsten å improvisere er både ønskelig og nødvendig i pedagogikken. Men den gode, improviserende pedagogen må være godt forberedt, sier professor i pedagogikk, Kjetil Steinsholt.
”Ti tekster til tanke” lyder undertittelen på Leif Asklands nye bok Det personlige i det profesjonelle.
Faste, tydelige regler, ignorering av motstand og trass samt forsterkning av god oppførsel. Det er tre av grunnpilarene når Knut Halfdan Svendsen og Egil Launes gir råd om oppdragelse.
Hvem er førskolelæreren? Hva kan han eller hun? Hva gjør de? Og hva ligger til grunn for deres handlinger i praksis? Boka Førskolelæreren prøver å komme inn til førskolelæreryrkets kjerne.
Vi har intervjuet Einar Juell om sin bok "Refleksjon som bevisstgjøring"