Logg inn:

Tillit – fundamentet for god samskaping mellom leder og medarbeidere
Tillit er basis for god samskaping mellom en leder og medarbeiderne. Dette er imidlertid en påstand som mange smertelig erfarer først når tilliten ikke lenger er tilstrekkelig til stede. Kan vi klare å oppdage hvordan tillit bygges og styrkes og næres? Vi tror det.
siste artikler (70)
Tillit er basis for god samskaping mellom en leder og medarbeiderne. Dette er imidlertid en påstand som mange smertelig erfarer først når tilliten ikke lenger er tilstrekkelig til stede. Kan vi klare å oppdage hvordan tillit bygges og styrkes og næres? Vi tror det.
Ditt ansvar som leder er å få fram det beste i innspillene fra dine medarbeidere, gjerne gjennom å få til en kultur for å stille gode oppfølgingsspørsmål og dermed for medskaping.
Idealet er ikke den heroiske, dirigerende lederen. Idealet er en leder som involverer, redigerer prosesser og distribuerer makt og ansvar.
Her er fire ting ansatte mener kjennetegner dårlig ledelse.
«Opprørets muskel er en god muskel», skriver forfatteren Torvald Steen. Han er ikke den eneste som peker på at opprør kan være en sunn og kreativ prosess som kan føre til forbedringer og nye muligheter.
Det meste og det beste blir gjort av grupper, ikke individer. Også når det gjelder ledelse. Er det ikke rart hvor lite oppmerksomhet vi gir ledergruppene da? spør Erik Slinning.
Det meste og det beste blir gjort av grupper, ikke individer. Også når det gjelder ledelse. Er det ikke rart hvor lite oppmerksomhet vi gir ledergruppene da? spør Erik Slinning.
Det er mange som vil mene noe om barnehagens innhold og arbeidsmåter. Dette krever barnehageledere som er faglig sterke, mener professor Dion Sommer.
Er det noen motsetning mellom å bygge den pedagogiske virksomheten på vedtatte læreplaner, og å ta utgangspunkt i barns interesser og perspektiv?
Barnehagen er med på å utdanne sine egne ledere gjennom praksisstudiet. Hvilke rollemodeller og læringsprosesser som møter studentene gjennom praksisstudiet får betydning for hvilke ledere barnehagen får.
I gjennomsnitt er en kommunal leder i 3,3 møter per dag hvor disse møtene vanligvis varer i 1 time. Med 240 arbeidsdager i året betyr dette at lederen er 48 000 minutter i året i møter!
En høyere andel barnehagelærere i barnehagen er i ferd med å bli en realitet. Men hvordan går det når den pedagogiske ledelsen skal deles på to? I Sørhellet barnehage har de erfaring med det.
– Som leder vil du alltid leve i spenningsfeltet mellom nærvær og ambisjon. En del av dette er å kunne leve med friksjoner, sier Ragnhild Nilsen.
En høyere andel barnehagelærere er endelig i sikte. Men hvordan skal barnehagen utnytte denne ressursen på beste måte?
Hvis du ikke vurderer viktigheten av møter kan du risikere å kaste bort mye verdifull tid
Hva sier forskningen om hva som er mest effektivt?
Tips til mer konstruktive samtaler i barnehage og skole
Er det mulig å være en tydelig leder i en organisasjon med lite hierarki?
Hvorfor skal noen ville følge deg?
Virksomheter som lykkes med nærværsarbeid har tre kjennetegn.
Hvorfor fungerer tradisjonell ledelse ofte så dårlig?
Åtte ting dine medarbeidere garantert vil ha mer av
God ledelse handler ikke bare om å ta i bruk smarte metoder
Finanstidsskriftet Forbes har identifisert hva som kjennetegner ledere som lykkes i sitt lederskap
Er du en av de som får hjertebank når du skal snakke i en forsamling?
En stor amerikansk undersøkelse har identifisert de mest vanlige karaktertrekk hos dårlige ledere
Per Mikkel ble i 2012 kåret til ”Årets barnehageleder”
Ta tak i oppgavene som ligger og venter og lage en to-do liste som fungerer
Praktiske startvanskeligheter, kollegial ensomhet og en uklar autoritet gjør den første tiden som leder vanskelig for mange
Medfødte egenskaper og intelligens forklarer en del av den dyktige leders ferdigheter
Det er viktig å ha tenkt gjennom en del problemstillinger når du vurderer å søke jobb som styrer
Det å kunne beholde roen i pressede situasjoner er en viktig ferdighet som leder
Gode voksne med fokus på barns beste
Har lederrollen mye til felles med det å være klovn?
Anser du deg selv for å være selvsikker? Og hva betyr det for deg å være selvsikker?
Hilde ønsker seg en større grunnbemanning og ansatte som gir av seg selv
Hvordan merkes det når en barnehage drives av en tydelig og gjennomtenkt lederstil?
Kari ønsker seg en husøkonom til å ivareta en del viktige oppgaver i barnehagen
Her er 10 av de vanligste feilene mange gjør.
Det finnes ulike hjelpemidler som kan være en god hjelp til å holde oversikt over dine oppgaver
Kjenner du følelsen av en hektisk dag uten å ha utrettet synlige ting?
Jeg begynte å arbeide som styrer fordi jeg har en visjon som jeg tror sterkt på
Som leder må du kaste idealbilde, tørre å være et menneske med feil og mangler
Hvor mye tid bruker du egentlig på negative tanker og uproduktive vurderinger?
Er dere flinke til å dele på kunnskapen i din barnehage?
Det er mulig å lære seg helt konkrete teknikker for å bekjempe de tendensene vi har til å la hjernen foreta feilaktige valg og påvirke oss negativt
Det er ikke alltid det lønner seg å gjøre alle oppgaver som ramler ned på din pult
Er det mulig å være både en god pedagog og leder?
Det er få som liker ledere som er impulsive og som styres av følelser
Styrerens ustrukturert måte å arbeide på er i ferd med å knekke henne
I denne artikkelen får du 11 gode råd til hvordan du kan bli en mer fornøyd leder
Praktiske startproblemer, kollegial ensomhet og uklar autoritet bidrar til å gjøre den første tiden som leder vanskelig
Mange pedagogiske ledere blir styrere og mange assistenter blir pedagogiske ledere på dispensasjon.
Denne gruppeoppgaven passer som diskusjonsmateriale for kollokviegrupper og ledermøter i barnehagen.
Har du forsøkt å ta ”den annen sides argument”? Denne leken utfordrer deg til å gjøre nettopp det.
Som leder må du trene på å gjøre kritikk om til noe positivt
Drømmer du om å bli leder, eller går du med en "leder i magen"?
En uhøytidelig test på om du er vanskelig å samarbeide med
I denne artikkelen beskrives de 10 verste karaktertrekk hos en dårlig leder
Kjemper du en daglig kamp med de hurtig voksende bunkene på skrivebordet?
De fleste av oss har mål, men mange er ikke i stand til å oppnå målene de har satt eller å omsette dem i resultater
Lag deg noen kjøreregler for hvordan du skal behandle e-post
Å være effektiv er en dyd som den perfekte leder behersker. Hvis du er den perfekte leder trenger du ikke å lese mer.
Hva kan du selv gjøre for å skape din egen drømmejobb?
Som ny leder i barnehagen er det mange ting en møter for første gang. Hvilken ledelsesmodell skal du støtte deg til?
Å bli leder er noe annet enn å være leder. En av hovedutfordringene er å løsrive seg fra sin faglige rolle og identitet.
Johan Velten, har undersøkt hva som skaper trygghet og utrygghet i lederrollen.
Vår ekspert på teamarbeid Inger gir deg her noen tips til hvordan du kan få arbeids- og livsglede
Å være i kontinuerlig utvikling som leder er viktig. Her finner du et godt verktøy for å finne dine forbedringsområder.
I hvilken grad får førskolelærere utnyttet sin kompetanse? Bør det være en klarere differansiering av oppgavene på avdelingen?