Logg inn:

Har du laget en IKT-strategi i barnehagen?
Har du et bevisst forhold til bruk av digitale medier i barnehagen?
siste artikler (59)
Har du et bevisst forhold til bruk av digitale medier i barnehagen?
Har du et bevisst forhold til bruk av digitale medier i barnehagen?
Kvaliteten på barnehagetilbudet er avgjørende for effekten
Kvaliteten på barnehagetilbudet er avgjørende for effekten
Et kritisk blikk vendt mot Reggio Emilias pedagogiske dokumentasjon
Et kritisk blikk vendt mot Reggio Emilias pedagogiske dokumentasjon
Praksisen i en Reggio barnehage kjennetegnes av forskende barn og voksne
Praksisen i en Reggio barnehage kjennetegnes av forskende barn og voksne
I steinerbarnehagen er de kritiske til å forsere barns utvikling
I steinerbarnehagen er de kritiske til å forsere barns utvikling
I Steinerpedagogikken betraktes barnet ut fra et helhetlig perspektiv som et fysisk og spirituelt vesen.
I Steinerpedagogikken betraktes barnet ut fra et helhetlig perspektiv som et fysisk og spirituelt vesen.
Hvordan kan en fabulere rundt et abstrakt tema som vennskap på måter som ikke krever at alle snakker det samme språket like flytende?
Hvilke effekter kan leketøy som barna har med hjemmefra ha på relasjonene barn i mellom? Hvordan påvirker barnehagens etiske praksis disse relasjonene?
Hvilke effekter kan leketøy som barna har med hjemmefra ha på relasjonene barn i mellom? Hvordan påvirker barnehagens etiske praksis disse relasjonene?
Mirsada Blazevic fra Høgskolen i Vestfold har skrevet en tankevekkende bacheloroppgave om likestillingsarbeid i barnehagen.
Mirsada Blazevic fra Høgskolen i Vestfold har skrevet en tankevekkende bacheloroppgave om likestillingsarbeid i barnehagen.
04.12.2009
Stillasbygging
Denne gruppeoppgaven er ment som en øvelse i det å kunne tilnærme seg barns proksimale sone, og å kunne legge til rette for mestring i små barns hverdag.
04.12.2009
Stillasbygging
Denne gruppeoppgaven er ment som en øvelse i det å kunne tilnærme seg barns proksimale sone, og å kunne legge til rette for mestring i små barns hverdag.
Om kvalitet i hverdagen i Eilert Sundt Studentbarnehage.
Om kvalitet i hverdagen i Eilert Sundt Studentbarnehage.
Forfatteren retter i denne artikkelen søkelyset mot et behov for pedagogiske diskusjoner som angår forholdet mellom barn, innhold og arbeidsmåte.
Forfatteren retter i denne artikkelen søkelyset mot et behov for pedagogiske diskusjoner som angår forholdet mellom barn, innhold og arbeidsmåte.
Denne artikkelen tar opp erfaringer fra et endringsarbeid i forhold til den nye barnehageloven.
Denne artikkelen tar opp erfaringer fra et endringsarbeid i forhold til den nye barnehageloven.
Forfatteren diskuterer prosjektarbeid med barn som ett av flere svar på hva som kan være nytt og annerledes i dagens og fremtidens barnehage.
Forfatteren diskuterer prosjektarbeid med barn som ett av flere svar på hva som kan være nytt og annerledes i dagens og fremtidens barnehage.
Hvilken rolle spiller leketøyet i barnehagen?
Hvilken rolle spiller leketøyet i barnehagen?
Gjennom flere tiår har barnehager verden over latt seg inspirere av den pedagogiske filosofien og praksisen i Reggio Emilia
Gjennom flere tiår har barnehager verden over latt seg inspirere av den pedagogiske filosofien og praksisen i Reggio Emilia
Artikkelforfatteren gir et innblikk i Steiner-pedagogikken, sett i lys av nåtidens pedagogiske føringer.
Artikkelforfatteren gir et innblikk i Steiner-pedagogikken, sett i lys av nåtidens pedagogiske føringer.
Artikkelforfatteren gir oss en kort innføring i montessori-pedagogikken.
Artikkelforfatteren gir oss en kort innføring i montessori-pedagogikken.
Om fordypningsenheten Språk, makt og barnehagepolitikk ved Høgskolen i Oslo.
Om fordypningsenheten Språk, makt og barnehagepolitikk ved Høgskolen i Oslo.
Her finner du en omfatende oversikt over ulike utviklingsskjema i små barns liv. Ikke alle følger samme tempo, men de er innom stadiene.
Denne rapporten er fra tidlig på 90-tallet, men gir et meget godt innblikk i den nederlandske marte meo - metoden.
Denne rapporten er fra tidlig på 90-tallet, men gir et meget godt innblikk i den nederlandske marte meo - metoden.
Her finner du en omfatende oversikt over ulike utviklingsskjema i små barns liv. Ikke alle følger samme tempo, men de er innom stadiene.
Hva slags tanker ligger bak konsekvens-pedagogikk? Kjelle barnehage i Akershus er den eneste barnehagen Tone Rebbestad kjenner til som følger denne modellen.
Hva slags tanker ligger bak konsekvens-pedagogikk? Kjelle barnehage i Akershus er den eneste barnehagen Tone Rebbestad kjenner til som følger denne modellen.
Nina Rossholt har gjort en studie av litteratur om likestilling i barnehagen.
Høgskolelektor Tonje Kolle ser nærmere på hvem Åse Gruda Skar var og hva hun stod for. Er hennes tanker aktuelle i dag?
Høgskolelektor Tonje Kolle ser nærmere på hvem Åse Gruda Skar var og hva hun stod for. Er hennes tanker aktuelle i dag?
Nina Rossholt har gjort en studie av litteratur om likestilling i barnehagen.
Didaktikk handler om de teoretiske refleksjonene du gjør før og etter selve gjennomføringen av en aktivitet du gjør i barnehagen
På starten av 80-tallet lanserte Harvard-forskeren sin teori omkring multiintelligens.
På starten av 80-tallet lanserte Harvard-forskeren sin teori omkring multiintelligens.
Didaktikk handler om de teoretiske refleksjonene du gjør før og etter selve gjennomføringen av en aktivitet du gjør i barnehagen
Didaktikk er et begrep som du bør kjenne til. Didaktisk planlegging handler om å bedre praksis og fremme teoretisk refleksjon
Didaktikk er et begrep som du bør kjenne til. Didaktisk planlegging handler om å bedre praksis og fremme teoretisk refleksjon
Involveringspedagogikk er en verdimessig metode som bygger på fire hovedprinsipper: Involvering, Sosial ansvarlighet, Selvstendig tenkning og Relevans.
Dag Hallen oppsummerer litt av sitt engasjement på området media og pedagogikk.
Dag Hallen oppsummerer litt av sitt engasjement på området media og pedagogikk.
Involveringspedagogikk er en verdimessig metode som bygger på fire hovedprinsipper: Involvering, Sosial ansvarlighet, Selvstendig tenkning og Relevans.
Montessoripedagogikken både fascinerer og provoserer mange. På mange måter er det mye som likner en mer ”vanlig” barnehage. Men hva er nå en ”vanlig” barnehage? Det er jo store variasjoner. Samtidig er det klart at montessoribarnehager har en del ting til felles i sitt teorigrunnlag og i sin praksis som andre barnehager ikke har.
Montessoripedagogikken både fascinerer og provoserer mange. På mange måter er det mye som likner en mer ”vanlig” barnehage. Men hva er nå en ”vanlig” barnehage? Det er jo store variasjoner. Samtidig er det klart at montessoribarnehager har en del ting til felles i sitt teorigrunnlag og i sin praksis som andre barnehager ikke har.
siste spørsmål og svar
Overvekt og erting
Vi i bhg har opplevd noe vi synes er vanskelig å vite hvordan vi skal gripe fatt. Vi har ei jente på fem år. Hun er veldig stor for alderen. Hun har fått restreksjoner på hvor mange brødskiver hun skal spise i måltidet
hjemmefra.(2 stk). Foreldrenen er klar over at hun er litt overvektig, og vi har et godt samarbeid med de. Det ser ikke ut som om jenta bryr seg noe spesielt om sin tilstand, og er blid og fornøyd. I denne uka opplevde vi
det vi synes er vanskelig. Vi hørte en kommentar retta mot jenta- Du får ikke leke med oss for du er så tykk!!! Hva og hvordan skal vi reagere?? Skal vi ta det opp, eller ikke?? Vi er redd for å fokusere på det slik at
de andre barna blir mer klar over at hun er stor, men samtidig ønsker vi jo ikke at jenta skal få høre slike kommentarer.
Håper du har noen gode
råd til oss.
Les svaret fra Siri Haberg
Problemer med å slutte med bleier
Vi har en gutt i barnehagen på 4 1/2 år som enda bruker bleie. Vi ønsker i samsvar med mor at han skal begynne med dotrening siden han er ganske stor. Har prøvd å ta av han bleia, men da holder han seg i 12 timer! Han skriker og vil ikke gå på do. Dette er et dilemma for oss, for ingen av delene synes vi er riktig...

En tilleggsopplysning:
Gutten er under utredning gjennom PPT - har en del autistiske trekk/er sein, men har ikke diagnose.. 
Håper dere kan hjelpe oss...

Les svaret fra Siri Haberg