Logg inn:

TEMA
IKT i barnehagen
Digitale verktøy har inntatt barnehagene og her deles det av erfaringer om bruk av pc, smart board og andre digitale verktøy
siste artikler(32)
Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen
Bruk av digitale verktøy og IKT i barnehagen er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å oppnå faglige mål.
Har nettbrettet sin naturlige plass i barnehagen, eller bør det overlates til foreldrene å introdusere dette for barna?
Den digitale verden er hverdagen for det moderne barnet. Da trenger også barnet en digital dannelse
Nettbrett er et svært godt pedagogisk hjelpemiddel, men det krever aktive og engasjerte pedagoger
Digitalt fortalte historier er en multimedieproduksjon med bilder, tekst og lyd
Appen gir god hukommelestrening og stimulerer til logisk tenking
Det finnes mange finer apper som bidrar til kreativ stimulering og utfoldelse
Denne gangen ser vi på apper som bidrar til å stimulere den kognitive utviklingen
En app som bidrar til å stimulerer kreativiteten og samarbeidsevnene
Tambarbøkene som apper kan fort bli en hit i din barnehage
Denne gangen tar vi for oss apper som kan bidra til språkutviklingen og ordforrådet
Det finnes mange app'er som kan fungere godt som et supplement til andre pedagogiske hjelpemidler i barnehagen
06.08.2012
Anbefalt app
Spennende og fargerike vrimletegninger ført i pennen av Kari Grosmann
Det nytter ikke å innføre IKT som et satsningsområde i rammeplanen uten tilstrekkelig finansiering til å sette dette ut i praksis.
All utvikling og læring skjer i samspill og kommunikasjon med omgivelsene
Datatilsynet ber nå Oslo Kommune redegjøre for innføringen av pilotprosjektet "Her kommer jeg...".
Nasjonal kartlegging av utstyr, tilgjengelighet og bruk av digitale verktøy i barnehagen
Denne oppgaven er en kartlegging av hvilken rolle IKT og digitale verktøy spiller i arbeid med barna i barnehagen.
Smart Board er en interaktiv berøringstavle, der mus og tastatur erstattes med en penn eller din egen finger
Hvorfor skal vi egentlig kunne noe om bruken av digitale verktøy med barn og hvorfor er det egentlig relevant å dra en pc inn i barnehagen?
De digitale verktøyene er blitt en del av hverdagen vår. Barnehagen kan ikke stille seg på siden, sier Nina Bølgan. Hun har skrevet boka Vil du være med, så heng på! – om barnehagen som digital arena.
Hvilke fordeler kan barn med Downs syndrom ha av å bruke IKT verktøy?
Datamaskinen finnes nå i mange barnehager og med nye rammeplan må man forholde seg til ikt, og det er mange kreative løsninger. Men hva skal ungene lære om selve datamskinen?
Her finner du mye nyttig fra fire førskolelærere som har tatt viderutdanning i IKT for førskolelærere. Den er et glimrende utgangspunkt for prinsipper runt arbeidet med IKT i barnehagen.
Her finner du Redd barnas brosyjre, "Tenk før du taster!". Dette er en veileder om sikkerhet rundt barns bruk av internett.
Hvilke tanker ligger bak multimediaprodukter for barn
Temahefet om IKT i barnehagen gir en solid innføring i bruken av digitale verktøy, men mangler mye på gode ideer til kreativ bruk.
Digitale verktøy til irritasjon eller inspirasjon, supplement eller overflødig?
Alle pedagoger i Arendal kommune får egen bærbar PC, samtidig som de får tilbud om opplæring i bruk av ulike digitale verktøy
Heftet tar for seg medier, IKT og digitale verktøy i barnehagen
dffsdf