Logg inn:

Hørselshemmede i barnehagen
Spesialpedagog Tone Rebbestad skriver om hvordan man bør forholde seg når man har hørselshemmede i barnegruppen. Særlig språklig og sosialt miljø blir vektlagt.
siste artikler (21)
Spesialpedagog Tone Rebbestad skriver om hvordan man bør forholde seg når man har hørselshemmede i barnegruppen. Særlig språklig og sosialt miljø blir vektlagt.
Spesialpedagog Tone Rebbestad skriver om hvordan man bør forholde seg når man har hørselshemmede i barnegruppen. Særlig språklig og sosialt miljø blir vektlagt.
I dette temaheftet finner du informasjon om rettigheter, planlegging og gjennomføring av opplegg i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne.
28.08.2007
Hva er tics?
Tics er en del av Tourettes Syndrom og kjennetegnes ved ufrivillige bevegelser og verbale ytringer.
28.08.2007
Hva er tics?
Tics er en del av Tourettes Syndrom og kjennetegnes ved ufrivillige bevegelser og verbale ytringer.
Angelmanns syndrom har forvirret forskere og foreldre i mange år. På grunn av manglnde kunnskap har mange fått mangelfull eller feil behandling.
Angelmanns syndrom har forvirret forskere og foreldre i mange år. På grunn av manglnde kunnskap har mange fått mangelfull eller feil behandling.
Tone Rebbestad forklarer hva cp er og hvordan man kan få informasjon om tilstanden.
Tone Rebbestad forklarer hva cp er og hvordan man kan få informasjon om tilstanden.
Her finner du mye nyttig informasjon om Downs syndrom. Artikkelen dekker historisk og medisinsk bakgrunn og mye mer.
Hva innebærer begrepet "funksjonshemmet"? Hva er den historiske bakgrunnen for begrepet?
Hva innebærer begrepet "funksjonshemmet"? Hva er den historiske bakgrunnen for begrepet?
Her finner du mye nyttig informasjon om Downs syndrom. Artikkelen dekker historisk og medisinsk bakgrunn og mye mer.
16.06.2006
Fakta om ADHD
Vi vet mye. I skrivende stund er det 10 241 vitenskapelige artikler om ADHD på den store medisinske databasen til USA’s National Library of Medicine og National Institutes of Health.
16.06.2006
Fakta om ADHD
Vi vet mye. I skrivende stund er det 10 241 vitenskapelige artikler om ADHD på den store medisinske databasen til USA’s National Library of Medicine og National Institutes of Health.
Å ha et sterkt svaksynt eller blindt barn i barnegruppen gir noen utfordringer. Her skriver Tone Rebbestad om hvordan du kan legge forholdene til rette for barnet
Å ha et sterkt svaksynt eller blindt barn i barnegruppen gir noen utfordringer. Her skriver Tone Rebbestad om hvordan du kan legge forholdene til rette for barnet
Hva er ryggmarksbrokk, og hva kan barnehagen gjøre for å legge til rette for barn som er rammet?
Hva er ryggmarksbrokk, og hva kan barnehagen gjøre for å legge til rette for barn som er rammet?
ADHD hos førskolebarn er nok mer utbredt en vi kjenner til. Denne oppgaven tar for seg problematikken rundt dette.
ADHD hos førskolebarn er nok mer utbredt en vi kjenner til. Denne oppgaven tar for seg problematikken rundt dette.
siste spørsmål og svar
Hva er sosial angst?
Hva kjennetegner barn med sosial angst? Vi haret barn på 5 år som foreldrene vil ha meldt til PPT på grunn av at de mener barnet har har dette. Vi i barnehagen og spesialpedagog som er inne jevnlig i ser ikke dette. Vi ser et barn som er fult oppegående men som kontrollerer foreldrene totalt.
Les svaret fra Kari Pape
Kjennetegn på barn med autisme?
Hva kjennetegner et barn med autisme? Og hvordan går man frem for å kartlegge om barnet er autist? Vi har et barn på 3 år som har vært hos oss i 3 måneder og noen mener han har trekk/adferd som kan være autistisk.
Les svaret fra Tone Rebbestad