Logg inn:

TEMA
Ny i barnehagen
Tilvenning er en viktig periode for barn og foreldre i barnehagen. Gode rutiner er en støtte i denne prosessen. La deg inspirere av erfariner gode ideer fra andre barnehager.
siste artikler(33)
Barnehagene tar i mot mengder med nye barn og foreldre i disse dager. Hvordan har vi forberedt foreldrene på barnehagestarten?
Fire barn ble invitert til et møte om å være ny i barnehagen.
Kan foreldreaktiv tilvenning gi barn en nær og trygg relasjon til tilknytningspersonen, og dermed bedre barnehagestart?
Verktøykassa har snakket med fire barnehager, og spurt dem om hvordan de forbereder nye barn og foreldre for å gjøre start og tilvenning enklest mulig?
Foreldrene er positive til forsøket med flere dager tilvenning i fire Lørenskog-barnehager.
Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener professor May Britt Drugli.
Fire barnehager i Lørenskog prøver ut en ny modell for tilvenning.
Det er ikke alltid like greit å være tre år og møte barnehagen for første gang. Det er mye nytt og mye man er usikker på.
Skap gode barnehager for ettåringer, i stedet for å kritisere tidlig barnehagestart!
Dette er et skriv som redegjør for ulike infeksjoner som er vanlig å få den første tiden i barnehagen.
30.08.2010
Fatimas Fang
Det er en kunst å ikke reise seg for ofte (eller for sjelden) på en småbarnsavdeling.
Hvordan bli barnehagens innhold presentert for barnet i tilvenningsperioden?
Barnas første møte med barnehagen kan være både spennende og skremmende. Her er noen morsomme leker for de største som kan bidra til at barna blir fortere og bedre kjent.
Bruk fargestoffene i bærene til å lage flotte bilder som dekorasjon i barnehagen
Hva er primærkontaktsystemet i barnehagen? Hvilken hensikt har det? Hvor kommer begrepet fra? Hva betyr det? Hvordan gir det seg utslag i praksis?
August er en spennende tid i barnehagen med nye barn og foreldre. Tone Rebbestad reflketerer rundt hvordan barnehagen håndterer denne perioden.
En samtale med noen barn om gråt, trøst og sånn...
I denne artikkelen gir Kari Pape noen råd og tips til hva en bør tenke gjennom før en skal ta i mot nye familier i barnehagen
Tilvenning er en vikitg periode for barn og foreldre i barnehagen. Gode rutiner er en støtte i denne prosessen. Det har Hemmingstad barnehage tenkt på.
Vikarer og nyansatte i barnehagen har behov for informasjon den første tiden. Her står det mye om arbeidsform, pedagogikk og voksen - barn relasjoner.
Dette er et gjenomarbeidet og godt introduksjonsprogram for nyansatte. Med et slikt program kan du sikre en best mulig start for alle parter.
30.03.2007
Infobrosjyre
Informasjon er viktig, spesielt i innkjøringsfasen. barnehageforum har mange ulike varianter for å strukturere informasjon til nye foreldre.
En serviceerklæring er et nyttig hjelpemiddel for å avklare gjensidige forventninger mellom barnehage og hjem.
Her er et nyttig skjema fra Furua barnehage i Alta. Det handler om tillatelser til diverse fra foreldrene.
30.03.2007
Velkomstbrev
Velkomstbrevet til nye barn og foreldre er familiens første møte med barnehagen. Furua barnehage i Alta har laget denne malen.
Et enkelt og nyttig skjema for å holde oversikt over søkere til barnehageplass. Listen kan sorteres etter alle kategorier og er søkbar.
Her finner du et skjema for opplysninger om familien og tillatelser til diverse aktiviteter.
Tilvenning er en avgjørende periode for alle parter. God og betryggende informasjon til foreldrene om hvordan tilvenningen foregår kan være til stor nytte.
Hva er rollen til primærekontakten. Denne beskrivelsen er laget på bakgrunn av andre barnehager og egne erfaringer.
Dette er en meget smart og oversiktlig måte å presentere praktisk informasjon på. Den kan jo også oppdateres et par ganger i året, med ny info. Bør også ligge på barnehagens hjemmeside!
Det er viktig at den første samtalen med foreldrene er godt planlagt. Her er noen punkter til et utgangspunkt
Dette trenger barnet ditt av klær i barnehagen
Den nye ettåringen skal møtes av kjente voksne hver morgen. Hun skal være sammen med en av ”sine” voksne hele dagen, også i de voksnes pause.