Logg inn:

Babykommunikasjon med tegn gir bedre språk
Hva gjør man når barnet ikke begynner å snakke eller har en forsinket språkutvikling?
siste artikler (21)
Hva gjør man når barnet ikke begynner å snakke eller har en forsinket språkutvikling?
Hva gjør man når barnet ikke begynner å snakke eller har en forsinket språkutvikling?
Stamming kan være utfordrnde å forholde seg til. Her finner du gopde råd. Det finnes også en del ting man bør unngå.
Stamming kan være utfordrnde å forholde seg til. Her finner du gopde råd. Det finnes også en del ting man bør unngå.
I denne artikkelen tar Tone Rebbestad for seg pictogramer som alternativ kommunikasjon.
I denne artikkelen tar Tone Rebbestad for seg pictogramer som alternativ kommunikasjon.
Barnehageforums spesialpedagog Tone Rebbestad presenterer ulike verktøy for kartlegging og dokumentasjon av barns utvikling.
Snoezelen pedagogikken fokuserer på allsidig sansestimulering. De har gjerne rom med navn etter fargene...
Snoezelen pedagogikken fokuserer på allsidig sansestimulering. De har gjerne rom med navn etter fargene...
Her finner du litt om nytten av databruk og hvilke punkter du skal tenke på når du begrunner en søknad.
Her finner du litt om nytten av databruk og hvilke punkter du skal tenke på når du begrunner en søknad.
Her finner du fire vanlige former for fysioterapi for barn med Cerebral Parese.
Her finner du fire vanlige former for fysioterapi for barn med Cerebral Parese.
Tegn kan brukes som et praktisk hjelpemiddel i språkinnlæringen, både når det gjelder å hjelpe til med forståelse og selve den pragmatiske bruken av språket.
For barn med Down syndrom er det oftest slik at de har en langt bedre språkforståelse enn utviklet talespråk.
For barn med Down syndrom er det oftest slik at de har en langt bedre språkforståelse enn utviklet talespråk.
Tegn kan brukes som et praktisk hjelpemiddel i språkinnlæringen, både når det gjelder å hjelpe til med forståelse og selve den pragmatiske bruken av språket.
Karlstadmodellen er en språkutviklingsmodell som har eksistert siden 70-tallet. Den har blant annet blitt brukt mye med barn med Downs syndrom.
Karlstadmodellen er en språkutviklingsmodell som har eksistert siden 70-tallet. Den har blant annet blitt brukt mye med barn med Downs syndrom.
”Tegn til tale” – en vei til språket for enkelte.
”Tegn til tale” – en vei til språket for enkelte.
siste spørsmål og svar
Bruk av naturlige tegn
Vi har tenkt å bruke en del naturlige tegn i språkopplæring av barn med fremmed språk, finns det noen oversikt som viser hvilke tegn vi kan/ bør bruke? I så fall, hvor finner jeg det?
Les svaret fra Tone Rebbestad
Snoezelen-senter?

Hva slags utbytte kan barn få ved bruk av et snoezelen-senter(sansesenter)? Vet du noe mer om hvordan de eventuelt har valgt farger på rommene, og eventuelt hvorfor akkurat de fargene? I forhold til den kognitive utviklingen, hva er det som fremmer barnas utvikling her? Hvorfor benytter man et slikt senter i forhold til barn med spesielle behov?
Eventuelt om du sitter med noe informasjon som jeg kunne fått tilgjengelig om dette.

Les svaret fra Tone Rebbestad